Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsatsförslag VT 2012 Fredrik Tell. Effektiva FoU-processer Enkätstudie ABB Mechatronics (15-tal enheter) Mechatronic development excellence benchmark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsatsförslag VT 2012 Fredrik Tell. Effektiva FoU-processer Enkätstudie ABB Mechatronics (15-tal enheter) Mechatronic development excellence benchmark."— Presentationens avskrift:

1 Uppsatsförslag VT 2012 Fredrik Tell

2 Effektiva FoU-processer Enkätstudie ABB Mechatronics (15-tal enheter) Mechatronic development excellence benchmark Identify opportunities for improvement at ABB Kontakta: Fredrik Tell (fredrik.tell@liu.se) eller Cecilia Enberg (cecilia.enberg@liu.se)fredrik.tell@liu.sececilia.enberg@liu.se

3 © ABB Group | Slide 3 Why? Identify opportunities for improvement of how mechatronic products/systems are developed within different business units at ABB –Shorter time-to-market –Lower development cost –Fulfillment of specification –Quality Identify needs and research areas in mechatronic methodology for ABB. Example domains: –Requirements and specification –Concept development –Simulation and optimization –Testing and verification

4 What? Find out how well different business units within ABB are performing in the development of mechatronic products Find out what the business units experience as bottle necks in the development process Find measurements for comparison –Measures should be related to specific business unit’s needs (product complexity, rate of technology change in products, time to market, development cost etc) and current performance © ABB Group January 11, 2015 | Slide 4 Example of measures

5 Frugala innovationer – innovation på tillväxtmarknader Hur kan sveska företag delvis inbäddade västerländska nationella innovationssystem utveckla strategier och former för innovation på tillväxtmarknader där andra prestationskriterier gäller (frugala innovationer)? T ex: –Fordon –Mjukvara –Konsumentprodukter –Industriella produkter Kontakta: Fredrik Tell (fredrik.tell@liu.se)fredrik.tell@liu.se Fredrik Tell

6 Projektbaserade företag – en fråga om temporär decentralisering? Företag som t ex verkar inom t ex: –Bygg- & anläggning –Starkström –Telekom –Försvar Hur organiserar de sig för lokal problemlösning, global effektivitet och generering av nya lösningar? (Baserat på Söderlund & Tell…) Kontakta: Fredrik Tell (fredrik.tell@liu.se) eller Jonas Söderlund (jonas.soderlund@liu.se)fredrik.tell@liu.sejonas.soderlund@liu.se Fredrik Tell

7 Teknikkonsulter Internationalisering och tillväxt på företagsnivå? HRM i teknikkonsultföretag? Vilka anlitar teknikkonsulter och vilka är deras strategier och praktiker för att hantera externa konsulter? Branschstudier Kontakta Jonas Söderlund (jonas.soderlund@liu.se) eller Karin Bredin (karin.bredin@liu.se)jonas.soderlund@liu.sekarin.bredin@liu.se Fredrik Tell

8 Ledning av tillväxtföretag Hur löser mindre växande företag ägandefrågor? Hur löser mindre växande företag styrelsearbete? Hur löser mindre växande företag ledningsarbete och delegering? Kontakta: Fredrik Tell (fredrik.tell@liu.se)fredrik.tell@liu.se Fredrik Tell


Ladda ner ppt "Uppsatsförslag VT 2012 Fredrik Tell. Effektiva FoU-processer Enkätstudie ABB Mechatronics (15-tal enheter) Mechatronic development excellence benchmark."

Liknande presentationer


Google-annonser