Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F2 - Intro till Java1 Föreläsning 2 - Intro till Java  Sammanfattning av Lektion 1 (kap 2): • Vad behövs för att kunna programmera? • DrJava • Java •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F2 - Intro till Java1 Föreläsning 2 - Intro till Java  Sammanfattning av Lektion 1 (kap 2): • Vad behövs för att kunna programmera? • DrJava • Java •"— Presentationens avskrift:

1 F2 - Intro till Java1 Föreläsning 2 - Intro till Java  Sammanfattning av Lektion 1 (kap 2): • Vad behövs för att kunna programmera? • DrJava • Java • Reserverade ord • Primitiva variabler • Typomvandling • Utskrifter och inläsning • Hur lagras information i datorn Ev. Intro till Objektorienterad programmering (kap 3)

2 F2 - Intro till Java2 Vad behövs för att kunna programmera? •Java = program som översätter (för människan begripliga) instruktioner till datorspråk (javabyte kod/maskinkod): Kompilator +... Andra exempel: C++, Python, etc •DrJava = en editor +...(~ordbehandlare) anpassad för programmering. Andra exempel: BlueJ, Eclipse, etc (IDE)

3 F2 - Intro till Java3 Vad är DrJava? •DrJava är ett (gratis)program för att programmera i Java –Utvecklat vid Rice University, USA –DrJava är skrivet i Java •Program för att programmera i kallas för IDE= Integrated Development Environment •Med DrJava kan man –Skapa Javaprogram (definitions pane) –Testa javasatser (interactions pane) –Lista alla öppna filer (files pane)

4 F2 - Intro till Java4 •Med kursboken följer en CD med många program (sk. javaklasser) för hantering av grafik, bilder, ljud, etc. •DrJava använder i sin tur andra program som finns på datorn för att lösa sin uppgift –Javakompilatorn –Javainterpretatorn DrJava…

5 F2 - Intro till Java5 • är ett programmeringsspråk  högnivåspråk  objektorienterat språk • innehåller många hjälpprogram (klasser) • Internet/Webben • Grafik • Användargränssnitt • Standardprogram, t ex Math mm. • är fritt • kan användas på alla typer datorer Java

6 F2 - Intro till Java6 När java installeras på datorn får ni bl.a följande:  Javakompilatorn  Javainterpretatorn  En massa färdiga javaprogram, sk. klasser som hör till språket Java, t.ex. Math, JoptionPane… I kursen kommer ni att använda: •De standardprogram som följer med Java t ex Math •De specialprogram som följer med boken, t ex Turtle och World •De program ni skriver själva Java…

7 F2 - Intro till Java7 • Språket har strikta regler för hur det skall skrivas, dvs språkets grammatik, det kallas språkets syntax. • Språket byggs upp av identifierare och reserverade ord som sätts ihop till satser. • Identifierare är det som programmeraren själv hittar på namn för, t.ex. variabelnamn, • Reserverade ord är de ord som finns inbyggda i språket. En sats är en instruktion. En sådan avslutas normalt med ett semikolon Ex: double xKoordinat = 18.4; Java…

8 F2 - Intro till Java8 Variabler •Deklareras att vara av en specifik datatyp, tex int, double, char •En primitiv variabel kan innehålla ett värde, t.ex. ett heltal •Vid deklarationen reserveras ett minnes- utrymme för variabelns värde. Variabelns namn är ett alias för adressen till minnesutrymmet.

9 F2 - Intro till Java9 Typomvandling •Heltal  Flyttal per auto, eller med (double) (…) •Flyttal  Heltal –(int) (…) ger trunkering –(int) (… + 0.5) ger avrundning av tal>0 –Math.round(...) ger avrundning •Char  Heltal: (int) (…) •Heltal  Char: (char) (…) •Flyttal  String: Double.toString(…) •String  Flyttal: Double.parseDouble(…) •String  Heltal finns motsvarande…

10 F2 - Intro till Java10 Tecken  En char -variabel lagrar ett enstaka tecken i två byte (speciellt för Java).  Tecknet kodas först till ett heltal innan det lagras i minnet.  Koden är unicode, se http://www.unicode.org. Koden för de vanligaste tecknen finns på ASCII Code - The extended ASCII table ASCII Code - The extended ASCII table  Två byte innebär ett minnesutrymme som kan ha värden 0-65536, men... (encodings)  Version 6.0: mer än 100.000 tecken från världens alfabet, symboler,... System.out.println(“\u0041”); //A Ethiopic Extended-A

11 F2 - Intro till Java11 String Är inte inte en primitiv variabel String s = " Programmering " ; String t; Jämför: char tkn = 'a'; En strängvariabel är en sk. objektvariabel. En sådan variabel refererar till många värden

12 F2 - Intro till Java12 Varför (1) deklarera och (2) ha många datatyper? • ”Säkerhet”: Bara använda variabler som är deklarerade Ex. stavfel: x1=4; x1=xl+8; 2. Värden man vill räkna med är av olika sorter –Bra då att ha variabler som matchar dessa. –Minnesutrymmet anpassas till värdena. –Beräkningarna anpassas till datatypen. –Snabbare beräkningar. –”Ordning och reda”

13 F2 - Intro till Java13 Utskrifter i Java •I terminalfönstret (I DrJava’s Interaction Pane): double O = bas*2 + höjd*2; System.out.println(“Omkresten: “+O+” m.”); •I ett Popup-fönster: import javax.swing.*; String namn = “Anna”; JOptionPane.showMessageDialog(null,"Jag heter "+namn);

14 F2 - Intro till Java14 Inläsning i Java •I terminalfönstret (I DrJava’s Interaction Pane): import java.util.Scanner; Scanner scan = new Scanner(System.in); int x = scan.nextInt(); double y = scan.nextDouble(); String s1 = scan.nextLine(); // hel rad String s2 = scan.next(); // ett ord  I ett Popup-fönster: import javax.swing.*; String s; s = JOptionPane.showInputDialog("x?"); x = Integer.parseInt(s);


Ladda ner ppt "F2 - Intro till Java1 Föreläsning 2 - Intro till Java  Sammanfattning av Lektion 1 (kap 2): • Vad behövs för att kunna programmera? • DrJava • Java •"

Liknande presentationer


Google-annonser