Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METALLER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METALLER."— Presentationens avskrift:

1 METALLER

2 Det finns ca 80 rena metaller
Järn = Fe Koppar = Cu Aluminium = Al Natrium =Na Magnesium = Mg Titan = Ti Zink = Zn Kalcium = Ca Nickel = Ni Tenn = Sn Kvicksilver = Hg Kadmium = Cd Bly = Pb Silver = Ag Guld = Au Platina = Pt

3 Egenskaper Alla metaller : har ”metallglans” leder värme leder ström
Dessutom : är oftast hårda och tunga har oftast höga smältpunkter

4 Olika grupper Lättmetaller: densitet mindre än 5 kg/dm3.
T ex. aluminium, magnesium, titan Tungmetaller: egentligen alla som inte är lättmetaller men oftast menar man de giftiga metallerna i miljön som t ex bly, kadmium, kvicksilver Ädelmetaller: koppar, silver, guld

5 Historia Flera tusen år f Kr började man använda metaller.
Den första metallen man använde var troligen guld. Den finns som ren metall i naturen så den var lätt att utvinna.

6 De flesta metaller finns i naturen som kemiska föreningar
De flesta metaller finns i naturen som kemiska föreningar. De upptäckte man förmodligen av en slump vid lägerelden för att de råkade finnas i stenar man hettade upp. Silver, koppar, tenn och bly lärde man sig tidigt att framställa.

7 Forma metaller Metallerna kunde smidas= Man kunde hamra på metallerna och på så sätt forma dem. Metallerna kunde gjutas = Man kunde smälta dem och hälla dem i en form där de fick stelna

8 Bronsåldern Man upptäckte att en blandning av smält koppar och smält tenn var hållbarare än rent koppar eller rent tenn. Man hade kommit på brons! Bronsåldern började ca 2 000 år f Kr

9 Järnåldern Järnåldern började ca 500 f Kr.
Det finns mycket järn i jordskorpan men det är svårt att framställa. Järn finns som kemiska föreningar och det krävs höga temperaturer för att framställa rent järn.

10 Järn Fe Vår vanligaste metall.
I ren form inte så användbart – det är mjukt och rostar. Järn blandat med lite kol (och ev krom och nickel) kallas stål. Mycket användbart! Används till broar, hus, bilar, fartyg m.m Magnetiskt.

11 Koppar Cu Cu = cuprum (lat.) = metallen från Cypern
Leder ström och värme mycket bra. Står emot luft och vatten(rostar inte sönder) men ärgar = får grön beläggning Går lätt att blanda med andra metaller

12 Koppar Användning: elektriskt ledningsmaterial, bl.a. inuti vanliga sladdar Vattenrör Tak på fina byggnader t ex kyrkor Mynt

13 Koppar En av de metaller som människan först lärde sig framställa, redan 5000 år f. Kr. Ismannen som hittades i Alperna levde för år sedan. Tillsammans med honom hittade man hans kopparyxa Falu koppargruva var under 1600-talet världens största gruva.

14 Zink Zn Speciellt utseende: flammig, blågrå yta, som fiskfjäll ungefär
Användning: förzinkar järnföremål för att de inte ska rosta

15 Nickel Ni Silvervit, svagt magnetisk. Användning:
tillverkning av rostfritt stål (järn+krom+nickel) och nysilver (koppar+nickel+zink) Kan finnas i jeansknappar, billiga smycken, fanns förut i mynt. Nickelallergi är vanligt. Ger eksem.

16 Tenn Sn Silverglänsande, mjuk, knakar när man böjer den = ”tennskrik” (kristallerna gnids mot varandra). Användning: i lödtenn tillsammans med bly, i konservburkar för att inte järnet ska rosta, till tallrikar, muggar och prydnadsföremål, tennsoldater. Tennpest ( gråa porösa svullnader) bildas vid kallare temperatur än 13◦C. Har förstört många fina föremål i kyrkor.

17 Aluminium Al Lättmetall I luft bildas skyddande skikt av aluminiumoxid
Användning: Tillverkning av lätta delar t ex till flygplan, kraftledningar, läskburkar, metalliclack, cd-skiva (ytan) Kejsar Napoleon åt på aluminiumtallrikar som ansågs fint, gästerna fick ”bara” tallrikar av silver och guld!

18 Magnesium Lättmetall Brinner med intensivt vitt sken. Ingår i lysraketer och fyrverkeripjäser Blandningar av olika lättmetaller (bl.a. magnesium) ersätter nu stål t ex i bilar och flygplan.

