Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassiker, plattformen för dagens OT Välkommen till kursens första föreläsning med Gunilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassiker, plattformen för dagens OT Välkommen till kursens första föreläsning med Gunilla."— Presentationens avskrift:

1 Klassiker, plattformen för dagens OT Välkommen till kursens första föreläsning med Gunilla

2 Vad är en organisation ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Etzioni 1982) ”en medvetet koordinerad social enhet ( med minst två personer) med syfte att nå ett eller flera mål” (Robbins 2005) ”en planmässigt inrättad samman-slutning av människor med syfte att nå givna mål” (Ur Abrahamsson och Andersen)

3 Vad är en organisation, del B eller, Varför finns organisationer Organisationen är ett redskap för huvudmannen att nå sitt/sina mål. (Rationalistiskt perspektiv) Organisationen är en (biologisk) organism vars uppgift är att överleva. (Systemteoretiskt perspektiv)

4 Olika typer av organisationer Privata Offentliga Kooperativ Dessa kan dessutom ha olika karaktär Vinstdrivande Ickevinstdrivande Hybrider

5 Effektivitet Begreppet är centralt i all företagsekonomisk forskning Men hur centralt, vilken innebörd det har samt hur man skall mäta det beror på vilket perspektiv man företräder.

6 The black box

7 Intressentmodellen Organisationen Ägare Anställda Fackföreningar KunderLeverantörerLångivare Stat och kommun Intresse- organisationer

8 Classical school ”Organisations exist to accomplish production-related and economic goals. There is one best way to organize for production, and that way can be found through systematic, scientific inquiry. Production is maximised through specialisation and division of labor. People and organization act in accordance with rational economic principles.” (page 28 in Classics of Organization Theory by Shafritz, Ott and Jang)

9 Produktionslina

10 T-FORD

11 Henry Ford

12 Adam Smith Adam Smith´s banbrytande arbete: ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”(1776), och särskilt det första kapitlet ”Of the Division of Labour” handlar om hur man skall optimera organiseringen av arbetet i en synålsfabrik.

13 Frederick W. Taylor The Principles of Scientific Management System för att öka produkti-viteten i det privata näringslivet. Det finns ett bästa sätt att utföra arbetet på. Baserade det på empiriska experiment. Arbetstagaren är arbetsvivarens ansvar.

14 Henri Fayol Administrationsskolans grundare 14 principer för administration All verksamhet kräver planläggning, organisering, ordergivning, koordination och kontroll Rätt man på rätt plats

15 Luther Gulick Intresserad av ledarskap och chefsskap, framförallt i formell mening. Många av de aktiviteter som Gulick ansåg vara traditionella och i den meningen även centrala ledningsuppgifter görs idag av ekonomiavdelning

16 Max Weber Intresserad av att förstå individers handlande. Han beskriver den byråkratiska idealtypen. 3 typer av legitim auktoritet Traditionell Karismatisk Legal

17 Chester Barnard Individer måste samarbeta. All organisering går ut på att skapa goda möjligheter och förutsättningar för samarbete. Informell organisation “Acceptansteori för auktoritet” Neoklassiker

18 Tack för idag, Lycka till med uppgiften!


Ladda ner ppt "Klassiker, plattformen för dagens OT Välkommen till kursens första föreläsning med Gunilla."

Liknande presentationer


Google-annonser