Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"— Presentationens avskrift:

1

2 Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Helår Prognostiserat resultat 22 Mkr (inklusive återbetalning AFA 15 Mkr) Nämnderna prognostiserar 10 Mkr i underskott Skatter och generella statsbidrag 8 Mkr bättre än budget Investeringar 202 Mkr i prognosen Tre av fyra finansiella mål uppfylls

3 Resultaträkning, kommunen

4 Resultatutveckling

5 Skatte- och nettokostnadsutveckling

6 Nämndernas driftresultat

7 Barn- och utbildningsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,8 Mkr Barnomsorg -0,7 Mkr Grundskola/fritidshem-7,3 Mkr Grundsärskola 3,0 Mkr Totalt - 4,2 Mkr

8 Kommunstyrelsen Budgetavvikelse Styrelse 7,5 Mkr Kommunledning 8,9 Mkr Räddningstjänst/försäkring 0,6 Mkr Gymnasium/Komvux 0,0 Mkr Totalt17,0 Mkr

9 Samhällsbyggnadsnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,5 Mkr Gator/vägar, park, teknik/trafik 0,0 Mkr Fastighetsenhet 0,0 Mkr Städ-/kost-/serviceenhet -0,1 Mkr VA-verksamhet-2,2 Mkr Renhållningsverksamhet 0,0 Mkr Totalt samhällsbyggnadsnämnd-1,8 Mkr

10 Socialnämnden Budgetavvikelse Nämnd och administration 0,0 Mkr Vård och omsorg-10,5 Mkr Omsorg om funktionshindrade-15,6 Mkr Individ- och familjeomsorg 5,0 Mkr AMA-arbetsmarknadsavd 0,0 Mkr Totalt -21,1 Mkr

11 Kultur- och fritidsnämnden Budgetavvikelse Nämnd, Bibliotek & Kultur 0,0 Mkr Arena och fritid 0,0 Mkr Musik och ungdom 0,0 Mkr Totalt 0,0 Mkr

12 Övriga nämnder Budgetavvikelse Byggnadsnämnden-0,4 Mkr Kommunfullmäktige 0,0 Mkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 Mkr Revisionen 0,0 Mkr Valnämnden 0,4 Mkr Överförmyndarnämnden 0,0 Mkr Totalt 0,0 Mkr

13 Finansförvaltningen Budgetavvikelse Arbgivavg,pensioner mm 12,0 Mkr Skatte- och statsbidrag 8,0 Mkr Finansnetto 6,0 Mkr Totalt 26,0 Mkr

14 Investeringar

15 Soliditetsutveckling

16 Finansiell målavstämning, prognos Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. Utfall: 1,1 % Uppnås Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Utfall: 64 % Uppnås Soliditeten bör förbättras Utfall: Sjunker från 53 % till 51 %. Uppnås inte Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital Utfall: Från 90 % till 84% Uppnås

17 Bolagen

18 Tack!


Ladda ner ppt "Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Liknande presentationer


Google-annonser