Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ."— Presentationens avskrift:

1 Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ

2 Innehållsanalys Graneheim & Lundmans termer och begrepp
Manifest eller latent innehåll Analysenhet Betydelseenhet / Meaning unit (MU) Kondensera Abstrahera Innehållsliga delar/ Content areas Kod Kategori Tema

3 Innehållsanalys Vad skall betraktas som analysenhet?
G & L rekommenderar: Hela intervjuer eller Observationsprotokoll

4 Innehållsanalys Minsta enhet
G & L föreslår begreppet: Meaning unit ( MU) MU är textens minsta meningsbärande enhet. Den kan utgöras av några ord, meningar eller paragrafer som tillsammans formar ett bestämt avgränsat meningsinnehåll There is a furio Alla de ord eller påståenden som relaterar till samma centrala innebörd/ mening/betydelse Andra benämningar Innehållskod Kodenhet Idéenhet/element Texteneheter Nyckelord Fraser

5 Innehållsanalys Minsta enhet, MU
Exempel på MU hos G& L ”There is a curious feeling in the head in some way” Eller ”It is more unpredictable to say, you can never be sure about anything” There is a furio lla de ord eller påståenden som relaterar till samma centrala innebörd/ mening/betydelse Andra benämningar Innehållskod Kodenhet Idéenhet/element Texteneheter Nyckelord Fraser

6 Innehållsanalys Om att bringa ner textinnehållets omfång
Reducera Minskar Kvantitet, Destillera Minskar Kvantitet, ändrar Kvalitet Kondensera Förtätar – ett moln blir en droppe Process genom vilken en vätska först överförs till ångform för att sedan återföras till vätska Destillation är uppvärmning av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar vara på kallas destillat. Destillation är en process som separerar vätskor med olika kokpunkt. Destillation tillverkar ingenting. Det bildas ingenting som inte redan finns i mäsken. Det kan t ex inte bildas metanol. Metanol bildas när cellulosa jäser, t ex finns det över 1 % metanol i whisky. I större mängder är det giftigt. När man jäser socker bildas det nästan ingen metanol. Så lite att det knappt går att mäta. Med Turbojästerna som rekommenderas här bildas typiskt 1 ppm (1 miljondel) i mäsken. Mycket mindre än i vanlig apelsinjuice och en hundratusendel av vad som finns i whisky och cognac. Man löser upp strösocker i vatten, tillsätter Turbojäst och låter jäsa till en mäsk på 14-18% alkohol. Vinhinken är ett bra jäskärl, vare sig man vill jäsa 8 liter eller 25 liter. 8 liter kan också jäsas i en 10 liters plastdunk. När mäsken är färdigjäst häller man 4 liter i destillationsapparaten, sätter i kontakten och trycker på startknappen. En slang leder spriten till ett kolrörsfilter där spriten filtreras samtidigt med destillationen. Efter 4 timmar har man 1,4 liter god sprit med ca 46% alkohol.

7 Innehållsanalys Om att bringa ner textinnehållets omfång
Exempel på kondensering hos G & L: Kondenserad MU ”curious feeling of emptiness in the head” MU ”there is a curious feeling in the head in some way, empty in some way” Reducera Kondensera Destillera Process genom vilken en vätska först överförs till ångform för att sedan återföras till vätska Destillation är uppvärmning av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar vara på kallas destillat. Destillation är en process som separerar vätskor med olika kokpunkt. Destillation tillverkar ingenting. Det bildas ingenting som inte redan finns i mäsken. Det kan t ex inte bildas metanol. Metanol bildas när cellulosa jäser, t ex finns det över 1 % metanol i whisky. I större mängder är det giftigt. När man jäser socker bildas det nästan ingen metanol. Så lite att det knappt går att mäta. Med Turbojästerna som rekommenderas här bildas typiskt 1 ppm (1 miljondel) i mäsken. Mycket mindre än i vanlig apelsinjuice och en hundratusendel av vad som finns i whisky och cognac. Man löser upp strösocker i vatten, tillsätter Turbojäst och låter jäsa till en mäsk på 14-18% alkohol. Vinhinken är ett bra jäskärl, vare sig man vill jäsa 8 liter eller 25 liter. 8 liter kan också jäsas i en 10 liters plastdunk. När mäsken är färdigjäst häller man 4 liter i destillationsapparaten, sätter i kontakten och trycker på startknappen. En slang leder spriten till ett kolrörsfilter där spriten filtreras samtidigt med destillationen. Efter 4 timmar har man 1,4 liter god sprit med ca 46% alkohol.

8 Innehållsanalys Abstraktion
G & L föreslår begreppet: Abstrahera A. är när man identifierar gemen-samma drag i flera olika kondenserade MU och kan gruppera dem på en högre logisk nivå. Fordon Yrkesfordon Hjuldrivna yrkesfordon Ambulans Gaffeltruck BCG 890 Aggregering gruppering under högre ordningens rubriker

9 Innehållsanalys Kod Enligt G & L är begreppet: Kod en benämning på eller namn som man ger åt en Meaning unit, MU Flera MU kan ha samma kod Koder är ett redskap i analysen som används för att kunna tänka och tala om sitt material

10 Innehållsanalys Destillering av meningsinnehåll
Kod ”emptiness in the head” Abstrahering Kondenserad MU ”curious feeling of emptiness in the head Kondensering MU there is a curious feeling in the head in some way, empty in some way

11 Innehållsanalys Skapa kategorier - Fortsatt destillering
Kärnan i analyserandet är att skapa kategorier En Kategori besvara frågan Vad? En kategori utgörs av en slags röd tråd som binder samman koderna och beskriver vad som pågår på en manifest nivå i materialet?

12 Innehållsanalys Skapa kategorier - Fortsatt destillering
Kategorier kan ofta delas in i underkategorier Underkategorier kan ibland föras samman till en huvudkategori Fordon Yrkesfordon Privatfordon Hjuldrivna yrkesfordon Bandfordon Ambulans Gaffeltruck

13 Innehållsanalys Teman
G & L använder begreppet: Tema för den implicita innebörd som kan uttolkas i texten T tillhör analysen av det latenta innehållet T är kopplad till frågan Hur?

14 Litteratur Graneheim UH & Lundman B, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, (2004) 105–112


Ladda ner ppt "Innehållsanalys Kvantitativ Kvalitativ."

Liknande presentationer


Google-annonser