Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 8 Appletprogram/fristående grafiska program Rita linjer, rektanglar mm Skriva text Byta färg Appletprogram html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 8 Appletprogram/fristående grafiska program Rita linjer, rektanglar mm Skriva text Byta färg Appletprogram html."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 8 Appletprogram/fristående grafiska program Rita linjer, rektanglar mm Skriva text Byta färg Appletprogram html

2 Appletprogram/fristående program Appletprogrammet –körs i en webbläsare eller med programmet appletviewer. –behöver ingen main-metod. –se Cirkel.java Ett fristående grafiskt program –körs med java-kommandot. –kräver att man öppnar ett fönster att rita i. –se CirkelFri.java

3 Klassen Graphics Ett objekt ur klassen Graphics representerar den yta man ritar på. I klassen finns metoder för att rita linjer, rektanglar, ellipser och polygoner samt skriva text. Skriv import java.awt.* i början av programmet.

4 Koordinatsystemet (0,0) x y

5 Linjer drawLine(xstart, ystart, xslut, yslut) (xstart, ystart) (xslut, yslut)

6 Rektanglar drawRect(xstart, ystart, bredd, höjd) fillRect(xstart, ystart, bredd, höjd) (xstart, ystart) höjd bredd

7 Text Metoden println fungerar inte i ett grafiskt fönster. Istället används metoden drawString: drawString(sträng, xstart, ystart) Metoden String.valueOf() som omvandlar ett värdet till en sträng behövs när man vill skriva ut tecken eller tal: drawString(String.valueOf(tkn), 5, 20)

8 Färg Vill man byta den färg som linjer ritas med använder man setColor: setColor(Color.blue); Skapa en egen färg: Color mörkröd = new Color(125,0,0); Metoden setBackground byter bakgrundsfärg: setBackground(Color.pink);

9 Appletprogram Tas med i hemsidans html-kod Kan köras av vem som helst via Netscape/Explorer Innehåller ingen main- utan en paint-metod: public void paint(Graphics g) Parametern g är ett objekt ur klassen Graphics. Skriv import java.applet.* i början.

10 Rektangel.java import java.applet.*; import java.awt.*; public class Rektangel extends Applet{ public void paint(Graphics g){ g.drawString("Ritar en rektangel",10,10); g.drawRect(50,50,80,20); }

11 html hypertext markup language Består av taggar som markerar textavsnitt. Taggarna omges av <> Filen börjar med taggen och avslutas med taggen I Applet-taggen anger man class-filens namn samt grafikfönstrets storlek (bredd och höjd).

12 AppletTest.html En applet som ritar en rektangel


Ladda ner ppt "Föreläsning 8 Appletprogram/fristående grafiska program Rita linjer, rektanglar mm Skriva text Byta färg Appletprogram html."

Liknande presentationer


Google-annonser