Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP Objekt-orienterad programmering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP Objekt-orienterad programmering"— Presentationens avskrift:

1 OOP Objekt-orienterad programmering
Delkursansvarig Stefan Möller Epost Kursens webbsidor Föreläsning 1 Introduktion till kursen OOP Vad är Java? Ett första Java-program Input / output Allmänt om programmering – se gärna ITP Föreläsning 2:

2 Central-enhet PM CPU Skiv- minne Sekundär- minnes- enheter (SM)
CD-läsare Diskett-läsare

3 Primär-minne (PM) Processor (CPU)
4 8 12 16 20 24 28 R1 R2 Ett antal register ... Styr- enhet Aritmetisk enhet PM är en vektor av minnesceller 8 bitar = 1 byte, 4 byte = 1 ord t ex 512 MB (megabyte - miljoner byte) I PM finns program-instruktioner & -data

4 Kod i högnivåspråk måste översättas till maskinkod. Kompilering:
Interpretering: Kompilator Olika beroende på datorsystem Maskinkod som kan exekveras i datorsystemet Källkod i högnivåspråk Interpretator Olika beroende på datorsystem Läser en instruktion i taget, översätter till maskinkod och exekverar Källkod i högnivåspråk

5 JAVA "Plattformsoberoende" Källkod kompileras till s.k. "Java bytekod"
Java bytekod interpreteras på aktuell dator Java källkod Java bytekod Java kompilator Måste finnas på den dator där man vill köra ett Java-program. Finns i de flesta webbläsare Java interpretator

6 Vad är Java? Två logiska delar:
Språk-kärna API-bibliotek imperativ del datatyper deklarationer programsatser metoder mm, mm OOP-del klasser objekt inkapsling arv polymorfism mm, mm Ett (stort!) antal färdiga klasser som kan användas i olika program. Uppdelat i delbibliotek, t.ex.: java.io java.util javax.swing m.fl, m.fl. Dokumentation på:

7 Java är freeware, kan laddas ner från Sun (java.sun.com)
Olika versioner Java SE - JDK 6 (Java Standard Edition version 6) Innehåller det man behöver Kompilator (javac) JVM (Java Virtual Machine), dvs interpretatorn (java) API-biblioteket (plus lite annat ...) (på MS Windows måste path-variabeln uppdateras ...) Instruktioner och hjälp för installation, se DSV:s webbsidor:

8 Kursen OOP Läses av flera olika studentgrupper: DSK1:OOP (ID1013)
GES:OOP OBS – samma kurs med samma innehåll. Kursen är på 7.5 hp, examinationen uppdelad på: Inlämningsuppgift 1, 1.5 hp Inlämningsuppgift 2, 3 hp Tentamen, 3 hp Inlämningsuppgifterna betyg G/U, tentan betyg A-F

9 Kursen OOP Innehåll: Java's språkkärna imperativa delen OOP delen
Användning av API-biblioteket Konstruktion av mindre program Litteratur: Lewis & Loftus Java Software Solutions, Upplaga 6 (annan bok kan användas) Föreläsningsbilder mm. material Kommunikation: First Class-konferens för inlämning av inlämningsuppgifter samt handledning. Webbplats för material.

10 // Resten av raden är en kommentar, ignoreras av kompilatorn
// Ett första JAVA-program class Hello{ public static void main(String[]args){ System.out.println("Hej Världen!"); } // Resten av raden är en kommentar, ignoreras av kompilatorn { } - start och slut på ett block Case Sensitive (skiftlägeskänsligt) Namngivning mm - följ API-bibliotekets utseende Filnamn - samma som class-namn + suffixet .java Hello.java - kompileras och Hello.class skapas

11 Kompilering & Exekvering (interpretering)
Källkoden på filen Hello.java Kompilering: >javac Hello.java Ger bytekodsfilen Hello.class Exekvering (egentligen interpretering av bytekoden...): >java Hello

12 Programmering Indata Program Utdata Data kan vara av olika typ:
"Kalle Nilsson" 'X' true "Stockholm" Måste representeras i programmet.

13 Javas enkla (primitiva) datatyper
Heltalstyper: byte 8 bitar short 16 bitar int 32 bitar long 64 bitar Flyttalstyper: float 32 bitar double 64 bitar Övriga: char Unicode 16 bitar boolean true / false Textsträngar (INTE enkel datatyp): String

14 Output Görs via System.out, anropa antingen print eller println:
System.out.print("Hej"); System.out.println("Hopp"); System.out.println("Oj"); Värdet av en variabel kan skrivas ut: int x=25; System.out.println(x); Ska flera saker skrivas ut så slås de ihop med operatorn + System.out.println("Resultatet="+x); System.out.println("Namn="+namn+"Åldern="+ålder);

15 Input Görs via System.in. Måste ”filtreras”, lämpligen med en Scanner
Scanner sc=new Scanner(System.in); String namn=sc.nextLine(); Ofta först ställa fråga, sedan läsa in: System.out.print("Vad heter du?"); System.out.print("Hur gammal är du?"); int ålder=sc.nextInt(); Olika inläsningsmetoder i klass Scanner: sc.nextLine() sc.nextInt() sc.nextDouble() m.fl. för olika input-varianter Klassen Scanner finns i delbiblioteket java.util Måste anges "nånstans" Varför behöver inte String och System anges på motsvarande sätt?

16 Output och input med JOptionPane
Med en biblioteksklass som heter JOptionPane kan man skapa enkla dialogrutor: JOptionPane.showMessageDialog(null, "Meddelande: "); String namn=JOptionPane.showInputDialog("Namn:"); OBS – endast String kan läsas in, vill man ha annan sort måste man konvertera. String str = JOptionPane.showInputDialog("Hur gammal är du?"); int ålder = Integer.parseInt(str); JOptionPane ligger i delbiblioteket javax.swing


Ladda ner ppt "OOP Objekt-orienterad programmering"

Liknande presentationer


Google-annonser