Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMNA till EUHA 17 - ’B-uppsatskursen’.  The research problem: * ett epistemologiskt problem, ex: en kritisk ställning mot ett fenomen, en empirisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMNA till EUHA 17 - ’B-uppsatskursen’.  The research problem: * ett epistemologiskt problem, ex: en kritisk ställning mot ett fenomen, en empirisk."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMNA till EUHA 17 - ’B-uppsatskursen’

2  The research problem: * ett epistemologiskt problem, ex: en kritisk ställning mot ett fenomen, en empirisk undersökning, en applicering av en teori, m.m. * formulerad på 2-6 rader = intressant och tydligt, genomförbart, akademiskt relevant, anger en handlingsplan, att förklara/förstå, etiskt försvarbar

3 Analyzing texts about EU politics & culture = “simple methodological tools..” Analyzing texts about EU politics & culture = “simple methodological tools..” Supranational or intergovernmental..? Centre or periphery Leftist or Rightist..? Focus on History or the Future Centralization or decentralization..? Integration or federalization..? Political pessimism or optimism..? 1.

4 Theoretical reflections on Historical Change Theoretical reflections on Historical Change‘Real-Politics’ The Power of Identities & Images The power of Ideologies Individuals & collective actors Political / Economic / Cultural Interests Political elites & Civil societies Actors & structures HISTORICAL CHANGE..

5 Vetenskapsteortiska begrepp * Ontologi och Epistemologi *Paradigm * Positivism och Hermeneutik *Operationalisering * Intersubjektivitet * Kontextualisering * Kontextualisering

6 METOD OLOGI Innehållsanalys Diskursanalys Kvalitativa Intervjuer Argumentationsanalys Fallstudier och komparationer Historiskt perspektiv, källor och källkritik

7 Argumentationsanalys Hänvisningsmönster (ex: till erfarenhet, lag, moraliska kategorier, …) Logiska framställningar Känslornas betydelse Framställningens struktur Retorikens struktur Vad som sägs/skrivs/visas men också HUR…

8 Innehållsanalys Huvudbudskapet = det manifesta innehållet = VAD? = Vilka idéer/begrepp ”Att räkna ord…” Relationsmönster = Vad i relation till Vad? Att fånga meningsbärande enheter = begrepp meningar, fraser Metodologiskt kategoriseringsarbete

9 Narrative Analysis = What is a narrative? Not every text is a narrative: a “narrative” comprises sequence and consequence: events are selected, organised, connected, and evaluated as meaningful for an audience. Narratives: a way to make sense of the world..

10 Elements of a narrative Time-sequence Characters Plot Different definitions: an entire ‘life story’, as it emerges from interviews, observation, and/or documents brief, topically specific stories organised around characters, setting, and plot

11 Discourse analytical concepts: 3. metaphors ”flying significants” ”nodal points” Orders of discourses Organizational words

12

13


Ladda ner ppt "VÄLKOMMNA till EUHA 17 - ’B-uppsatskursen’.  The research problem: * ett epistemologiskt problem, ex: en kritisk ställning mot ett fenomen, en empirisk."

Liknande presentationer


Google-annonser