Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous Internetprogrammering 2000 Internetprogrammering 2000 Föreläsning 10 Distribuerad programmering med Javas RMI, Remote Method Invocation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous Internetprogrammering 2000 Internetprogrammering 2000 Föreläsning 10 Distribuerad programmering med Javas RMI, Remote Method Invocation."— Presentationens avskrift:

1 next previous Internetprogrammering 2000 Internetprogrammering 2000 Föreläsning 10 Distribuerad programmering med Javas RMI, Remote Method Invocation

2 previous next 2 RMI. Remote Method Invocation, RMI Distributionspaketet RMI introducerades i Java 1.1 RMI gör det enkelt att dela på objekt mellan olika plattformar –objekt i en maskin kan transparent anropa objekt tillhörande andra maskiner –kompilerad kod kan flyttas och exekvera i olika virtuella maskiner RMI kräver dock att både klient och server kör Java

3 previous next 3 RMI. Vad behöver göras för att distribuera objekt? 1Skapa gränssnitt för objekt som skall kunna anropas av objekt på andra maskiner. –Detta gränssnitt (interface) används av både server och klient –interfacet skall utvidga java.rmi.Remote –varje metod i interfacet skall deklarera att det kastar java.rmi.RemoteException 2Vi behöver skapa en klient –Som använder objektet på servern 3Ett objekt som implementerar gränssnittet i steg 1 4En server som skapar en instans av det distribuerade objektet (som också implementerar samma gränssnitt som objektets representation hos klienten)

4 previous next 4 RMI. Hur representeras objektet hos server respektive klient? Hos servern skapas en vanlig instans som implementerar det distribuerade gränssnittet Då man (via namnservern) "ber om" en instans av det distribuerade objektet hos klienten skickas en stubbe från servern till klienten Hos klienten skapas en proxy som från klientens sida ser ut som om objektet befann sig på dess lokala maskin (dvs det ser ut som ett vanligt objekt som implementerar det givna "distributionsgränssnittet") Proxyn ansvarar för att på ett transparent sätt vidarebefordra meddelanden från klient till det riktiga objektet på servern samt att returnera resultatet tillbaks till anroparen –Dvs klienten skall inte kunna skilja ett meddelande till objektet på servern från ett meddelande till ett "vanligt" lokalt objekt

5 previous next 5 RMI. Transport av seriealiserat objekt från klient till server Ett litet exempel som visar hur vi kan konstruera en klass och ett objekt på klientsidan och skicka det till en server för exekvering Konstruktion av interface för objektet som skall implementeras på servern och anropas av klienten import java.rmi.*; interface HelloWithTransport extends Remote { public void sayHelloVia(HelloTransportInterface transportObject) throws java.rmi.RemoteException; } Interface för objekt som skall kunna transporteras import java.io.Serializable; interface HelloTransportInterface extends Serializable{ public void say(String saying); } Objekt som kan anropas av annan nod Objekt som kan anropas av annan nod Objekt som kan flyttas Objekt som kan flyttas

6 previous next 6 RMI. Konstruktion av Server... import java.rmi.*; import java.rmi.server.*; public class HelloServerTransport extends UnicastRemoteObject implements HelloWithTransport { public HelloServerTransport() throws RemoteException { super(); } public void sayHelloVia(HelloTransportInterface transportObject) throws RemoteException { transportObject.say("Hello Internetprogrammers (via transport)!"); } Subklassa UnicastRemoteObject och implementera det egna HelloWithTransport Subklassa UnicastRemoteObject och implementera det egna HelloWithTransport och metoden som definieras i HelloWithTransport som sen kommer användas av klienter och metoden som definieras i HelloWithTransport som sen kommer användas av klienter Superklassens konstruktör ser till att "vår" instans exporteras

7 previous next 7 RMI.... public static void main(String [] args) { if (System.getSecurityManager() == null) System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); try { HelloServerTransport h = new HelloServerTransport(); Naming.rebind(”//host/hellowithtransport", h); System.out.println("Hello with Callback Server ready."); } catch(RemoteException re) { System.out.println("RemoteException in HelloServerTransport.main: " + re); } catch(Exception e) { System.out.println("Exception in HelloServerTransport.main: " + e); }}} Skapa instans Ge "distribuerat" namn

8 previous next 8 RMI. Klient import java.rmi.*; import java.io.*; public class HelloClientWithTransport { public static class MyTransportObject implements HelloTransportInterface { public void say(String saying){ System.out.println("From the client: " + saying); } } public static void main(String [] args) { System.out.println("Client started"); if (System.getSecurityManager() == null) System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); try { HelloWithTransport h = (HelloWithTransport) Naming.lookup(”//host/hellowithtransport"); Skapa referens till servern

9 previous next 9 RMI.... //Transportera koden för ett objekt och exekvera hos servern. MyTransportObject transport = new MyTransportObject (); h.sayHelloVia(transport); } catch(Exception e) { System.out.println("Exception in HelloClientWithTransport.main: " + e); } }} Skapa instans (av klienten) Anropa metod hos servern med klienten som argument

10 previous next 10 RMI. Kompilera Kompilera båda interfacen, servern och klienten med javac, dvs >javac HelloWithTransport.java >javac HelloTransportInterface.java >javac HelloServerTransport.java >javac HelloClientWithTransport.java Kör också rmic på servern, dvs >rmic HelloServerTransport

11 previous next 11 RMI. Testkörning Vi kör exemplet på följande sätt (svar i kursivt): Starta namnserver >rmiregistry Starta server >java HelloServerTransport Hello with Callback Server ready. Starta klient >java HelloClientWithTransport Client started Iockmed att klienten startas kommer också följande skrivas på severns terminal: From the client: Hello Internetprogrammers (via transport)!

12 previous next 12 RMI. Definiera, kompilera och kör Kortfattat gör på följande sätt –Skapa interface –Kompilera interfacet med javac InterfaceNamn.java –Skapa server som instansierar serverobjekt och binder det till namnservern –Kompilera servern med javac ServerKlass.java –Kör rmic på serverklassen (så skapas stubbe och skelettklasser), dvs rmic ServerKlass –Skriv klient som refererar objekt i namnservern och skickar meddelanden till det –Kompilera klienten ( javac KlientKlass.java ) –Starta namnservern ( rmiregistry ) –Starta server ( java ServerKlass ) –Starta klint ( Java KlientKlass )

13 previous next 13 RMI. RMI mer beskrivningar och fler exempel Vi tittar också på tutorialen på följande adress: http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html Vi tittar också på tutorialen på följande adress: http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html Vi tittar också på dom tre exemplen på följande sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/00-01/contents/exempel.html dvs följande: Transport av serialiserat objekt Calbackrutin Meddelandesystem Vi tittar också på dom tre exemplen på följande sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/00-01/contents/exempel.html dvs följande: Transport av serialiserat objekt Calbackrutin Meddelandesystem


Ladda ner ppt "Next previous Internetprogrammering 2000 Internetprogrammering 2000 Föreläsning 10 Distribuerad programmering med Javas RMI, Remote Method Invocation."

Liknande presentationer


Google-annonser