Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk ekonomistyrning: Föreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk ekonomistyrning: Föreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-23."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk ekonomistyrning: Föreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-23

2 1 Gå igenom forskning som studerat hur strategier och styrsystem påverkar skapandet av en stark konkurrenskraft. Identifiera viktiga begrepp och relatera dem till varandra. Målet med dagens föreläsning

3 2 ”Business Policy” är ett annat namn

4 3 Konkurrenskraft är ett nyckelbegrepp Källa: Affärsvärlden 24

5 4 Vad påverkar värdeskapande? Aktieägar- avkastning Aktieägar- avkastning Förväntningar på framtida kassaflöden Förväntningar på framtida kassaflöden Potentiella konkurrenter Kundernas förhandlingsstyrka Strategiska initiativ Styrning och organisation Drivare Marknads- fundamenta Lednings- effektivitet

6 5 Företaget som öppet system Företagets omgivning Företagets strategi

7 6 Företagets strategi Marknadsandel Tid DAGENS LÄGE MÅLSATT LÄGE Strategin är tillvägagångssättet att uppfylla visionen och målen.

8 7 Strategier finns på flera olika nivåer i ett företag

9 8 Koncernstrategier En koncernstrategi avser hur koncernens mål skall nås. En viktig strategisk fråga är vilka marknader som koncernen skall inrikta sin verksamhet mot. Den strategiska planen för en koncern innehåller vanligtvis: Koncernens mål och hur de skall mätas (marknadsandel, vinst, aktieägarvärde etc.) Vilka affärer skall ingå i koncernen och vilken tillväxt kan vi räkna med? Vilka synergier finns mellan koncernens affärer och hur tar vi vara på dem? -“2 +2 = 5” –Kostnad för koordinering vs. den nytta som skapas. Hur skall koncernens resurser fördelas mellan de olika affärerna?

10 9 Vilka verksamheter skall ingå i koncernen? Källa: Affärsvärlden 24

11 10 Affärsstrategier En affärsstrategi avser hur den enskilda affärsenheten skall agera för att dess övergripande mål skall vara möjliga att nå. En affärsstrategi handlar om hur enheten uppnår konkurrens- fördelar på den egna marknaden. Den strategiska planen för en affärsenhet innehåller van- ligtvis: Affärsenhetens mål och hur de skall mätas (marknadsandel, vinst, aktieägarvärde etc.). Vilka är våra konkurrensfördelar och hur skall de utnyttjas på bästa sätt? –De flesta affärsstrategiska typologier fokuserar på produktutbudet. Vilka investeringar skall prioriteras och i så fall varför? Vilka risker och osäkerheter påverkar affärsenhetens verksamhet och hur kan de hanteras?

12 11 “SWOT”-analysen Flertalet av de metoder som används vid strategisk analys utgår från “Designskolan.” En av modellerna är den s k “SWOT-analysen” (The assessment of Strenghts and Weaknesses of the organization in the light of the Opportunities and Threats in its environment)

13 12 Funktionsstrategier En funktionsstrategi avser hur den enskilda funktionen skall agera för att dess övergripande mål skall vara möjliga att nå. Inom varje affärsenhet måste funktionsstrategierna utformas på ett sådant sätt att de stödjer den affärsstrategiska inriktningen. Den senare avser hur enheten skall positionera sig på den valda marknaden. Exempel på några vanliga funktions- strategier är: Inköpsstrategi Produktionsstrategi Försäljningsstrategi FoU-strategi I den fortsatta framställningen kommer vi att betona produktionsstrategier. Anledningen är att de visat sig var särskilt viktiga för att kunna skapa en stark konkurrenskraft.

14 13 Företagets strategi Strategier och styrsystem måste samordnas! Företagets styrsystem

15 14 Styrsystemet är viktigt både vid formulering och implementering av strategier Källa: Anthony et al., 1988, Management Control Systems (modifierad).

16 15 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Strategisk ekonomistyrning: Föreläsning Professor Fredrik Nilsson Linköping 2007-01-23."

Liknande presentationer


Google-annonser