Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 3 kap 2-4 Repetition Föreläsning-datayper-syntax-tilldelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 3 kap 2-4 Repetition Föreläsning-datayper-syntax-tilldelning."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 3 kap 2-4 Repetition Föreläsning-datayper-syntax-tilldelning

2 OOP&M - teori2 Datorn I/O - ENHETER 101010101 ProcessorArbetsminne

3 OOP&M - teori3 Datorn I/O - ENHETER 101010101 ProcessorArbetsminne

4 OOP&M - teori4 Binära data 0010 =34 Binärt Decimalt 1000 0010=130 Byte = 8 bitar = 2 8 Kombinationer dvs 256 st KByte = 2 10 Byte = 1024 Byte MByte = 2 20 Byte = 1048576 Byte GByte = 2 30 Byte = 1073741824 Byte = =

5 OOP&M - teori5 Programmeringsspråk FORTRAN LISP COBOL ALGOL 60 PASCAL C SIMULA SMALLTALK PASCAL C++ JAVA ASSEMBLER VBSCRIPT PERL JAVASCRIPT Artificiella språk med strikt definierad syntax och semantik

6 OOP&M - teori6 Översätta från högnivå- till lågnivåspråk Interpreterare – tolkar språket och kör efterhand Kompilera – översätta till exekverbar kod (maskinspråk)

7 OOP&M - teori7 Kompilering av högnivåspråk Källkod (c,c++,pascal, etc Kompilator för UNIX Kompilator för Windows Kompilator för handdator Plattformsspecifik exekverbar kod

8 OOP&M - teori8 Kompilering av JAVA Källkod i JAVA.java JAVA ”Kompilator” Bytekod.class Interpretator för Netscape Interpretator för Handdator Interpretator för Windows Interpretator för Unix JVM

9 OOP&M - teori9 Minimalt javapropgram class Test{ public static void main (String args[]){ System.out.println(”Hello, World”); } Filen: Test.java

10 OOP&M - teori10 JAVA och SUN JAVA Software development kit (SDK) JAVA 2 SDK, Standard Edition version 1.3 (Kallades tidigare för JDK) JavaDoc Documentation JRE Java Runtime Environment

11 OOP&M - teori11 Programsatser, Block, Kommentarer /*This comment should describe what the program does and with this notation it can go over several lines */ class Test{ public static void main (String args[]){ System.out.println(”Hello, world”); //This is a one row comment to describe why not what you do } Filen: Test.java Test.java

12 OOP&M - teori12 Variabler/Variabelnamn/Värde //Variabeldeklarationer heltalsvariabler int nbrOfStudents; int nbrOfMaleStudents int nbrOfFemaleStudents //Tilldelningssatser: nbrOfStudents = 55; nbrOfMaleStudents =33; nbrOfFemaleStudents = nbrOfStudents- nbrOfMaleStudents; /*variabeln nbrOfStudents har värdet 55 och är av typen heltal (integer) */ Variables.java

13 OOP&M - teori13 De vanligaste primitiva Datatyperna char tecken (enskilda bokstäver) ’a’ int heltal double decimaltal boolean sant eller falskt Variables2.java

14 OOP&M - teori14 Tilldelningssatser variabel=uttryck Assignment.java

15 OOP&M - teori15 Kodkonventioner Använd engelska så långt möjligt Variabelnamn, filnamn börjar alltid med bokstav Variabelnamn börjar med liten bokstav Java skiljer på stora och små bokstäver (case sensitive) Använd bara a-z, A-Z, 0-9 och _ i alla namn Kommentera varför du gör saker inte hur ( //comment, /*comment */ )

16 OOP&M - teori16 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP&M – Föreläsning 3 kap 2-4 Repetition Föreläsning-datayper-syntax-tilldelning."

Liknande presentationer


Google-annonser