Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013."— Presentationens avskrift:

1 Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013

2 Innehåll Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer ----------------------- Omvärldsanalyser Investeringsförslag

3 Budgetprocess Dec-febrBob, visioner, mål mm 3 marsAu-konferens, upptakt 14 aprilKF beslutade om befolknings- prognos 20 aprilBudgetdialog, Bob – nämndspresidier 3, 19 majBudgetförslag från BoB 2 juniBudgetförslag från KS 16 juniKF fastställer budget/plan

4 Budgetprocess, forts Juli - OktNämnderna beslutar om sina internbudgetar 1 novemberNy KF beslutar om budget och taxor 8 decemberKf informeras om intern- budgetarna

5 Vårpropositionen 2010 Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010 Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar Införande av yrekslegitimation Sänkt skatt för pensionärer Höjt flerbarnstillägg

6 Kommunförbundets majrapport: Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010 Även 2011 ger plusresultat Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011 Svårare att få ihop ekonomin framöver

7 Ekonomiska förutsättningar

8

9 Finansiella mål 1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansierad verksamhet) 3 Oförändrad skatt

10 Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning Oförändrad kommunalskatt Utgångspunkt 2010 års budget Avsättning för demografi, inflation och löneökning centralt Oförändrat antal invånare Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp

11 Forts Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning Förändring av anslag till nämnder: -168 Tkr, valnämnden +3.240 Tkr, kommunstyrelsen +450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden +425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden +1.700 Tkr för bildningsnämnden Överskott med 12 Mkr

12 Investeringsramar 34,3 MkrKommunstyrelsen 2,0 MkrSamhällsbyggnadsnämnd 1,5 MkrKultur- och fritidsnämnd 5,0 MkrBildningsnämnd 2,0 MkrVård- och omsorgsnämnd 44,8 MkrSumma 56,0 MkrVa-investeringar 10,0 MkrExploateringsverksamhet

13

14 Enligt befolkningsprognos för 2010 - 2013

15


Ladda ner ppt "Kommunfullmäktige 16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser