Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen hälsa/socialtjänst - summering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen hälsa/socialtjänst - summering"— Presentationens avskrift:

1 Beredningen hälsa/socialtjänst - summering 2011-2014
Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Ordförande: Åsa Karlsson (s), Munkedal

2 Beredningen hälsa/socialtjänst Ansvar: hälso- och sjukvård, socialtjänst, folkhälsa
Åsa Karlsson, Munkedal Daniel Jensen, Mellerud Jan Gunnarsson, Uddevalla Tove af Geijerstam, Vänersborg Johan Stein, Orust Anne Sörqvist, Åmål Yvonne Simonsson, Dals Ed Ny beredningsansvarig Nytt politiskt samrådsorgan för hälso- och sjukvårdsfrågor Utveckling av kontaktytor för beredningen Bereder ärenden mot kommunernas socialchefer och socialnämnder

3 Tjänstemannastruktur
Socialchefsnätverket Vårdsamverkan FoU-socialtjänst Lednings-grupp

4 Nätverk och kontaktpersoner - kopplade till socialchefsnätverket
Digitala trygghetslarm Rutiner för utlämning av journaler MAS: Maj Lätto Karlsson, Tanum Anhörigstöd: Gunilla Bengtsdotter, Dals Ed Bistånd: Monica Birgersson, Färgelanda Rehab: Lena Johansson, Trollhättan Utredare: Thomas Jubell, Mellerud Försörjningsstöd: Said Niklund BBIC: Anders Asklund, Orust Ensamkommande barn: Anders Asklund, Orust Folkhälsosamordnare: Rutin för läkemedels-hantering Samarbete kring nya föreskrifter Kartläggning av brister vid utskrivning Vård- och omsorgscollege Gemensam socialjour Samverkan PRIO

5 FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Start 2009 – Utvärdering våren 2014 Nya tillsvidareavtal med samtliga kommuner Organisering FouRum IFO FouRum Vård- och omsorg FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri Exempel på aktiviteter Metodutveckling, brukarmedverkan Förslag på kompetenskrav för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg Kompetensplan och utbildningar inom sociala barn- och ungdomsvården Stöd till personal som skriver mastersuppsatser

6 Vårdsamverkan Ledningsgrupp tillsammans med NU-sjukvården och primärvården Arbetsutskott Beredningen psykiatri/missbruk Beredningen information/kommunikation Exempel på aktiviteter Bemanning av länssamvarkansstrukturer och arbetsgrupper Samarbete kring äldre och läkemedel, palliativ vård och 48/72 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Inrättande av politiskt samråd 2012

7 Ytterligare områden Hälsokällan – en självklar verksamhet
Västbus – på väg att kopplas till Vårdsamverkan Samverkan inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mm

8 Vilka är vi? Vi jobbar inom beredningen hälsa/socialtjänst


Ladda ner ppt "Beredningen hälsa/socialtjänst - summering"

Liknande presentationer


Google-annonser