Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE"— Presentationens avskrift:

1 Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE
Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE PL/SQL är lika med == = .EQ. inte lika med (skiljt från) != <> .NE. mindre än < .LT. större än > .GT. mindre än eller lika med <= .LE. större än eller >= .GE. inte ! Not .NOT. not NOT och && And .AND. and AND eller || Or .OR. or OR

2 Selektioner - if C#/Java C/C++ BASIC/ Visual Basic Pascal if (villkor)
{ programsatser; } BASIC/ Visual Basic If villkor Then Programsatser End If Pascal if villkor then begin end;

3 Selektioner – if-else C#/Java C/C++ BASIC/ Visual Basic Pascal
if (villkor) { programsatser; } else BASIC/ Visual Basic If villkor Then programsatser Else Programsatser End If Pascal if villkor then begin end end;

4 Selektioner – if-else if
C#/Java C/C++ if (villkor) { programsatser; } else if (villkor) BASIC/ Visual Basic If villkor Then programsatser ElseIf villkor Then End If Pascal if villkor then begin end else if villkor then end;

5 Selektioner – if-else if-else
C#/Java C/C++ BASIC/ Visual Basic Pascal if (villkor) { programsatser; } else if (villkor) else If villkor Then programsatser ElseIf villkor Then Else End If if villkor then begin end else if villkor then end;

6 Iterationer - while C#/Java/C/C++ Visual Basic Pascal while (villkor)
{ programsatser; } Do While villkor programsatser Loop while villkor do begin end; while (!villkor) Do Until villkor while not villkor do

7 Iterationer – while med uthopp
C#/Java/C/C++ Visual Basic Pascal while (villkor) { programsatser; if (villkor) break; } Do While villkor programsatser If villkor Then Exit Do End If Loop while villkor do begin if villkor then goto satsnummer; end;

8 Iterationer – do C#/Java/C/C++ Visual Basic Pascal do { programsatser;
} while (!villkor) Do programsatser Loop Until villkor Repeat until villkor; if (villkor) break; } } while (villkor) If villkor Then Exit Do End If if villkor then goto satsnummer;

9 Iterationer – for for (int x=y; x <= z; x++) { programsatser; }
C#/Java/C/C++ Visual Basic Pascal for (int x=y; x <= z; x++) { programsatser; } For x = y To z Next x for x := y to z do begin end; if (villkor) break; programsatser If villkor Then Exit For End If if villkor then goto satsnummer;

10 Iterationer – foreach Språk Format C# foreach (typ lokvar in samling)
{ programsatser; } Java for (typ lokvar : samling) C++ for_each (start, slut, funktion); Observera att for_each i C++ egentligen inte är en iteration på samma sätt som i C# eller Java, utan skapar ett indirekt funktionsanrop för varje element

11 Filhantering – exempel i C#
using System; using System.IO; public class FileReaderTest { public static void Main ( ) StreamReader infil = new StreamReader("Testa.txt"); while (true) string line = infil.ReadLine(); if (line == null) break; Console.WriteLine(line); } infil.Close();

12 Filhantering – exempel i C
#include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { char rad[200]; FILE *infil; infil = fopen("Testa.txt", "r"); while (fgets(rad, 200, infil) != NULL) printf("%s", rad); /* utskrift mot konsolen */ } fclose(infil); return 1;

13 Filhantering – exempel i Visual Basic
Private Sub ReadFromFile() Dim rad As String Open "konton.dat" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, rad Picture1.Print rad ' Picture1 är ett objekt i formuläret ' på vilket vi skriver ut raderna Loop Close #1 End Sub


Ladda ner ppt "Relationsoperatorer Java/C# C/C++ Visual Basic FORTRAN PASCAL ORACLE"

Liknande presentationer


Google-annonser