Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Repetition Operatorer Styrstrukturer Deklaration och anrop av metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Repetition Operatorer Styrstrukturer Deklaration och anrop av metoder."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 3 Repetition Operatorer Styrstrukturer Deklaration och anrop av metoder

3 Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader InputStreamReader … Datatyper

4 +x + y+=x += 2, x += y -y – x-=x -= 3, x -= y *x * y!!isEmpty /x / y*=x *= 2, x *= y ++x++ eller ++x/=X /= 2, x /= y --y-- eller --y&&Betyder och %x % y||Betyder eller ==x == y !=x != y OpExempelOpExempel Operatorer

5 % (modulo) beräknar det som blir kvar av en division int tal1 = 25; int tal2 = 29; int resultat = tal2 % tal1; // resultat får värdet resultat = tal1 % tal2; // resultat får värdet lika = (tal1 == tal2); //lika får värdet lika = (tal1 != tal2); //lika får värdet lika= !lika; // lika får värdet Negations operatorn ! boolean lika = false; jämförelse operatorer == och != int tal1 = 25; int tal2 = 35; boolean lika;

6 Operatorer jämförelse operatorer =, int tal1 = 25; int tal2 = 35; int tal3 = 25; boolean lika; lika = (tal1 = tal2); //lika får värdet lika = (tal1 = tal3); //lika får värdet lika = (tal1 tal2); //lika får värdet

7 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje uppgift. int w = 10; int y = 3; a. w % y b. y % w c. y % 2 Uppgift

8 Styrstrukturer I ett program exekveras alla satser rad för rad, med hjälp av styrstrukturer kan man ändra ordning av den vanliga exekveringsordningen. Alltså man kan hindra exekvering av en sats eller upprepa exekvering av satsen flera gånger. Det som är gemensamt i alla styrstrukturer är ett villkor-sats som bestämmer om exekvering av de andra satser. Följande är de vanligaste styrstrukturer: if if-else for while do-while

9 En if-sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) Tex: if (ålder <= 18) System.out.println(”alkoholfri”); if-sats Villkor Uttryck Kod efter if-satsen... falskt sant

10 if ( bokPris > 500 ){ System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); } bokPris>500 System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); Kod efter if satsen... falskt sant

11 En if-else sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) 4. else 5. uttryck (statement) Tex: if (bokpris < 500) System.out.println(”billigt”); else System.out.println(”dyrt”); if-else sats Villkor uttryck1 Kod efter if-else... falskt sant uttryck2

12 if ( bokPris > 500 ) System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); else System.out.println(”billig bok, jag köper”); bokPris>500 System.out.println(”dyr…”); Kod efter if-else... falskt sant System.out.println(”billig…”);

13 Block {} När man använder sig av styrstrukturer, om man vill t.ex. att en if-sats ska kunna gälla flera satser som exekveras efter varandra då kan man använda sig av block.

14 for-sats består av följande delar 1.for 2.(A;B;C) A är oftast deklaraton och initiering av veriabel B är ett villkor-sats (Condition) C oftast är en stegning-sats 3. uttryck (statement) For-sats for ( int i=0 ; i< 10; i++ ) { System.out.println(”Java är enkelt”); }

15 while-sats består av följande delar: 1. while 2. Villkor-sats (condition) 3. uttryck (statement) While-sats int i=0; while (i<10) { System.out.println(”programmering är kul”); i++; }

16 while-sats består av följande delar: do uttryck (statement) while Villkor-sats (condition) While-sats int i=0; do { System.out.println(”programmering är kul”); i++; } while (i<10);

17 Modell för for- och while-sats falskt sant Villkor uttryck... kod före for eller while Kod efter for eller while...

18 Modell för loop falskt Kod efter for eller while... i<10 System.out.println(”hej”); i++; int i=0; sant i = 0i = 1i = 2i = 3i = 4i = 5i = 6i = 7i = 8i = 9i = 10

19 Metoder Metoder använder man för att strukturera upp ett program till mindre delar, vilket man kan få en bättre överblick på hela programmet. Dessutom om man använder sig av parametrar så kan man återanvända kod och minska kod-upprepningar, men detta ska vi gå igenom i nästa föreläsning.

20 Metoders uppbyggnad En metod deklaration består av följande delar: Metodhuvud består av: –Namn –Retur-typ –ev. formella parametrar Metodkropp Exempel på metodhuvud: static void meny()

21 Deklaration av metoder static void metodnamn(String parameternamn){…} Returtyp (utdata typ) i detta fall void Indata typ i detta fall String De får vi välja hur som helst,bara följer regler för variabel och metodnamn Kod som ska exekveras när metodern anropas


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Repetition Operatorer Styrstrukturer Deklaration och anrop av metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser