Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övning5 Så här ska man tänka när man löser uppgift 1 på tentan lite grafik, så här söker man genom en lista så här läser man från en fil i java lösa uppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övning5 Så här ska man tänka när man löser uppgift 1 på tentan lite grafik, så här söker man genom en lista så här läser man från en fil i java lösa uppgift."— Presentationens avskrift:

1 Övning5 Så här ska man tänka när man löser uppgift 1 på tentan lite grafik, så här söker man genom en lista så här läser man från en fil i java lösa uppgift 1 på en gammal tenta

2 class Uppg_1{ public static void main(String []str){ int tal=15; enEnkelMetod(tal); System.out.println(tal+" är heltal"); } static void enEnkelMetod(int tal){ tal=10; System.out.println(tal+" är heltal"); } Vad skriver följande program ut på skärmen?

3 class Uppg_2{ public static void main(String []str){ int tal1=15; int tal2=20; enEnkelMetod(tal1,tal2); System.out.println(tal1+" och "+tal2+" är heltal"); } static void enEnkelMetod(int tal1,int tal2){ tal1=tal1+10; tal2=-100; System.out.println(tal1+" och "+tal2+" är heltal"); }

4 class Uppg_3{ public static void main(String []str){ String namn="Vahid"; bytNamn(namn); System.out.println("Övningslärare för grupp2 heter "+namn); } static void bytNamn(String namn){ namn="Vadde"; System.out.println("Övningslärare för grupp2 heter "+namn); }

5 class Uppg_4{ public static void main(String []str){ int talLista[]=new int[2]; talLista[0]=500; talLista[1]=400; baraEnMetod(talLista); System.out.println("förts element : "+talLista[0]+… …” andra element: "+talLista[1]); } static void baraEnMetod(int talLista[]){ talLista[0]=200; talLista[1]=700; System.out.println("förtsa element är "+talLista[0]+… …”andra element är "+talLista[1]); }

6 class Uppg_5{ public static void main(String []str){ int talLista[]={100,200}; baraEnMetod(talLista); System.out.println("förtsa element : "+talLista[0]+… …”andra elment: "+talLista[1]); } static void baraEnMetod(int talLista[]){ int enTillLista[]={300,400}; talLista=enTillLista; System.out.println("förtsa element "+talLista[0]+… …" andra element "+talLista[1]); }

7 Grafik i java AWT, Swing Component, Container Frame, Button, TextField, TextArea Layout Manager Action Listener

8 Att läsa filer i java SimpleTextFileReader metoden readLine() Filslut


Ladda ner ppt "Övning5 Så här ska man tänka när man löser uppgift 1 på tentan lite grafik, så här söker man genom en lista så här läser man från en fil i java lösa uppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser