Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 6 Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 6 Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Föreläsning 6 Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder

3 2 Array och ArrayList Arrayer och ArrayList är till för att innehålla en massa värde Eftersom alla värde har ett index så passar bra om man använder de med slingor Man ska vara försiktig och inte missbruka arrayer för att hålla samman två värde.

4 3 Klass och instans (objekt) En klass är en mall för ett objekt t.ex. bil, konto Ett objekt är en instans av en klass t.ex. den röda bilen, mitt lönekonto att skapa objekt i java: kännetecken (oftast): new t.ex. BufferedReader stdin = new BufferedReader(.... undantag: i java API den enda klass som inte behöver ”new” för att skapa ett objekt är klassen ”String” t.ex. String namn = ”Vahid” String namn = new String(”Vahid”);

5 4 Instansvariabler och instansmetoder class Person { String name; byte age; String mailAddress; public Person(String n, byte a,String m){ name=n; age=a; mailAddress=m; } public String getName(){ return name; } public byte getAge(){ return age; } public String getMailAddress(){ return mailAddress; } Deklaration av instansmetoder Deklaration av instansvariabler Deklaration av konstruktör

6 5 2.16) Fördela följande till klasser och objekt a)En bok b)Boken Java från grunden c)Min kopia av Java från grunden d)Min hund e)Bilden av min hund medan han biter postmannen f)En bil g)En Chrysler a) b) c) d) e) f) g)

7 6 Referenser Alla variabler som används för att komma åt ett objekt är referenser. En referensvariabel innehåller inga värde däremot adressen till någon minnesutrymme där instansen befinner sig. exempel: String str =” hej”; //str är en referens variabel som pekar på en instans av String. men int tal = 2; // tal är en variabel som har värdet 2. En referens kan endast referera (peka) till en instans åt gången alltså inte mer än en instans. En instans kan refereras (pekas) av många referenser (pekare).

8 7 Följande kan alltså aldrig hända refVar Ett objekt Ett annat objekt

9 8 str1 = ”prgmedcl”; String str1; String str2; str2 = str1; kodMinnesbild str1 null ”prgmedcl” str2 null tal 30 tal2 int tal = 30; int tal2 = tal1;

10 9 Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler... } Deklaration av klass { Deklaration av variabel2 (klassvariabler) Deklaration av metode2 (){ deklaration av lokala variabler... } Flera instansmetoder, klassmetoder och konstruktorer kan deklareras här … Flera instansvariabler eller klassvariabler kan deklareras här … } Programkodens uppbyggnad

11 10 Variabler En variabel kan vara någon av följande: Klassvariabel Instansvariabel Lokalvariabel

12 11 Kännetecken för variabler Kännetecken för en klassvariabel är: 1. deklareras med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en instansvariabel är: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en lokalvariabel är: 1. deklareras INTE nyckelordet static 2. deklareras alltid inom en metod eller som formell parameter

13 12 Variablerdeklareras instansvariabler1.utanför metoder 2. utan static klassvariabler1.utanför metoder 2.med static lokala variabler1.inuti en metod 2.utan static

14 13 Metoder En metod kan antingen vara en Klassmetod Instansmetod Konstruktor

15 14 Kännetecken för metoder Kännetecken för en klassmetod är att: 1. deklareras med nyckelordet static 2. har en returtyp Kännetecken för en instansmetod är att: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. har en returtyp Kännetecken för en konstruktor är att: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. har ingen returtyp och har samma namn som klassen

16 15 Metoddeklareras Klassmetod med static med returtyp Instansmetod utan static med returtyp Konstruktor utan static utan returtyp samma namn som klassen

17 16 public och private private – globala variabler och metoder som man bara kommer åt i samma klass. private double pris; public – globala variabler och metoder som man kommer åt även från andra klasser. public void reklam(); En väluppfostrad programmerare deklarerar alla sina instansvariabler som private !

18 17 Klassmetoder Normalt anropas alltid en metod via ett objekt (en instans av klassen). Color röd = new Color(255,0,0); Color mörkröd = röd.darker(); Om en metod deklareras med static kan den anropas direkt från klassen - utan att man behöver skapa något objekt. double x = Math.sqrt(17); En klassmetod kan använda klassvariabler men inte instansvariabler.

19 18 Static när och varför? P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000

20 19 P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000 Static när och varför?

21 20 P-HUS 200 nokia limpa BMW PC för 5000 Static när och varför?

22 21 P-HUS 199 limpa BMW 199 PC för 5000 199 nokia Static när och varför?


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 6 Klass Object, instans av klass public/private Klassvariabler och klassmetoder."

Liknande presentationer


Google-annonser