Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datatyper C# C/C++ Java VB Fortran Pascal bool boolean Boolean

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datatyper C# C/C++ Java VB Fortran Pascal bool boolean Boolean"— Presentationens avskrift:

1 Datatyper C# C/C++ Java VB Fortran Pascal bool boolean Boolean
LOGICAL*4 sbyte byte INTEGER*1 Byte short Integer INTEGER*2 ushort unsigned short int Long INTEGER*4 uint unsigned int long INTEGER*8 integer float Single REAL*4 shortreal double Double REAL*8 real decimal long double Decimal REAL*16 char unsigned char CHARACTER string char*, char[] String CHARACTER(len=n) array [] of char

2 Deklaration av variabler
Språk Format Exempel Java/C/C++/C# <typ> <namn>; int a; float b; Basic/Visual Basic Dim <namn> As <typ> Dim a As Integer Dim b As Single Pascal var <namn> : <typ>; var a : integer; <namn> : <typ>; b : real; COBOL <nivå> <namn> PICTURE <format>. DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 77 A PICTURE 9(10). 77 B PICTURE 9(5)V9(5).

3 Operatorer Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE PL/SQL
Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE PL/SQL Exponentiering (upphöjt till) ^ ** Negation - Multiplikation * Division / Heltalsdivision \ div Modulus % Mod mod Addition + Subtraktion Sträng-konkatenering & || Tilldelning = :=

4 Vektorer Språk Format Exempel C#/Java/C/C++ datatyp namn[antal];
long x[10]; Fortran datatyp namn (antal) long x (10) Pascal type vektortyp = array [antal] of datatyp; type xtyp = array [1..10] of integer; var namn : vektortyp; var x : xtyp; Basic/ VB Dim namn (antal) As datatyp Dim x (10) As Long

5 Vektorer Primärminnet vektor[0] vektor[1] vektor[2] vektor[3] 123 37
63 77 8 bitar 8 bitar 8 bitar 8 bitar En byte-vektor i ett icke-objektorienterat program

6 Posttyper Språk Format Exempel C# struct typnamn struct minTyp {
{ datatyp attribut; int anInteger; String aString; ... } typnamn variabel; minTyp x;

7 Posttyper Språk Format Exempel Java class typnamn class minTyp {
{ datatyp attribut; int anInteger; String aString; ... } typnamn variabel; minTyp x; C/C++ struct typnamn struct minTyp char aString[11]; };

8 Posttyper Språk Format Exempel Visual Basic Type typnamn Type minTyp
attribut As datatyp anInteger As Integer aString As String * 10 ... End Type Dim variabel As typnamn Dim x As minTyp Pascal type typnamn = record type attribut : datatyp; string = packed array [1..10] of char; mintyp = record anInteger : integer; end; aString : string; var variabel : typnamn; var x : mintyp;

9 Procedurer Språk Format Java/C/C++/C# void namn (par) { lokvar;
{ lokvar; programsatser; } Visual Basic Sub namn (par) Dim lokvar programsatser End Sub Pascal procedure namn (par); var lokvar; begin end;

10 Funktioner Språk Format C#/Java/C/C++ retur namn (par) { lokvar;
{ lokvar; programsatser; return rval; } Visual Basic Function namn (par) As retur Dim lokvar programsatser namn = rval End Function Oracle PL/SQL FUNCTION namn (par) RETURN retur IS BEGIN RETURN rval; END;

11 Funktioner Språk Format Pascal function namn (par) : retur;
var lokvar; begin progsatser; namn = rval; end; FORTRAN FUNCTION namn( par ) retur :: namn lokvar programsatser namn = rval END FUNCTION namn

12 Datum Språk Internt Översätts till C# long (64 bitars heltal)
100-nanosekunder från kl 00:00:00. Möjliga datum som kan representeras är till Java Millisekunder från kl 00:00:00. Möjliga datum som kan representeras är till (dvs vi kan använda Java i över 292 miljoner år till). Visual Basic Double (64 bitars flyttal) Heltalsdelen utgör datuminformation (antal dagar sedan ), och decimaldelen utgör tidsinformation (fraktion av en dag: .0 = 00:00, .5 = 12:00). Möjliga datum som kan representeras i Visual Basic är till C/C++ long Motsvarar antalet sekunder från kl 00:00:00 strukturtyp I C/C++ finns också flera fördefinierade sammansatta typer där varje del (månad, år, osv) utgörs av en int eller short (millisekunder)


Ladda ner ppt "Datatyper C# C/C++ Java VB Fortran Pascal bool boolean Boolean"

Liknande presentationer


Google-annonser