Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Simförbundet Presentation seminarium – Vem ska äga och driva idrottsanläggningen, 26 november 2009 Jan Olsson Generalsekreterare Svenska Simförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Simförbundet Presentation seminarium – Vem ska äga och driva idrottsanläggningen, 26 november 2009 Jan Olsson Generalsekreterare Svenska Simförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Simförbundet Presentation seminarium – Vem ska äga och driva idrottsanläggningen, 26 november 2009 Jan Olsson Generalsekreterare Svenska Simförbundet

2 Att simma är kul och livsviktigt!

3 Svensk simning är den enskilt största brukaren av svenska simanläggningar Antal deltagartillfällen 2 151 815/år (LOK 2007) 120 000 medlemmar 457 000 simkunnighetsprov/år Över 500 tävlingar/år. Förening – int mästerskap

4 Simanläggningen i samhället Kommunal anläggning Ca 450 inomhusbad, ca 90% i kommunal ägo Högt upp på önskelistan Ska möta många behov Kommunal “kärnverksamhet” Idrott/föreningsliv – rekreation/allmänhet

5 Simanläggningsläget i Sverige Inom tretton år passerar hälften av landets offentliga simhallar 50-årsstrecket. Få kommuner bedriver statusundersökningar Liten nybyggnation Renoverar istället för att bygga nytt. Få anläggningar för tävlingsverksamhet Allt fler anläggningar läggs ut för privat drift

6 Vad tycker simföreningarna? Enkät 2009 25% har inte rätt/möjlighet att bedriva simskola 75% av föreningarna deltog ej i processen som föregick upphandlingen Förhållandena för att bedriva föreningsverksamhet har försämrats efter att en privat operatör tagit över –Få träningstider –Arrangera tävlingar

7 Delaktighet/dialog

8 Anbud från förening

9 Drift av simanläggningar 58 förfrågningsunderlag sen 2001 En stor aktör – monopolliknande marknad Ca 5 föreningar driver anläggningar “Hög tröskel” för att lägga anbud OPP

10 Kommun - simidrotten Den fortlöpande och tidiga dialogen Belysa alla perspektiv vid beslut om förändringar av driften Värdera föreningslivet – det sociala kapitalet Tydliga avtal Respekt för genomarbetade politiska prioriteringar/beslut

11 Simanläggningar - OPP Hot eller möjlighet? Många kommunföreträdare är intresserade Konsekvenser

12 Allmänhet - föreningsliv En unik situation inom idrotts/föreningslivet att dela arena Ett stort ansvar för simidrotten/simföreningen Utformningen av simhallar Samarbete simidrotten – offentliga – privata aktörer

13 Anläggning en trång sektor 8 av 10 föreningar uppger att de inte kan bedriva den verksamhet de skulle vilja/kunna. Allmänhet och idrott/föreningsliv på samma arena. Köer till verksamheterna

14 Kort Fakta - Svenska Simförbundet Simidrotten; Simning, Simhopp, Vattenpolo och Konstsim. 335 föreningar. 120 000 medlemmar. Simning på 8:e plats bland de mest intressanta idrotterna. (2007) Simhopp på 13:e plats bland mest intressanta idrotterna 21,0 % av svenska folket (15+) är mycket intresserade av simning. 58 % av svenska folket (15+) är ganska intresserade av simning. Simning på 6:e plats som motionsaktivitet med ca 870 000 utövare. Ca 475 000 simkunnighetsprov avläggs varje år.

15 Simkunnigheten minskar Alla har rätt att lära sig simma, detta finns angivet i grundskolans läroplan. Kommunalt ansvar Simkunnigheten bland barn i Sverige sjunker. ca 30 % av barn i år 3-5 är inte simkunniga. Ca 100 000 barn mellan 7-10 år kan inte simma.

16 Svenska Simförbundets nyårslöfte 2007 Ingen i Sverige skall behöva drunkna p.g.a. bristande simkunnighet. Svenska Simförbundet ska arbeta för att alla skolbarn senast i årskurs 3 ska kunna simma enligt den Nordiska Simkunnighetsdefinitionen.

17 Simförbundets anläggningsarbete Anläggningsgrupp Öka kunskapen och medvetenheten Följer upp alla simhallsplaner, upphandlingar Stödjer simföreningarna - konsultativt Lobbying, opinionsarbete Regler, fakta

18 Hur ser utmaningarna ut? Inom 13 år har hälften av alla simanläggningar i Sverige passerat 50 år. –Utformningen av de nya anläggningarna –OPP –Renoveringar Från kommunal till privat drift. –Framtidens simaktiviteter

19 Kris!! Under de närmaste tretton åren passerar hälften av landets offentliga simhallar 50- årsstrecket. En totalrenovering kostar i snitt runt 100 miljoner kronor. För kommunerna innebär det kostnader på flera miljarder kronor. Renoverar istället för att bygga nytt.

20 Några case Väsby Östersund Ronneby Finspång Tyresö

21 Effekter av “gamla” anläggningar Miljöproblem Stängning av anläggningar Eskalerande problem Simkunnigheten Föreningsverksamheten Ökade kostnader Arbetsmiljöproblem


Ladda ner ppt "Svenska Simförbundet Presentation seminarium – Vem ska äga och driva idrottsanläggningen, 26 november 2009 Jan Olsson Generalsekreterare Svenska Simförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser