Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 13 Allt om tentan. Sistaminutenhjälp: På fredag 17 december kl 12 sitter Linda i kemi-fiket och svarar på frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 13 Allt om tentan. Sistaminutenhjälp: På fredag 17 december kl 12 sitter Linda i kemi-fiket och svarar på frågor."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 13 Allt om tentan. Sistaminutenhjälp: På fredag 17 december kl 12 sitter Linda i kemi-fiket och svarar på frågor.

2 Tenta Lördag 18 december kl 14-17 Salar: F11-15, F22-25, F31-34,41-44, 51-54 Placeringslistor kommer att finnas vid dörrarna. 5 uppgifter Minst en av a- och b-delen på varje uppgift ska vara rätt löst för att ge godkänt. Hjälpmedel: penna, sudd och en javabok.

3 Grundläggande kunskaper Kap 2.1: Ett kort javaprogram och dess struktur. Kap 3.1-3.6: –primitiva datatyper –tilldelning –utskrift & inläsning –aritmetiska operatorer –styrstrukturer

4 Uppgift 1 - Parametrar FRÅGA a&b) Kan en metod ändra på en parameters värde? Läs Kap 4.3, 4.4 Saker att tänka på: –Primitiva datatyper (t ex int, double): värdet kopieras (kan alltså inte ändras). –Till objekt (t ex Color) skickas en referens (värden inuti objektet kan ändras). –String-objekt är konstanta - ett nytt objekt skapas när man försöker ändra (kan inte ändras).

5 Uppgift 2 - Metodanrop FRÅGAa) Är metodanropen korrekta? b) Skriv metodanrop! Läs Kap 4.1-4.5 Saker att tänka på: –Kolla att anropsparametrarnas antal, typer och inbördes ordning stämmer med deklarationen av metoden. –Om metoden returnerar ett värde - se till att det tas om hand (t ex sparas i en variabel eller skrivs ut).

6 ...metodanrop –En metod som är deklarerad som void returnerar inget värde. Metodanropet blir då en egen sats. –Se till att medoden anropas via ett objekt av rätt klass (eller via klassnamnet om metoden är static –deklarerad). –Kolla att metoden (eller variabeln) är åtkomlig.

7 Uppgift 3 - Arrayer (matriser & vektorer) FRÅGA a & b) Skriv kod som använder arrayer! Läs Kap 6.1, 6.2 Saker att tänka på: –a[0] är första elementet i en vektor. –m[0][0] är första elementet i en matris. –for -slingor används när man vill gå igenom varje element i en array.

8 Uppgift 4 - Klasser FRÅGA a & b) Skriv den kod som saknas i konstruktorn/metoden! Läs Kap 4.1-4.5 När du skriver en konstruktor: –Konstruktorn brukar initiera instansvariabler. –Vilka parametrar har konstruktorn? –I konstruktorn kan du behöva använda this.

9 ...klasser När du skriver metoder –Se till att du använder rätt variabler (parametrar, instansvariabler och lokala variabler). –Om metoden ska returnera något så se till att metoden returnerar ett värde av rätt typ. –En metod som är deklarerad som void ska inte returnera något värde.

10 Uppgift 5 - Minnesbilder FRÅGA a & b) Rita hur det ser ut i minnet! Läs Kap 4.1-4.5 Klasser och klassvariabler: –Skriv upp alla klasser som används. –Klassvariabler är static -deklarerade utanför metoderna.

11 ...minnesbilder... Metodanrop och lokala variabler/parametrar –Skriv alltid upp main. –Glöm inte att String[] args är en parameter till main –Skriv upp den metod som just nu anropas (a/b). –De variabler som deklareras inuti metoden är lokala variabler. –Parametrarna står inom parentes efter metodnamnet. –Skriv upp värdet av variabler och parametrar av primitiv typ. –Värdet av en variabel av klasstyp ritas som en pil till objektet (eller null). –Glöm inte att skriva upp this (en referens till det anropande objektet).

12 ...minnesbilder Objekt och instansvariabler –Instansvariabler står deklarerade ovanför metoderna (och oftast står det private/public framför). –Rita objekt som en ruta innehållande instansvariablerna. Skriv klassens namn ovanför rutan. –Om instansvariablerna är av klasstyp ritas deras värden som pilar till objekt.


Ladda ner ppt "Föreläsning 13 Allt om tentan. Sistaminutenhjälp: På fredag 17 december kl 12 sitter Linda i kemi-fiket och svarar på frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser