Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leveraging the business Till slut kräver tillväxt att man rör sig från det tidigare affärsområdet. Denna strategi kan innebära risk. För att undvika en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leveraging the business Till slut kräver tillväxt att man rör sig från det tidigare affärsområdet. Denna strategi kan innebära risk. För att undvika en."— Presentationens avskrift:

1 Leveraging the business Till slut kräver tillväxt att man rör sig från det tidigare affärsområdet. Denna strategi kan innebära risk. För att undvika en sådan risk kan företagen tillföra kraft till nuvarande verksamheter (leveraging the current business) genom att:  Sälja existerande produkter i nya marknader  Hitta nya produkter /tjänster för existerande/nuvarande kunder  Eller bättre utnyttjande av företagets tillgångar (t.ex. varumärke eller kompetenser)

2 Vilka tillgångar och kompetenser kan utvecklas?  Process för att se vilka tillgångar och kompetenser som bör fokusera på: 1.Identifiera vilka tillgångar och kompetenser som är nyckelfunktioner. Vilka är deras karakteristiska? Hur starka är dem? 2.Se vilka tillgångar och kompetenser kan användas för att skapa en fördel. 3.Finns det tillgångar och kompetenser som är underutvecklade? 4.Se till implementeringsproblematiken. Tillgångar och kompetenser kan kräva anpassning beroende på branscher. © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 2

3 Vilka tillgångar och kompetenser kan utvecklas?  För att se möjligheter, överväg följande : 1.Marknadsföringskunnande 2.Design och tillverkningskompetenser 3.Kapacitet i försäljning och distribution 4.FoU förmågor 5.Nå ekonomiska stordriftsfördelar © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 3

4 Att beakta vid val av tillväxtstrategi - Vilka tillgångar och kompetenser kan utnyttjas? - Vilka typer av varumärkesexpansion är möjliga? - Kan företagets erbjudande expanderas? - Finns det nya lönsamma marknader?

5 Varumärkes utveckling  Hur utnyttja och utveckla ett starkt, etablerat varumärke – ett varumärke med lojala kunder (varumärkeslojalitet, se kap. 9) och goda varumärkesassociationer, se kapitel 9.  Utmaningen är att utnyttja de möjligheter sådan varumärke ger och hitta nya marknader (dvs utveckla varumärket). © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 5

6 PPT 11-6 Brand Extension Logic BrandNew Offering Add Value Enhance Brand Fit Figure 11.1 Fig. 11.1

7 © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 7 Varumärkets utvecklings logik:

8 Att beakta vid Varumärkesexpansion/utvidgning  Utvärderingen av varumärkesutvecklings kan baseras på följande tre frågor. Alla måste beaktas inför utvecklingen:  Passar varumärket den nya produktgruppen?  Tillför varumärket värde till de nya produkterna?  Kommer varumärkesexpansionen förbättra varumärket och dess image? © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 8

9 Subbrand  Subbrand utvidgar och modifierar de befintliga associationerna hos ett master brand i en specifik produkt-marknadskontext.  Detta hjälper till att skapa ett varumärke som ar distinkt annorlunda från ett master brand genom att till exempel lägga en viss produkt eller ett segment. Ett exempel ar Cayenne, ett subbrand for Porsche (Porsche Cayenne) som underlättade introduktionen av stadsjeepar for Porsche. © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 9

10 Endoser brand  Endorser- eller garantvarumarken erbjuder trovärdighet och innehåll till erbjudandet genom att representera en organisation och dess samlade associationer.  Substansen och trovärdigheten i garantin varumärkena emellan består i organisationens strategi, resurser, värderingar och arv. Ett exempel är Courtyard by Mariott, där Mariott är garant eller endorser och ger trovärdighet till varumärket Courtyard och dess Hotellverksamhet. © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 10

11 PPT 11-11 Nya produkter för existerande marknader  Expandera inom kategorin (producera nya kategorier av produkter t.ex. från potatischips till alla typer av snacks)  Undersöka kundernas användningsområde. Kunderna kan använda produkterna i olikas sammanhang och i olika syfte. Bil kan användas som transportmedel. Bil kan också användas för att delta i bilracing. Företagen kan sälja två olika bilar till denna grupp kunder eftersom det är fråga om olika användningsområde.

12 PPT 11-12 Nya marknader för befintliga produkter  Expandera geografiskt  Expandera genom att sälja till nya målgrupper/nya marknadssegment

13 PPT 11-13 Utvärdering: ( Evaluating Business Leveraging Options) Affärsutveclingbehöver utvärderas för att se huruvida en eller flera ska genomföras omedelbart eller inom planeringshorisonten. Utvärderingen kan ske med hjälp av ett antal frågor:  Är produkten-marknaden attraktiv?  Är kärnverksamheten framgångsrik?  Kan kärnverksamheten överföras till den nya produkt-marknaden?  Kommer den nya verksamheten lyckas, bli marknadsledande?  Är hävstångseffektstrategin repeterbara?

14 Synergier Synergier är en viktig källa till konkurrens- fördelar. Men, synergier tenderar att se större ut än vad de i realiteten blir. © Copyright 2010 John Wiley & Sons Ltd 14

15 PPT 11-15 Synergins illusion (The Mirage of Synergy) Problemen med synergiuppskattningar kan sammanfattas till följande synergier:  Potentiella synergier existerar inte  Potentiella synergier existerar men är opåtagliga  Potentiella synergier är övervärderade.


Ladda ner ppt "Leveraging the business Till slut kräver tillväxt att man rör sig från det tidigare affärsområdet. Denna strategi kan innebära risk. För att undvika en."

Liknande presentationer


Google-annonser