Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Cilla Häggkvist Biträdande chef för studentavdelningen vid Uppsala universitet Verkställande ledamot.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Cilla Häggkvist Biträdande chef för studentavdelningen vid Uppsala universitet Verkställande ledamot."— Presentationens avskrift:

1 SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Cilla Häggkvist Biträdande chef för studentavdelningen vid Uppsala universitet Verkställande ledamot i expertgruppen för studieadministrativa frågor Cilla.haggkvist@uadm.uu.se

2 SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995 SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs 37 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund

3 Expertgruppen för studieadministrativa frågor Expertgruppen för studieadministrativa frågor hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ger SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen ska lämna förslag till styrelsen på seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor.

4 Ledamöter för perioden 2014-01-01 till 2015-12-31 Joakim Malmström, universitetsdirektör, Stockholms universitet, ordförande Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet, verkställande ledamot Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad Åsa Nandorf, chef Studieadministrativa enheten, Karolinska institutet Lars Rydberg, utbildningsdirektör, Linköpings universitet Tarmo Haavisto, chef Student och utbildning, Lunds universitet Peder Tjäderborn, chef Studentcentrum, Umeå universitet Christopher Sönnerbrandt, chef Studieadministrativa avdelningen, Kungl. Musikhögskolan Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet Viveka Sahlberg, Universitets- och högskolerådet Daniel Brandt, Sveriges förenade studentkårer Linda Gerén, utredare, SUHF, sekreterare

5 Prioriterade områden 2014-2015 Bidra med expertis för en översyn av tillträdes- och antagningsfrågor i stort. Bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning (högskoleprovet och bedömningshandboksgruppen). Medverka i arbetet för ökad internationalisering (förbättringar i regelverket kring studieavgifter och stipendier för avgiftsskyldiga studenter). Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system som Ladok3 och NyA.

6 Verksamhet under mandatperioden 2014 – 2015 SUHF:s position paper om tillträde till högskolan Initierat en översyn av högskoleprovet ur ett säkerhetsperspektiv. Utredningen Ett urval Inlett översyn av SUHF:s rekommendationer inom det studieadministrativa området Beredning av underlag för SUHF:s svar på remisser Bevakat frågor kring internationell rekrytering bl a i samarbete med Study Destination Sweden,

7 Aktuella frågor, exempel Examensbevis för personer som byter kön Flyktingfrågan Förhandsbesked om tillgodoräknande vid utbyte Tentamen på annan ort än studieorten Observera att dessa frågor ännu inte är helt lösta…

8 Rekommendationer Rekommendationerna finns publicerade på SUHF:s hemsida: http://www.suhf.se/publicerat/rekommendationer- standpunktspapper


Ladda ner ppt "SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Cilla Häggkvist Biträdande chef för studentavdelningen vid Uppsala universitet Verkställande ledamot."

Liknande presentationer


Google-annonser