Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Definitioner Tillväxtverket använder Samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället och som gör att de gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna utvecklas. En samhällsentreprenör är den som tar ett innovativt initiativ för att utveckla samhällsnyttiga funktioner. Social innovation Idéer och/eller metoder som avser att lösa ett samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt, som kan omsättas till t ex företagande eller en produkt/tjänst och som kan spridas och användas inom fler områden och av andra aktörer (företag, föreningar, offentlig sektor m.fl.). 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektmedel Tre utlysningar genomförda 2011 – 2 miljoner kr  Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.  Sociala innovationer med syfte att bidra till lokal utveckling, nya välfärdslösningar eller fler arbetstillfällen i utsatta områden eller för grupper med svårigheter på arbetsmarknaden + inriktning ungas innovationer 2012 – 5 miljoner kr  Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.  Sociala innovationer med syfte att bidra till lokal utveckling, nya välfärdslösningar eller fler arbetstillfällen i utsatta områden eller för grupper med svårigheter på arbetsmarknaden. 2013 – 4,5 miljoner kr  Utveckling av samhällsentreprenörskap och social innovation. + inriktning kvinnor 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektmedel Ansökningar:  Totalt utlysta medel 2011-2013: 9,5 miljoner (men i praktiken 13 miljoner)  Totalt inlämnade ansökningar: 546 st (71+138+337)  Total sökt summa: Drygt 200 miljoner Utfall:  Totalt antal beviljade projekt: 89 st - Snitt 280 000 kr = 25 000 kr – 500 000 kr  Totalt beviljat stöd från Tillväxtverket (Vinnova): 25 milj kr  Total beräknad omsättning: ca 35 - 40 miljoner - Inkl kontant privat och offentlig medfinansiering och ideellt arbetad tid 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektmedel Mest sökt för, i fallande ordning:  Motverka arbetslöshet inom grupper som har det svårt på arbetsmarknaden – genom företagande och/eller nya metoder, ny samverkan mm. (nästan 200 av 546)  Finansieringslösningar för samhällsentreprenörer och sociala företag  Inkubatorer och andra stödstrukturer  Samhällsentreprenörskap inom Vård & Omsorg, Kulturella & Kreativa näringar, Gröna näringar mm Sökande: Företag, ideella organisationer, sociala företag, offentlig sektor. 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beviljade projekt, exempel  Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag – ofta i nätverk (Coompanion Dalarna, Gotland och Skaraborg, X-cons, Remakebolaget mfl)  Olika finansieringslösningar: Mikrofonder, crowdfunding, social impact investment.  Utveckling av metoder och företag för att motverka arbetslöshet t ex: Ulva Park (Uppsala kommun, SLU, LRF mfl), Kryddor från Rosengård, social franchising mm.  Inkubatorer och liknande stödstrukturer för samhällsentreprenörskap och arbetsintegrerande sociala företag (CSES, LUSIC, MSSP, Mackens vänner, Dalakuben)  Tecknad hälsa, Jiddr, Rättviseförmedlingen, Unicum mfl innovativa lösningar 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lite resultatsiffror Projekt genomförda under 2013:  15 nya företag startade  93 nya jobb skapades Bygger på de resultat som projekten rapporterade vid slutrapport (inte alla svarat och inte alla syftat till att skapa företag/jobb). Exempel:  Startcentrum Örebro: 2 nya företag – 2 jobb  Coompanion Dalarna: 9 nya jobb – ca 40 ökad omsättning i medverkande företag  Adviva 100: 1 företag – 5 jobb för unga funktionsnedsatta  Xenofilia: 5 jobb för kvinnor med utländsk bakgrund i Rosengård  Hantverksslussen: 9 jobb för långtidsarbetslösa i Uppsala  Mikrofonden väst: 4 nya företag – 14 jobb 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad gör Tillväxtverket mer, några exempel Statistik – utvecklingen inom sektorn. Mäta och synliggöra effekter/social impact och affärsnytta inom olika affärsområden. Webbplatsen Sofisam.se. Handbok för myndigheter och företag. Offentlig upphandling. Ökad kunskap om sociala hänsyn mm. Kapitalförsörjning. Samverkan – myndigheter och organisationer. 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nordisk kartläggning Nordiska ministerrådets uppdrag att kartlägga insatser som stöttar socialt entreprenörskap och social innovation som syftar till att skapa arbete, vägar till arbetsmarknaden etc. - Start november 2013 – slutrapport oktober 2014. Uppdrag: Definiera terminologi Identifiera vad inom det nordiska samarbetet som kan komplettera det som pågår inom EU och respektive lang. Kartlägga insatser och synliggöra bredd och variation. Beskriva men inte värdera insatserna. Ge förslag till framtida arbete/insatser. 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tydliga gemensamma nämnare i norden Många olika begrepp och definitioner men:  Stark (och engagerad) välfärdsstat  Starkt inslag av gemenskap/det civila samhället/tredje sektorn  Deltagarorientering – empowerment  Fokus på jobb och arbetsträning - men också lokal sammanhållning och utveckling(fx Skovsgaard Hotel http://www.skovsgaardhotel.dk/) http://www.skovsgaardhotel.dk/ Fritt tolkat från Lars Hulgårds presentation i Köpenhamn 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad har vi kartlagt? (ej heltäckande) 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förslag inför framtiden  Tydliggöra/synliggöra begreppen och dess innebörd i de nordiska länderna  Sätta tydliga politiska mål för utvecklingen av socialt entreprenörskap/social innovation. Ökad tvärpolitisk samverkan Utveckla finansierings- och andra stödstrukturer Offentlig upphandling  Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan aktörer och företag  Stärka kunskapsutvecklingen genom forskning och utbildning  Forskning och utveckling Etablera ett gemensamt nordiskt forskningscenter  Socialt entreprenörskap ingå i utbildningsplanen på relevanta yrkesutbildningar 12


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer."

Liknande presentationer


Google-annonser