Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engångsbatchar/kompletterings- batchar för registervård Hans Persson 2015-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engångsbatchar/kompletterings- batchar för registervård Hans Persson 2015-09-23."— Presentationens avskrift:

1 Engångsbatchar/kompletterings- batchar för registervård Hans Persson 2015-09-23

2 Skapa kursregistreringar - EB45 »Leverades 2014_04 »Använder i första hand data som kan härledas från befintliga uppgifter, men kan i sista hand använda standardvärden »Man kan undanta användning av standardvärden »Nya Ladok kommer att kunna acceptera resultat utan registrering via IK:n

3 Skapa programtillfällen - EB46 »Levererades 2014_04 »Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter. »Läggs i en separat tabell (PTILL3) »Måste köras om man vill ha med uppgifter om programantagningar före 2002, tidigare lagrades programtillfällena på ett annat sätt »Kan numera acceptera tomma parametrar (programfart etc)

4 Skapa kurstillfällen för kurser inom program med terminsregistrering - EB47 »Levererades 2015_01 »Använder i första hand data som kan härledas från befintliga uppgifter, men kan i sista hand använda standarvärden. För att undvika standardvärden kan man ange avvikande parametrar för varje program »Läggs i separata tabeller (KTILL3 och KTFORT3) »Lokal serie och klass kan användas för avvikande parametrar »Vissa fel rättades i leverans 2015_02 och i leverans 2015_03, kan vara lämpligt att köra om EB47 för berörda terminer.

5 EB47 fortsättning »Om EB47 skapar kurstillfälle med för höga poängbidrag beror det på att det finns kurser med höga poäng i PROGPLK som inte fördelats mellan flera terminer i KTILLP. Lägg in fördelning i KA24 och kör om EB47 för berörda terminer »EB47 måste ha körts för att Uppföljning i nya Ladok ska få komplett information. »EB47 behöver köras om för aktuella terminer när man lagt in nya poster i programplanerna i KA24 »Välj olika inledande tecken för EB47, EB48 och EB50

6 Skapa kurstillfällen för fristående kurser och kurser inom program som inte har terminsregistrering - EB48 »Levererades 2015_01 »Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter »Läggs i separata tabeller (KTILL3 och KTFORT3) »Accepterar numera tomma parametrar (kurstakt etc) »Kurstillfällen kan skapas även med utgångspunkt från avbrott »Kurstillfällen ska inte skapas som omfattar mer än det antal poäng som normalt ingår i en termin. Finns med i leveranskomplettering 2015_03, driftsättning 7 oktober »Kan vara lämpligt att ta bort de uppgifter som tidigare lagts in med EB48 och köra om efter driftsättning. Detta förutsätter att man använt ett separat inledande tecken vid körning av EB48.

7 Skapa avvikande HST-fördelning inom för kurs i program med terminsregistrering - EB49 »Levererades 2015_01 »Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter »Läggs i separat tabell (KTILLHST3) »Måste köras efter EB47, helst efter EB50

8 Kurstillfällen för avvikande FO-registreringar - EB50 »Levererades 2015_02 »Hanterar de fall där FO-reg är planerad för t ex V14 men genomförs V15 i stället, OK i nuvarande Ladok men inte i Ladok3/nya Ladok »Hanterar också de fall där kurser inom program med terminsregistrering har olika poängfördelning mellan terminer inom olika program »Uppdaterar ordinarie kurstillfällestabeller KTILL2/KTFORT2 samt ändrar omgång i FFGKURS »Kurstillfällen ska inte skapas som omfattar mer än det antal poäng som normalt ingår i en termin. Finns med i leveranskomplettering 2015_03, driftsättning 7 oktober »Kan vara lämpligt att ta bort de uppgifter som tidigare lagts in med EB50 och köra om efter driftsättning. Detta förutsätter att man använt ett separat inledande tecken vid körning av EB50. De registreringar som ändrats har IANV=EB50 i databasen

9 Justering av poängtal i vissa tabeller - EB52 »Tar hand om avrundningsfel i KTILLP, KTILL3 och KTFORT3. »Levererades i 2015_02

10 Engångsbatch EB34 har återupplivats »Det finns ett behov av att återuppliva EB34 ”Korrigering av datumuppgifter i FOANT2 i samband uppdelning på beslutsdatum och antagningsdatum” som avvecklades enligt beslut 2012-02-21 »Om man valde att lägga datum för utbildningens start samma som beslutsdatum kan datumet ligga före antagningshalvår, något som kan medföra problem »Fanns med i leverans 2015_02, men det skrevs inte ut någon fil med förväntat resultat/uppdaterat resultat. Detta finns med i leverans 2015_03, driftsättning 7 oktober

11 Ordningsfråga…lämplig körordning »EB45 körs före EB47 och EB48 »EB48 körs efter EB47 »EB49 körs efter EB47 och EB50 »EB50 körs efter EB47 och EB48 »EB34, EB46 och EB52 kan köras oberoende av andra batchar »Blir det fler engångsbatchar inför Ladok3? Inga planerade för tillfället

12 RV03 – byte av betygsskala »I arbetet med registervård inför Ladok3 har det visat sig att flera lärosäten har ett stort antal poster där betyget inte finns med i den aktuella betygsskalan. »IK:n kontrollerar att det betyg som finns ingår i den betygsskala som anges för det godkända provet eller den godkända kursen. »OK med annan betygsskala än den som finns för kursen, men betyget måste ingå i betygskalan »Felaktiga uppgifter om betygsskala kan korrigeras i Nouveaufunktionen RV03 – finns med i leverans 2015_03 med driftsättning 7 oktober

13 Mer info på Ladok3-wikin »https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/K ompletteringsbatcharhttps://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/K ompletteringsbatchar »Mina kontaktuppgifter: E-post Hans.Persson@stu.lu.seHans.Persson@stu.lu.se Tel arbete 046-2227060 Mobil 070-5344244


Ladda ner ppt "Engångsbatchar/kompletterings- batchar för registervård Hans Persson 2015-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser