Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologier."— Presentationens avskrift:

1 Ideologier

2 Liberalismen Liberalismen handlar om frihet (liber = fri på latin). Liberalismen utvecklades ur den franska revolutionens idéer. Grundtanke var att människor måste få vara så fria som möjligt. Liberalerna kämpade för att genomdriva lagar som skyddade människors fri- och rättigheter. Ekonomiskt ville de genomföra en så fri marknadskapitalism som möjligt. Liberalerna var för någon form av parlamentariskt styre, men ansåg att alla inte skulle ha rösträtt. Idag är liberalismen en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället. Kraven på tolerans. Utveckling bygger på människors skaparkraft och initiativförmåga. Man utvecklas hela tiden och slutmålet kan aldrig nås.

3 Konservatismen De som var kritiska till franska revolutionens idéer tog på sig benämningen konservativa. Samhällets gamla institutioner och traditioner hade ett stort värde. Förändringar skulle vara långsamma och planerade. Trygghet skulle skapas med ett traditionell stark stat där kung, kyrka och krigsmakt hålls i högt anseende. Människor skulle inte bestämma saker och ting själva. Idag är konservatismen en samhällsåskådning som bygger på idéen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer. Kulturbevarande och traditionalistisk. Etik och moral är viktiga. Idag står konservatismen för en begränsad statsmakt. Statens ska administrera och balansera, inte styra.

4 Socialismen Ordet socialism kommer från latinets ”socius” som betyder samhälle. Inom socialisten tyckte man att franska revolutionen var en bra början, men att den inte gick tillräckligt långt i sina krav på samhällsförändringar. Socialismen krävde framför allt jämlikhet. Socialismens grundtanke var att de klasskillnader som finns i samhället måste utjämnas, så att ett klasslöst samhälle uppstår. Socialisterna krävde allmän och lika rösträtt (för män). Socialismens framväxt hänger samman med industrisamhällets och arbetarklassens uppkomst. Den revolutionära kommunismen utvecklades från socialismen. Idag menar socialister att det är bättre att lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans än att var och en ska klara av det själv.

5 Ideologier & Politiska partier
Socialismen (vänster) Kommunism Social-demokrati Ekologismen Liberalismen (mitten) Social-liberalism Konservatismen (höger) Liberal-konservatism

6 Feminismen Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt. Utgångspunkten för många feminister är kampen mellan könen och kvinnoförtrycket. Feminister menar att vi människor föds in i en kultur och mycket snart tvingas vi in i olika roller, som för kvinnor t.ex. rollen som mor, älskarinna, hushållerska och maka. Enligt feminister är detta förtryck.

7 Ekologismen Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling. Relationen mellan människan och naturen står i centrum för den gröna ideologin. Ekonomisk tillväxt ses inte enbart som något positivt utan har också sina begränsningar då målet är att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

8 Anarkismen Ordet anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt. Anarkismen är en politisk åskådning som går ut på att statens inflytande och kontroll över den enskilde individen i samhället ska upphöra. Anarkismen bygger på tre grundpelare: frihet, jämlikhet och solidaritet.


Ladda ner ppt "Ideologier."

Liknande presentationer


Google-annonser