Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MER ”EGENTID” – SÅ STÄRKER VI BARNENS MÖJLIGHET TILL SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET Bambi Ekonomisk förening – Bambi Korttidshem, www.bambi.se Matilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MER ”EGENTID” – SÅ STÄRKER VI BARNENS MÖJLIGHET TILL SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET Bambi Ekonomisk förening – Bambi Korttidshem, www.bambi.se Matilda."— Presentationens avskrift:

1 MER ”EGENTID” – SÅ STÄRKER VI BARNENS MÖJLIGHET TILL SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET Bambi Ekonomisk förening – Bambi Korttidshem, www.bambi.se Matilda Rosenqvist, Elin Ekblad, Veronica Mancho, Stella Landström och coach Lina Weidås - lina@bambi.selina@bambi.se Bambis korttidshem startades av föräldrar till barn med funktionshinder 1992. Miljön är hemlik med tillgång till en stor tomt. Vi lagar all mat själva. Värme och omtanke I en miljö som är utvecklande för barn att vistas i. Bambi korttidshem riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 0-24 år, främst med flerfunktionshinder. Utvecklingsområde: Med fiskbensdiagram som verktyg gjorde vi en analys och kom fram till vårt förbättringsarbete, egentid för barnen på helgen. Vi kunde konstatera att det var under helgerna, då alla barnen och ungdomarna är på korttidshemmet hela dagarna, som behovet av ett förbättringsarbete var störst. Vi ville genom detta både förbättra helgen som helhet, och den individuella upplevelsen för barnen/ungdomarna. Detta var också ett mål som alla i personalen kunde bidra till och som var möjligt att uppnå. Egentid: Syftet är att öka individens trygghet och integritet. Genom kontakten mellan det enskilda barnet och personal skapas trygghet att våga, t.ex. kommunicera. Särskilt för de äldre barnen var ett av delmålen att utöka det sociala nätverket utanför familjens trygga vrå. Mål: Varje barn skall under helgen få individuellt anpassad egentid, ostört, utan uppehåll i minst 30 minuter tillsammans med en i personalen. Hur vi jobbat och synlig gjort arbetet: Efter att ha gjort en processkarta av hur en ”normal” helg på korttidshemmet började vi med att se över och förbättra helgplaneringen. Arbetsgruppen tog fram ett utvärderingsblad där alla medarbetare fyllde i om egentid kunnat genomföras med respektive barn som befann sig på korttidshemmet. På utvärderingsbladet samlade vi också in information om orsaker till varför egentid inte kunnat genomföras. Genom kommunikation med barnet/ungdomen, genom att läsa av hur de mår, och genom kommunikation mellan personalen har vi kunnat avgöra om egentid var lämpligt för just det barnet/ungdomen. Mätningen pågick i två månader och tanken är att detta skall införas permanent i helgplaneringen när testet är avslutat. Vad som har hänt vid sidan av:  Ändrat tänk runt arbetssättet  Mer individ anpassat, istället för grupp anpassat Vad har vi lärt oss:  Förändringar är svårt och tar tid, men det är värt jobbet  Att släppa stressen över saker som vi inte kan påverka  Att ha strukturerad planering underlättar arbetet och när oväntade situationer inträffar. Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Egentid är individuellt för alla, denna figur använder vi som inspiration till vad egentiden skulle kunna innehålla.. Figuren visar hur många barn/ungdomar som befann sig på korttidshemmet vid varje mättillfälle och antalet som fick ”egentid” minst 30 minuter. Egentid Dator surfMassagePromenadSpaLäsa sagaGå på bioUpplevelserum Individuellt samtal Resultat: Genom att vi nu har det infört som arbetsätt så har det lett till att fler barn får chansen och möjligheten till egentid. Eftersom vi nu har synliggjort egentiden jämfört med innan så faller det mer naturligt att ta de tillfällen som finns även på vardagar att ha egentid med barnen / ungdomarna. I de flesta fall då egentid inte genomförts berodde det på barnet/ungdomens dagsform, och i vissa fall var orsaken personalbrist. Hur går vi vidare?  Fortsätta förbättringsarbete med nya ämnen, med hjälp utav kunskapen/verktygen vi fått via Famna  Informera nyanställda om förbättringsarbetet så de kan vara delaktiga från början  Nytt team planeras att gå nästa omgång av Värdeforum så att alla har samma kunskap/verktyg om förbättringsarbeten  Göra en positiv tavla till personalen där vissa av budskapen vi fått från famna och andra positiva budskap står, så vi kan uppmuntra varandra dagligen, och bidra till en positivt stämning och miljö för barnen, ungdomarna och personalen


Ladda ner ppt "MER ”EGENTID” – SÅ STÄRKER VI BARNENS MÖJLIGHET TILL SJÄLVBESTÄMMANDE OCH INTEGRITET Bambi Ekonomisk förening – Bambi Korttidshem, www.bambi.se Matilda."

Liknande presentationer


Google-annonser