Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9. Gör ritningen innan Du bygger huset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9. Gör ritningen innan Du bygger huset"— Presentationens avskrift:

1 9. Gör ritningen innan Du bygger huset

2 Beskrivning av algoritmen
Tillräckligt detaljerat för implementation Tillräckligt generellt för att vara oberoende av programmeringsspråket Flödesdiagram Jackson Structured Programming (JSP) Pseudokod

3 Varför? Dokumentation Enklare att koda Översikt
man kan i efterhand se varför man skrivit programmet på det sätt man har gjort. Detta gör också att det blir lättare för kollegor att i efterhand sätta sig in i hur programmet fungerar. Enklare att koda med lösningen redan på pränt i form av pseudokod/ flödesschema blir kodningen lättare. Översikt desto större applikationer, desto mer komplex blir lösningen. Det är dödsdömt att tro att man kan göra ett större program utan att fästa algoritmerna på papper först. I detta arbete ser man också tydligare vilka delar som kan brytas ned till separata moduler och funktioner Programspråks- och plattformsoberoende pseudokod/flödesschema/ JSP-diagram görs utan egentlig hänsyn till vilket programspråk man senare skall koda i. Detta gör det också lättare att senare konvertera program från ett språk till ett annat. Man börjar i rätt ände nämligen med att lösa själva problemet. Det visar sig snabbt att de som börjar hacka kod direkt, fastnar i design av användargränssnitt eller andra detaljer utan ha lösningen till det egentliga problemet klar för sig.

4 Flödesdiagram

5 Flödesdiagram Start Ja Fler? Nej M1 = G1/A1 Mata in person
Skriv ut A1 och M1 Kategori 1? Nej Ja M2 = G2/A2 Addera 1 till A1 Addera 1 till A2 Skriv ut A2 och M2 Addera åldern till G1 Addera åldern till G2 Stopp

6 Symboler Start- och stopp In- och utmatning Start Stopp
Tangentbord Bildskärm eller annan display In- och utmatning Generell symbol för in- eller utmatning Lagrade data, exempelvis fil på disk Dokument, vanligen uttolkad som utskrift på skrivare

7 Bearbetning Bearbetning Bearbetning någon annanstans Bearbetning
(vanligen en enkel imperativ sats) Bearbetning någon annanstans (vanligen ett anrop till en procedur eller funktion) Subprocedur eller funktion Alternativ process-symbol

8 Val fler? ja ålder? nej ålder < 18 18 ≤ ålder ≤ 64 ålder ≥ 65

9 Konnektorer 3 1 2 Nej Ja 1 2 3

10 Exempel: Lönebearbetning, huvudflöde
Start 1. Uppdatera löneregister 2. Beräkna lönen 3. Uppdatera lönekonton 4. Redigera statistik Stopp

11 Exempel: Beräkna lönen
Start 2. Läs in arbetstimmar Arb.tim ≤ 40? Nej Ö.tim = Arb.tim - 40 Ölön = Ö.tim * ÖTimLön Ja Arb.tim = Arb.tim – Ö.tim Nlön = Arb.tim * NTimLön Registrera Nlön och Ölön Stopp

12 Jackson Structured Programming (JSP)

13 Jackson Structured Programming (JSP)
Programmet BPStomme M1 = G1/A1 Skriv ut A1 och M1 M2 = G2/A2 Skriv ut A2 och M2 (Så länge det finns uppgifter) Bearbeta poster * Mata in person Kategori (1) o o Kvinna Annat Addera 1 till A1 Addera åldern till G1 Addera 1 till A2 Addera åldern till G2

14 Symboler o Sekvens Selektion Iteration *

15 Endast lövnoderna ”utför” något
Noder i ett träd A Nivå 1 B C D Nivå 2 E F Nivå 3 först sedan senare ännu senare Endast lövnoderna ”utför” något

16 Selektion A (villkor) o o B C

17 Selektion Selektion A o o o B C D o o E F Selektions-delar (villkor)

18 Iteration A (villkor) B *

19 Endast samma typ under en rotnod
* C D

20 Exempel: Lönebearbetning
Löne-programmet Uppdatera löneregister Beräkna lönen Uppdatera lönekonton Redigera statistik

21 Exempel: Beräkna lönen
Läs in arbetstimmar Övertid Nlön = Arb.tim * NTimLön Registrera Nlön och Ölön (Arb.tim > 40) o o Beräkna övertid - Ö.tim = Arb.tim - 40 Ölön = Ö.tim * ÖTimLön Arb.tim = Arb.tim – Ö.tim

22 Extern bearbetning Subprocedur eller funktion Löne-programmet
Uppdatera löneregister Beräkna lönen Uppdatera lönekonton Redigera statistik

23 Pseudokod Efterlikna både bra kod och bra svenska,
Identifierare skall ha begripliga namn, inkludera användbara kommentarer, indentera även pseudokoden så olika blocknivåer syns, samt att uttryck på svenska skall vara begripliga (oftast behöver de dock inte vara fullständiga meningar). Strunta i onödiga detaljer. Om du i pseudokod bekymrar dig över placeringen av punkt och komma, så är du på för detaljerad nivå. Det är givetvis bra att använda någon standard för att gruppera sammanhängande programsatser (begin-end, måsvingar, eller något annat som blir tydligt), men fastna inte i hur det skrivs i något specifikt språk. Hoppa över självklarheter. I många fall är exempelvis vilken datatyp en viss variabel skall ha tydligt utifrån sammanhanget. Om det inte är särskilt viktigt för programmet om det skall vara ett heltal eller reellt tal, så är det oftast onödigt att skriva ut det. Utnyttja kortformer för särskilda koncept. Konstruktioner som är återkommande genom flera programmeringsspråk är mycket lämpliga att skriva på samma sätt även i pseudokod. Att använda parametrar när vi skriver pseudokod för procedurer och funktioner är tydligt och klart och kan knappast missförstås. Kontrollera balansen i pseudokoden. Det skall gå att enkelt utläsa av pseudokoden hur algoritmen skall kunna implementeras, annars ligger pseudokoden på för hög nivå. Om pseudokoden däremot är svår att läsa och begripa ligger den troligen på för låg nivå.


Ladda ner ppt "9. Gör ritningen innan Du bygger huset"

Liknande presentationer


Google-annonser