Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam förvaltningsstyrning e-lärande NGL2015, Falun Jonas Lindholm, Mattias Wallmark Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam förvaltningsstyrning e-lärande NGL2015, Falun Jonas Lindholm, Mattias Wallmark Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1

2 Gemensam förvaltningsstyrning e-lärande NGL2015, Falun Jonas Lindholm, Mattias Wallmark Umeå universitet

3 1965 invigdes Sveriges femte universitet av kung Gustaf VI Adolf. Umeå universitet är idag ett av landets största utbildningsuniversitet. Fyra campus där våra omkring 4 300 anställda och ca 32 000 studenter arbetar. 153 program 2400 kurser inom 4 fakulteter 2014 hade vi 15 997 HST

4 Internrevision 2009 Internrevision av IT-verksamheten vid UmU Rapporten grund för styrelsebeslut i juni IT-enheten får tydligt uppdrag Ansvar för modeller/metoder för det gemensamma IT-arbetet För samtliga gemensamma IT-stöd Beställaransvar Teknisk förvaltning Avtal

5 UmUs förvaltningsmodell För detta ändamål tillämpar universitetet en förvaltningsmodell baserad på modellen pm³ (På's Maintenance Management Model). Ansvaret för de olika delarna av förvaltningsarbetet ska vara klart uttalat, dokumenterat och accepterat av alla berörda. Målet med förvaltningen är att IT-stödet skall uppfylla verksamhetens krav och önskemål under hela sin livscykel, från förvaltning och drift till avveckling.

6 UmUs förvaltningsmodell

7 Cambro fram till 2013 Lanserades 2008/2009 Renoveringsprojekt 2010 genomfördes tillsammans av IT och verksamheten Verksamheten saknade tydligt uppdrag och tillhörande finansiering Teknisk stabilitet men också teknikdriven förvaltning Stöds rätt processes?

8 Satsning 2013 ”För att anta framtida utmaningar som undervisning i blandade – digitala och fysiska – miljöer innebär behövs en både organisatorisk och ekonomisk kraftsamling som ytterst syftar till att ge ett bättre och mer samordnat stöd till både lärare och studenter.” 2013-09-10

9 Beslut 2013 Ny organisation UPL Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ska bidra till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät Beviljades 1,5mkr för att etablera en förvaltningsorganisation för E-lärande Tillsatte två nya heltidstjänster Påbörjade etableringen av ett nytt förvaltningsobjekt

10 Förvaltningsplan 2015 Gemensamt framtagen plan Styrdokument för förvaltningen Omfattar Syfte Omfattning Mål Budget Organisation

11 Processer och dess stöd VerksamhetsprocesserVerksamhetsstödIT-stöd Stöd för undervisnings- planering: Hjälper lärare och administrativ personal att planera undervisning -Checklistor -Lathundar -Mall för välkomstbrev -Cambro Stöd för genomförande av undervisning: Hjälper lärare att genomföra sin undervisning, examinerande moment och plagiatkontroll -Checklistor -Lathundar -Verkstäder: Nätbaserade möten mfl -Rekommendationer för examination i Cambro -Cambro -Urkund -Adobe connect Stöd för utvärdering av undervisning: Hjälper utföraren att genomföra kursvärdering enligt regelverk -Mall för kursvärdering mha Cambro/Adobe connect -Cambro -Adobe connect Generella stöd: Innehåller delar som inte passar endast i en process -Cambro hjälpsidor -Lärandestöd (supportsidor) -Ad hoc utbildning i användning av IT- stödet -Cambro -Adobe connect -System- dokumentation

12 Problem och behov Ansträngd budget Extern påverkan (projekt) Mallar Ny lagtext

13 Förvaltningsverksamhetens mål År 2015 ska: objektet, förvaltningsorganisationen och dess aktiviteter vara etablerade de finansiella ramarna hållas vi förstärka de fastställda verksamhets- processerna med verksamhetsstöd såsom checklistor, policys, verkstäder med mera Cambro uppgraderas till en version som är baserad på Sakai 10

14 Genomförda aktiviteter hittills Objekt är etablerat Uppgraderat till Sakai 10 Helt nytt verkstadsutbud Håller finansiella ramar

15 Långsiktigt mål för E-lärande År 2020: sker e-lärande rättssäkert, med tydlighet avseende organisatorisk ansvarsfördelning och med rättvisa ekonomiska villkor kännetecknas våra lärandemiljöer av öppenhet och tillgänglighet har våra lärare pedagogisk digital kompetens skapa goda förutsättningar att använda learning analytics

16 En tillplattad vy

17 En hierarkisk vy Part Nivå Förvaltning verksamhet Förvaltning IT Budgetnivå (Styrgrupp) Systemägare Katarina Winka UPL Tekniskt ansvarig Sören Berglund IT-enheten Beslutsnivå (Förvaltningsgrupp) Systemförvaltare Jonas Lindholm UPL Teknisk förvaltare Mattias Wallmark IT-enheten Operativ nivåObjektspecialister Niklas Brinkfeldt Cambro referensgrupp IT-specialister ITS Styrprocess

18 Tack mattias.wallmark@umu.se Jonas.lindholm@umu.se


Ladda ner ppt "Gemensam förvaltningsstyrning e-lärande NGL2015, Falun Jonas Lindholm, Mattias Wallmark Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser