Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmeringsteknik K och Media

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmeringsteknik K och Media"— Presentationens avskrift:

1 Programmeringsteknik K och Media
Föreläsning 3 Vad består en dator av? Vad är ett binärt tal? Vad är Internet? Hur fungerar ett program? Hur skriver man ett program? Tjuvtitt på metoder Tjuvtitt på klasser Linda Kann, Nada

2 Hårdvara och mjukvara Hårdvara Mjukvara
de delar av en dator som man kan ta på, tangentbord, skärm, sladdar osv Mjukvara program och data

3 Hårdvara Processor (CPU) Inenheter Utenheter
den del i datorn som utför programmets satser Exempel: Intel Pentium processor 500MHz Klockfrekvensen (i MHz) anger hur snabb datorn är Inenheter t ex tangentbord, mus Utenheter t ex bildskärm, skrivare, högtalare

4 Mer hårdvara Primärminne Sekundärminne Här lagras
det program som körs just nu de data programmet använder (variabelvärden) Efter programkörningen finns data inte längre kvar i primärminnet Sekundärminne Används för långtidslagring (filer) T ex hårddisk, diskett, cd-skiva

5 Olika typer av mjukvara
Operativsystem styr alla datorns aktiviteter ger ett användargränssnitt till datorn håller reda på datorns resurser, t ex minnet Exempel: Windows NT, Solaris, MacOS, UNIX, Linux Tillämpning övrig mjukvara Exempel: ordbehandlare, spel, egna program

6 Lagring av data Data representeras med tal, dvs digitalt
All information lagras digitalt i datorn: tal text bilder ljud video program

7 Binära tal I datorns minne lagras talen binärt, dvs i bas 2
En binär siffra (0 eller 1) kallas en bit Bas 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Bas 2 1 10 11 100 101 110 111 1000

8 Primärminnet Primärminnet är uppdelat i ett antal minnesceller där värden kan lagras Varje minnescell har en egen adress När värdet behövs använder datorn adressen för att komma åt det På de flesta datorer består varje minnescell av 1 byte, dvs 8 bitar

9 Primärminnet (forts) Stora värden lagras i flera minnesceller efter varann Datorn kommer då åt värdet via adressen till den första av minnescellerna 4122 4123 4124 4125 4126 4127

10 Sekundärminnet Data som ska sparas lägger man på en fil
En fil kan t ex innehålla text, programkod eller data Filer som hör ihop brukar man lägga i en mapp (kallas också folder eller katalog)

11 Nätverk Ett nätverk är två eller flera sammankopplade datorer som kan dela program, data, mm Internet är ett världsomspännande nätverk e-post chat nätnytt (diskussionsgrupper) www (World Wide Web)

12

13 Javaprogram Det finns tre typer av javaprogram: Textbaserade
Skriver och läser från DOS-fönstret Program med grafiskt gränssnitt Använder menyer och knappar för att kommunicera med användaren Appletprogram Läggs in på en webbsida – kan köras av alla med tillgång till www

14 Hur fungerar ett textbaserat program?
import java.io.*; // Beräknar antalet class Frekvens{ public static void m System.out.print( int brädlängd = 8; if (mått < brädlä System.out.prin else utdata indata Dator

15 Programmerare/användare
Programmeraren är den som skrivit programmet Den som just nu kör programmet kallas användare

16 Variabler Deklarationerna reserverar minnesutrymme där värden kan lagras char svar; Skilj på variabelns namn och dess värde: svar En variabels värde kan ändras genom tilldelning eller inläsning Inläsning ger användaren möjlighet att ge variabeln ett nytt värde ’J’

17 Programmeringsteknik K och Media
Algoritm En algoritm är ett antal instruktioner för hur man löser ett problem Det är viktigt att hålla reda på i vilken ordning instruktionerna ska utföras Algoritm för att skriva ett javaprogram: Hitta på en algoritm. Formulera algoritmen i Java. Provkör! Rätta felen. Upprepa punkt 3 och 4 tills programmet fungerar som du tänkt. Linda Kann, Nada

18 Hur skriver man program?
Rita upp hur det ska se ut på skärmen. Skilj mellan programmets utskrifter och användarens inmatning. Beskriv i ord vad som ska göras (algoritm). Tänk efter vilka variabler som behövs. Skriv programmet på papper och läs igenom. När du skriver in på datorn – kopiera gärna ditt första program men glöm inte att byta namn efter class!

19 Tjuvtitt på metoder Vissa beräkningar behöver man göra ofta i ett program. Istället för att skriva satserna som utför beräkningen flera gånger kan man definiera en metod som gör beräkningen. En metod känner man igen på att den har parenteser efter namnet (t ex println(), sin(0.58)).

20 Tjuvtitt på klasser De primitiva datatyperna beskriver enkla värden (ett heltal, ett tecken osv). För att beskriva sammansatta data använder man klasser. Namn på klasser börjar alltid med en versal (t ex String).


Ladda ner ppt "Programmeringsteknik K och Media"

Liknande presentationer


Google-annonser