19 Titan Ti Lättmetall Användning: Tillverkning av lätta delar t ex till flygplan, skruvar och spik vid benbrott och tandproteser, i färgämnet titanvitt (målarfärg) I Boeing 747 finns 12 ton titan. Skulle man använt järn istället så hade det vägt 21 ton

20 Kvicksilver Hg Enda metallen som är flytande vid rumstemperatur
Giftig, avger giftiga ångor. Skadar nervsystemet. Har försökt minska användningen: finns nu inte i termometrar eller tandlagningar. Finns i batterier, lysrör, vissa lampor. Lämna sådant till återvinning! Lagras i fisk. Fisk från vissa sjöar går därför inte att äta

21 Bly Pb Mjuk, tung, giftig. Skadar nervsystemet och de röda blodkropparna. Förr fanns bly i bensin, målarfärg och blyhagel. Användning: i bilbatterier, skydd mot röntgenstrålning En av de metaller som människan först lärde sig använda. Romarna hade vattenrör av bly. Inte så bra, det är ju giftigt!

22 Kadmium Cd Giftig tungmetall
2 % av det kadmium vi får i oss från maten, stannar i kroppen. Vi har alltså mer och mer kadmium i oss ju äldre vi blir. Skadar lever och njurar Används i batterier, rostskyddsbehandling, i gödsel (förorening) Via gödsel kommer det ut på åkern, tas upp av växten, hamnar i vår mat.

23 Silver Ag Vit (reflekterar nästan 100 % av ljuset) mjuk, leder ström och värme bäst av alla metaller. Användning: elektronik, speglar, batterier, som bakteriedödande, smycken, bestick, ljusstakar m fl prydnadsföremål. Förr: i fotofilm

24 Silver forts. Har använts länge Prydnadsföremål som är 6000 år gamla har hittats. Användes förr som mynt. Oxiderar vid kontakt med svavel i luften = bestick m.m. måste putsas

25 Silverbrytning i Sverige
I Sverige började man bryta silvermalm under 1500-talet (Sala silvergruva). Sverige var då en av världens största silverproducenter. Silvergruvan i Nasafjäll öppnades på 1600-talet. Brytningen fortsatte ända in på slutet av 1800-talet. I dag är kopparmalmen i Aitik en källa för en stor del av det silver, som produceras i Sverige.   Sameslöjd i silver

26 Silver och miljön: antibakteriella produkter
Miljörisker: många produkter t ex träningskläder, skor, madrasser, skärbrädor och kylskåp, har de sista åren börjat innehålla silversalter eftersom det är bakteriedödande. Detta kan vara en miljörisk. Bakterierna i reningsverket har en viktig uppgift. Kan de slås ut av detta? Kan fiskarna i vattnen klara av silvret eller kommer de att dö? Silver som släpps ut i miljön finns kvar under en mycket lång tid. Just nu utreds vad ökat utsläpp av silver kommer att innebära för naturen.

27 Guld Au Ädel (angrips inte av luft och vatten).
Mjukt och segt ( 1 gram guld kan dras ut till en 2 km lång tråd). Kan hamras ut till folie tunnare än 0,0001 mm (bladguld). Enda syran som löser upp guld är kungsvatten (saltsyra+salpetersyra). För mjukt för att användas i ren form. Blandas med t ex koppar och silver.

28 I smycken är 18 karat vanligast. Det är
Guld, forts. I smycken är 18 karat vanligast. Det är 75 % guld. 24 karat motsvarar 100 % guld. Vitt guld är guld blandat med platina och palladium. Användning: smycken, elektronik (bl a datorer), mynt, medaljer

29 Platina Pt Ädel metall Används som katalysator i bilar. Katalysatorn är mycket viktig för att få renare avgaser. Används också till smycken (vitt guld) och till utrustning på laboratorier.

30 LEGERINGAR En blandning av olika metaller kallas för en legering
Ex. Koppar + Zink Mässing Legeringar har andra egenskaper än de rena metallerna. Ofta blir de hårdare och får lägre smältpunkt.

31 Legeringar Mässing: koppar och zink Brons: koppar och tenn
Nysilver: innehåller inget silver! Består av koppar, nickel, zink. Amalgam: kvicksilver och andra metaller Stål: järn och kol, ev krom,nickel

32 Legering 50-öring NaOH Natriumhydroxid Zinkpulver

33 Koppar Zink Zink och koppar blandas Blandning av zink och koppar Mässing Legering av Zink och koppar

34 MYNT Innehöll förr mycket silver.
Nu koppar och nickel (enkrona och femkrona), koppar, aluminium, zink och tenn (tiokrona) Inget nickel av allergiskäl

35 Återvinning Metaller framställs av malmer som finns i marken.
Viktigt vara rädd om de metaller vi en gång framställt. Tungmetaller är giftiga: de vill vi inte ha ut i naturen Aluminium är dyrt att framställa (el). Bättre att återvinna.


Ladda ner ppt "METALLER."

Liknande presentationer


Google-annonser