Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rodd Svenska Roddförbundets styrelse in i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rodd Svenska Roddförbundets styrelse in i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 rodd Svenska Roddförbundets styrelse in i framtiden

2 rodd Svenska Roddförbundet skall präglas av tre ledord: Framåtanda - Öppenhet - Ansvar

3 rodd Verksamhetsidé Svenska roddförbundets styrs av dess stadgar och i dessa ges förutsättningar för vår utveckling och organisation. När det gäller verksamhetsidén vill vi sammanfatta den i 3 viktiga punkter:  SR erbjuder landets roddföreningar stöttning  SR är centralorganisationen för svensk roddsport och representerar denna gentemot våra samarbetspartner RF, SOK, NOR, FISA m.fl.  Genom roddsporten ska individen ges möjlighet att utvecklas såväl fysiskt, som socialt och kulturellt

4 rodd Värdegrunder Rodd är lagarbete: Inom rodden ställer vi upp, vi lyssnar och hjälper varandra Vi sitter i samma roddbåt: Där alla välkomna och alla accepteras oavsett varifrån vi kommer och vem vi är. Vi tar gemensamt vara på den kompetens som vi besitter Vi ror åt samma håll: Vi är målmedvetna i prestation och i organisation Vi värna om roddkulturen: Vi bejakar alla discipliner av rodd

5 rodd Vision Vår vision är i högsta grad realistisk och mätbar, men inte bunden i tid utan är evig, den lyder: ”Att säkerställa svensk rodds tillväxt genom ständig utveckling av rodden”

6 rodd Verksamhetsmål för SR styrelse på kort sikt Ordning och reda i ekonomi och administration Ett väl fungerande kansli Öka SR:s omsättning Tydliggöra SR:s organisation Översyn av elitverksamheten Omstart av utbildningsverksamheten Få vår sport att växa Vara goda värdar för VM i kustrodd 2013 Vara goda värdar för Nordiska Mästerskapet

7 rodd Verksamhetsmål för SR styrelse/ distrikt/föreningar på lång sikt Öka bredden på antalet roddare 2 eller fler båtar till OS 2016 Skapa roddcentra Fler föräldrarledare och funktionärer Skaffa fler sponsorer Fördubbla förbundets omsättning

8 rodd Handlingsplan för SR styrelse, distrikt och klubbar….. Ordning och reda i ekonomi och administration Ta fram bra ekonomiska rapporter i rätt tid Följa de attestrutiner som är fastslagna av SR styrelse Följa en periodiserad budget Följa de av förbundet framtaget dokument som beskriver ”Administrativa rutiner” Översyn av arbetsbeskrivningar för både styrelseledarmöter och anställda Väl fungerande kansli Kvalitetssäkra SR:s administrativa rutiner och få den känd för alla. Arbeta proaktivt mot Sveriges klubbar och distrikt. Vara en naturlig plats för Sveriges klubbar och distrikt att hämta och få information Hålla en god framförhållning vid bokningar av resor och uppehälle Se till att hålla deadlines till anmälningar etc. till olika aktiviteter där SR är representerade

9 rodd Öka SR:s omsättning Genom att visa på ett tydligt och målmedvetet arbete av hög kvalité inom ramen för den svenska idrotten värdegemenskap skall vi visa RF och SOK att vi är värda bidrag. Förutom att försöka öka våra anslag måste vi även stärka ekonomin genom att vi skaffar externa sponsorer som är beredda att på olika nivåer ingå avtal med roddsporten. Vi skall inte be om bidrag. Vi skall skapa produkter som är intressanta och därmed också representerar ett kommersiellt värde för våra partners. Vi ska veta var vi satsar varje enskild krona d.v.s. att det skall finnas en väl planerad verksamhet på alla nivåer. Tydliggöra SR:s organisation Varje enskild styrelse ledamot skall besöka landets samtliga klubbar Använda vår hemsida på ett förnuftigt sätt och se till att vi alltid har en uppdaterad sådan Ständigt arbeta med vår verksamhetsplan och kommunicera den utåt samt att även kunna ta hjälp från klubbars ledamöter eller funktionärer Handlingsplan för SR styrelse, distrikt och klubbar…

10 rodd Översyn av elitverksamheten: Skapa en tydlig och välorganiserad landslagsledning Göra en generationsväxling på ledarsida i landslagsledningen på ett förnuftigt sätt Öka dialogen med klubbarna och dess roddare Ta fram rättvisa verktyg för att mäta resultat, analyser och rapporterad träningstid Implementera Roddens Kravanalys och Utvecklingstrappa till klubbarna Skapa förutsättningar för Svenska elitroddare, genom att vara behjälpliga med ledare och tränare, träningsmöjligheter, medicinsk hjälp, logistik och transporter Ta hand om den elit som vi har idag samt starta upp fler elitprojekt Handlingsplan för SR styrelse, distrikt och klubbar…..

11 rodd Få vår sport att växa Huvudfrågan under perioden fram till år 2016 är att bredda rekryteringen inom alla delar av roddsporten. Denna rekryteringsambition gäller även ledare på alla nivåer och alla funktioner. Vi söker olika positiva värden i vårt förhållande till rodden. Motionsroddaren är för sporten lika viktig som den elitsatsande roddaren. Alla behövs för den positiva utvecklingen av rodden Många satsande roddare slutar av skilda skäl med elitrodd under relativt tidiga skeden i karriären. Vi måste stimulera dessa till att utöva sitt intresse för rodd genom att uppmuntra dem att utbilda sig till domare, tränare eller ledare. En målmedveten ledarutbildning skapar ett bra underlag för rekrytering av coacher till de riktigt stora uppgifterna inom rodden. Särskilt viktigt är det öka antalet kvinnliga ledare och funktionärer inom alla kategorier av uppdrag. Handlingsplan för SR styrelse, distrikt och klubbar…..


Ladda ner ppt "Rodd Svenska Roddförbundets styrelse in i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser