Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmeringsteknik för K och Media

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmeringsteknik för K och Media"— Presentationens avskrift:

1 Programmeringsteknik för K och Media
Föreläsning 4 Objekt Klasser Konstruktorer Metoder Skriva egna klasser Berätta om Labb3 som består av två delar: Bokstavsräkning och Studsande bollar. Visa klassen Liten, speciellt slingan while (( rad = stdin.readLine()) != null). Linda Kann, Nada

2 Programmeringsteknik för K och Media
Objekt Ett objekt har instansvariabler metoder T ex har en rektangel bredd (width) höjd (height) metod för att växa (grow()) Linda Kann, Nada

3 Klasser En klass fungerar som en mall för objekt.
I klassen talar man om vilka instansvariabler och metoder objekten ska ha. Att skapa ett objekt kallas instantiering (objektet är en instans av klassen). Alla objekt ur klassen har samma metoder och instansvariabler.

4 Instantiering När man skapar ett nytt objekt måste man ange klassen:
Rectangle bred = new Rectangle(40,15); Man får en variabel som refererar till objektet, dvs håller reda på var i minnet objektet lagras. bred

5 Konstruktor Rectangle bred = new Rectangle(40,15); En konstruktor kan användas för att ge objektets instansvariabler värden när objektet skapas. Konstruktorn har samma namn som klassen men skrivs med parenteser i slutet. De värden/variabler som står innanför parenteserna kallas parametrar.

6 Att anropa metoder En metod gör något med objektet.
För att anropa en metod måste man både tala om vilket objekt och vilken metod det gäller. Exempel: bred.grow(8,0); Mellan objektet (egentligen variabeln som refererar till objektet) och metoden skrivs en punkt. Metoder skrivs alltid med parenteser i slutet.

7 Hur skriver man en egen klass?
I klassen ska ingå: Instansvariabler Konstruktor Metoder Alla satser (t ex tilldelning, utskrift, beräkning) måste ligga inuti någon av metoderna (eller i konstruktorn).

8 Hur skriver man en konstruktor?
Konstruktorn har samma namn som klassen. Efter namnet skrivs en parentes med formella parametrars typ och namn. Parametrarna brukar användas för att ge startvärden för klassens instansvariabler. Normalt består en konstruktor av tilldelningssatser som ger instansvariablerna värden.

9 Hur skriver man en metod?
Returvärdets typ/klass Primitiv typ t ex int, double Klass t ex String, Color void om metoden inte returnerar något Metodens namn Formella parametrars typ och namn Skrivs inom parentes Satser Retursats (krävs bara för metod som returnerar något) Det värde som returneras måste vara av samma typ som angavs i början av metoddefinitionen

10 Ett program med flera klasser
Filen BerrasBegBilar.java har följande struktur: class BerrasBegBilar { // Denna klass innehåller main. // I main skapas Bil-objekt } class Bil { /* Denna klass innehåller instansvariabler, konstruktor och metoder för att beskriva en bil */

11 Programmeringsteknik för K och Media
import java.io.*; import java.awt.*; class BerrasBegBilar { public static void main(String[] args) { Bil alfa = new Bil(”röd”,500000,0.95); Bil citroen = new Bil(”gul”,40000,0.7); alfa.reklam(); citroen.reklam(); System.out.println(citroen.specialpris(10)); } } //BerrasBegBilar Linda Kann, Nada

12 class Bil { // Här deklareras instansvariablerna String färg; double pris; double literPerMil; // Här deklareras konstruktorn Bil(String nyFärg, double nyPris, double nyLiter) { färg = nyFärg; pris= nyPris; literPerMil = nyLiter; } // konstruktorn Bil // Här deklareras två metoder, reklam() och specialpris() void reklam() { System.out.println("Denna bil är ” + färg); System.out.println(”drar "+literPerMil+" l/mil!"); } // metoden reklam double specialpris(double rabatt) { return pris*(100 – rabatt); } } klassen Bil


Ladda ner ppt "Programmeringsteknik för K och Media"

Liknande presentationer


Google-annonser