Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård 15 nov 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård 15 nov 2012."— Presentationens avskrift:

1 Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård 15 nov 2012

2 Anna Friberg & Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvård Enheten för metodstöd och behovsanalys Funktionen hälsoinriktad hälso- och sjukvård

3 Alkhol Mat Nätverk Styrdokument HSN:s samlade uppdrag Förvaltningsuppdrag Ackrediteringsunderlag Policy Riktlinjer/Vårdprogram Information Broschyrer Webb (regional och nationell) Utbildning MI FaR Tobaksavvänjare Riskbruk alkohol Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser Sjukhus och psykiatrin Vårdenheter Hälsoval Skåne Dokumentation i journalsystem Strukturerad journalföring av levnadsvanor Uppföljning/ Utvärdering Uppdrag/Ack villkor Riktlinjer Utbildning Information Ersättningsmodell Fysisk aktivitet MI HFS Tobak HFS intl HFS SV HFS Skåne Samordning av verksamhet via nätverk Bevakning hälsoförhållanden

4 Uppföljning av kvalitetsindikator 1:1 Systematiskt arbete med levnadsvanor juli 2012 118 vårdenheter delade på strukturersättningen Generell bedömning Några ”snapshots”…

5 Generella kommentarer Man börjar hela tiden om… Finns det optimala uppföljningsindikatorer? ”Vi tar upp detta, men inte på ett strukturerat sätt.”

6 Hur stor andel av patienterna som får hjälp av tobaksavvänjare är tobaksfri ett år efter stoppdatum?

7 Stor variation i svaren. Många följer inte upp resultatet. Många har startat ”det senaste året” och har inte några data att presentera. Alla säger att de arbetar aktivt med frågan.

8 Arbetar ni strukturerat med FaR eller på annat sätt med att ordinera fysisk aktivitet?

9 Först definition på FaR… FaR = individanpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet till patienter som behöver öka eller ändra sin fysiska aktivitet ur hälsosynpunkt. Både förebygga och behandla Kan vara ett enkelt skriftligt råd till en helhetslösning med stödjande struktur från förskrivare till aktivitetsarrangör. Ordination i hälso- och sjukvården, aktiviteten utanför hälso- och sjukvården.

10 Några citat om FaR ”FaR har stora begränsningar i nuvarande omfattning. […] Vi jobbar överhuvudtaget inte med FaR.” ” Vi skriver inte läkemedel på recept längre men tror ändå att själva lappen har betydelse vid fysisk aktivitet.” ” Och varför ska folk bokföra sina promenader etc.?”

11 Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser i Hälsoval Skåne - hur ska modellen se ut enligt politisk beslut 2010? Prestationsbaserad ersättning Prestationen = samtal om hälsa, beslut om åtgärd, start av åtgärd och uppföljning av åtgärd & resultatet - ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJERNA & REGIONALT VÅRDPROGRAM Utfört arbete registreras i patientadministrativt system med KVÅ- koder Stegvis utveckling

12 Vad säger forskningen om resultatbaserad ersättning? Svårt att börja med mål och mått som är fokuserade på resultatet. Lättare att börja med ersättning i syfte att bygga strukturen. Sedan ersätta processen. Slutligen, ersättning för resultat (hälsoeffekter) Källa: Mål och mått. En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården. Fredric Jacobsson, CMT rapport 2008:6

13 TeorinPraktiken Grundmodell Steg 1: strukturersättning Steg 2: prestationsbaserad ersättning - åtgärder Steg 3: plus mätning av patientens självskattade hälsa före och efter fullbordad intervention/åtgärd = uppföljning av resultatet År 2013 Steg 1: 2011, 2012, jan-jun 2013 strukturersättning Steg 2: jul-dec 2013 prestationsbaserad ersättning

14 K VÅ-koderTobakRiskbruk alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosam ma matvanor Enkla rådDV111DV121DV131DV141 Rådgivande samtal DV112DV122DV132DV142 Särskild åtgärd – FaR DV200 Kvalificerat rådgivande samtal DV113DV123DV133DV143

15 Tack! Glöm inte webbenkäten! Sista dagen är den 31 juli 2013! Och nu över till vårdprogrammet för levnadsvanor och mall i journalen!


Ladda ner ppt "Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård 15 nov 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser