Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år"— Presentationens avskrift:

1 Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år
Svensk Simidrott 2012 Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år

2 Prioriteringar och aktiviteter
Verksamhetsplan 2012 Simning Konstsim Simhopp Vattenpolo Sammanfattning Prioriteringar och aktiviteter Ekonomi

3 Svensk Simidrott - Vår Vision -
Elit Barn/ungdom Motion Simkunnighet - att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar. - att vara en av de ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio främsta nationerna i världen i simning och simhopp.

4 Svensk Simidrott - våra kärnvärden -
LIVSLÅNG JÄMLIK HÄLSA Glädje och gemenskap på lika villkor Från baby till veteran Motion, sunt för kropp och själ FRAMGÅNGSRIK Miljö, vatten, kul, lek Hållbarhet – miljö De fem elemenenten Omtanke, trygghet LIVSVIKTIG SUND/MILJÖ Trygghet och säkerhet Motivation och prestation Hållbarhet, träning, miljö

5 Svensk Simidrott - Fokusområden -
Elit Barn och ungdom Hälsa och Motion Simkunnighet Tillhöra de en av de 10 främsta nationerna i simning och simhopp Stötta och säkerställa att vår elit och kommande stjärnor ges möjligheter till bra utveckling Öka antalet licensierade simidrottare och verka för bra träningsmöjligheter Inspirera barn och ungdom – det är kul och nyttigt att simma Idrottslyftet Utmaningen Simning i skolan Utbilda ledare etc Inspirera till att få så många som möjligt att simma och motionera Skapa en ”simcommunity” som informerar om var och hur Ta simningen ut till svenska folket SSF – ledande aktören och partnern när det gäller simkunnighet avseende kompetens, kvalitet och omfattning Simmärken Simkunnighetens dag Skolsimmet Kellogs’s bästa fyran Vattenprovet Respektive områden att utvecklas ytterligare…. Öka tillgänglighet och möjlighet för ovan målgrupper och fokusområden genom att verka för att fler anläggningar byggs

6 Simkunnighet Svenska Simförbundet ska vara den ledande aktören
när det gäller simkunnighet Föreningarnas verksamhet är huvudfokus Svenska Simförbundet i skolan Stärka kopplingen mellan simkunnighet och simmärken Opinionsbildning kring vikten av simkunnighet PRIORITERADE OMRÅDEN

7 Simkunnighet aktiviteter
Simlinjen Skolsimmet Kellogg´s Bästa Fyran Simkunnighetens dag Opinionsbildning Simlinjen – Svenska Simförbundets pedagogiska modell och kvalitetssäkring - Certifiering av simundervisning - Utveckla simlinjen - Utbildning av ledare - I harmoni med simmärkena Skolsimmet – Svenska Simförbundet i skolan - Simkunnighet för alla elever - Simmärken som stöd i skolors simundervisning - Samarbete mellan simförening, skola och kommun Kellogg´s Bästa Fyran - Föreningar i Skolan - Positiv bild av simning Simkunnighetens dag - Simkunnighet för alla - Samarbete mellan förening och simanläggning - Simning som folkhälsa PRIORITERADE OMRÅDEN

8 Träning/tävling Simning
Utveckling Talangutveckling – tränare i TU-programmet Talangutveckling – Utvecklingstrappa för simningen Talangutveckling – Översikt Utmanaren Ny utbildningsstruktur från simundervisning till elit Mentorprojekt Forskning och utveckling PRIORITERADE OMRÅDEN

9 Träning/tävling Simning
Talangutvecklingsprogram Läger och tävlingar för simmare i åldern år Seniorlandslaget EM i Antwerpen OS i London VM i Istanbul Höghöjdsläger Sierra Nevada Pretoria PRIORITERADE OMRÅDEN

10 Träning/tävling Öppet vatten
Öka, stötta och utveckla arrangemang Open Water Trophy Samarbete Vansbro Elit & landslag PRIORITERADE OMRÅDEN

11 Träning/tävling Simhopp
- Seniorlandslaget Juniorlandslaget Fler tävlingar i internationell konkurrens 2 läger och 2 samlingar för landslagen samt 2 testhelger Utveckling Svensk Simhoppslinje - Genomföra breddläger Fler tävlingar på olika nivåer Öka antalet föreningar med simhopp på programmet Datorstöd bla Dive Calc-programmet, tävlingsstatistik samt livesändningar från våra tävlingar PRIORITERADE OMRÅDEN

12 Träning/tävling Vattenpolo
Bredd och utveckling polospelar i slutet av 2016 - Poolkampen Träning och Tävling - Fysikprofil - Licens för elittränare Utbildning - Ökad satsning på domarutbildningen Riktad utbildning mot flickor Information - Ökad satsning på info till hemsidor och media PRIORITERADE OMRÅDEN

13 Träning/tävling Konstsim
Träning/tävling utveckling av konstsimmare genom: deltagande på internationella tävlingar. utvecklingsläger för framtida elitkonstsimmare. Öppna Mästerskap, för större tävlingsutbyte. Ledare väl utbildade tränare genom: ny modern utbildning av tränare sjösätts. tränarutveckling internationellt. utveckling av domare såväl nationellt som internationellt. PRIORITERADE OMRÅDEN

14 Ledare Höja kompetensnivån
- kriterier för licensiering av aktivitetsledare - ny utbildningsstrukturför simtränar- och simlärarutbildning enligt ITESCE - marknadsföra simtränarutbildningen vid Malmö Högskola - marknadsföra Idrottens föreningslära Samtliga utbildningar ska vila på välgrundade teoretiska och praktiska kunskaper. - erbjuda kursledarutbildare individuell kompetensutveckling. - producera kvalificerat utbildningsmaterial för all utbildning - producera en simspecifik del till idrottens föreningslära PRIORITERADE OMRÅDEN

15 Anläggning Mål Stöd till föreningar vid anbud och upphandlingar
- Fler anläggningar för motion/träning/tävling - Fler anläggningar för mästerskapstävlingar - Jämnare geografisk spridning - Svenska Simförbundet ska vara delaktig vid anbud och upphandlingar Stöd till föreningar vid anbud och upphandlingar - Kompetens hos Simförbundet (Anläggningsgruppen) - Anläggningsregister - Argumentsamling på webben - Workshops, seminarium, uppvaktningar - Strategiska samarbeten PRIORITERADE OMRÅDEN

16 Organisation Ny organisation på plats
Fortsatt arbete med kulturförändring Nya lokaler, med idrotten i fokus Fortsatt arbete med projektorienterat arbetssätt Samordning och översyn av Simförbundets projekt Utveckla distrikt och föreningar PRIORITERADE OMRÅDEN

17 Föreningsutveckling Ungdomsrådet Idrottslyftet
Förenings- och distriktsutveckling Ungdomsrådet Mål: Att få in fler ungdomar i kommittéer, styrelser och andra organ - Arrangera ungdomsforum - Utbildningsplatser för ungdomar Idrottslyftet Mål: Alla föreningar ska ha kunskap om Idrottslyftet. Fler föreningar som söker. - Informera distrikt och föreningar om IL och sprida goda exempel. Särskild fokus på föreningar som inte sökt medel tidigare. - Utforma nya projekt - En plan för fortsättningen av IL, i linje med strategiplanen Förenings- och distriktsutveckling Mål distrikt: Stärka och utveckla distrikten - Genomföra distriktskonferenser för sammanslagna distrikt i samarbete med SISU - Genomföra utvecklingskonferenser för personer som ska ingå i utvecklingsteamen - Klubbvägledare - Västerbotten projektet BASVERKSAMHET

18 Marknad Sponsorvård Utveckling och genomförande Nya möjligheter
- Öka intäkterna och höja värdet för våra partners enligt nyetablerad sponsorstruktur. Utveckling och genomförande - Nationella Mästerskap - World Cup - Simmärkesförsäljning Nya möjligheter - Utveckla nya samarbeten och hitta partners till Elit, Simkunnighetsprojekt, Motion samt Ungdom. Sponsorvård - Öka intäkterna och höja värdet för våra partners enligt nyetablerad sponsorstruktur. - Förlänga avtal med E.ON, Arena och Turbo Utveckling och genomförande - Nationella Mästerskap - World Cup - Simmärkesförsäljning Nya möjligheter - Utveckla nya samarbeten och hitta partners till Elit, Simkunnighetsprojekt, Motion samt Ungdom. BASVERKSAMHET

19 Kommunikation Ny hemsida lanseras
Goda exempel från föreningsverksamheten lyfts fram Sociala medier i kommunikationsarbetet Nytt innehåll och redesign av tidningen Aqua. Digital webbplats för tidningen upprättas. Proaktivt mediaarbete BASVERKSAMHET

20 Simmärkesförsäljning
Försäljningsaktiviteter - Säljtävlingar - Få flera föreningar att arbeta med Simlinjen. Försäljningsarbete mot sommarsimskolor och utomhusbad Bearbetning av anläggningar Stöd till föreningar Exponering av marknadsföringsmaterial Produktutveckling Utveckling av förlagets tjänster, såsom webbshop och produktinnehåll Utveckling av samarbete med leverantör BASVERKSAMHET

21 Försäljning förlaget 2000 - 2012
BASVERKSAMHET

22

23 Svenska Simförbundet - kort fakta -
Simidrotten inkluderar Simning, Simhopp, Vattenpolo och Konstsim. 335 föreningar, medlemmar. Simning på 9:e plats bland de mest intressanta idrotterna* Simhopp på 16:e plats bland mest intressanta idrotterna* 22 % av svenska folket (15+) är mycket intresserade av simning. 58 % av svenska folket (15+) är ganska intresserade av simning. Simning på 6:e plats som motionsaktivitet med ca utövare. Ca miljoner besök per år på sim/badanläggningar. * Källa: Sponsor Insight undersökning ”Sponsor Navigator 2010”. Miljö, vatten, kul, lek……

24 Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år
Svensk Simidrott 2012 Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år


Ladda ner ppt "Simidrott i olika former engagerar miljoner svenskar varje år"

Liknande presentationer


Google-annonser