Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut omhändertagande ABCDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut omhändertagande ABCDE."— Presentationens avskrift:

1 Akut omhändertagande joel.ohm@karolinska.se

2

3 ABCDE

4 Strukturerat och standardiserat arbetssätt. Användbart
Identifiera och åtgärda potentiellt livshotande tillstånd. Strukturerat och standardiserat arbetssätt. Användbart

5 ABCDE L- C F ATLS APLS AMLS MedicALS ABG rtg bäcken FAST RUSH
B-glu FATE EKG rtgpulm esoEKG RSI ABCDE L- C F

6 AE ABCDE GG

7 Grundregler Läskunnighet Kommunikation Förberedelser Roller/teamarbete
Heroes are dangerous

8 vid potentiellt livshot
Läskunnighet AE ABCDE GG Reevaluera! Stopp och åtgärd vid potentiellt livshot

9 Kommunikation Tänk högt Riktad kommunikation LOOP SBAR

10 Förberedelser Läge? Lär känna din omgivning Egen säkerhet Time-out!

11 Roller/teamarbete DU är ansvarig på akutrummet, axla rollen som arbetsledare! Initiera förberedelserna Kliv fram och ta emot ambulansrapporten Samarbeta, fördela, delegera

12 Heroes are dangerous Utnyttja tillgänglig kunskap Gör rätt från början

13 Och så rullar de in… Sannolikt ej döende Livshotande alfabet

14 AE ABCDE GG

15 AE ABCDE GG LUFTVÄG + HALSRYGG Ofri luftväg är omedelbart livshotande!
Hög halsryggsskada likaså Pratar patienten?

16 AE ABCDE GG Potentiella hot Främmande kropp
Ödem (anafylaxi, rökinhalation) Medvetandesänkning Epiglottit Trauma/Blödning Kräkning/slem

17 AE ABCDE GG Status Se: Skalp, ansikte, munhåla, hals
Svullna läppar, tunga, svalg? Främmande kropp? Blod, kräkning, slem, tänder, tungbett? Yttre trauma? (skalle  halsrygg) Thorax Indragningar Paradoxal andning Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning Känn: Luftström, halsrygg( CCR/Nexus)

18 AE ABCDE GG Åtgärder Ryggslag/bukstöt
Käklyft/Jaw thrust/kantarell/svalgtub/RSI/koniotomi Sug slem/blod/kräk Stabilisera halsrygg Ge Adrenalin (1 mg/ml, 0,3-0,5 mg i.m.) Ge AB Vid problem: Tillkalla narkos- och/eller ÖNH-jour!

19 AE ABCDE GG

20 AE ABCDE GG

21 AE ABCDE GG

22 AE ABCDE GG

23 AE ABCDE GG

24 AE ABCDE GG

25 AE ABCDE GG ANDNING/VENTILATION Hypoxi får inte missas!
Dyspné alt hög AF Ångest Somnolens Agitation! Ortopné Bröstsmärta (angina, pleuritretning) Hypoxi får inte missas! Varierad symptombild

26 AE ABCDE GG Potentiella hot Hjärtsvikt/lungödem Ventilpntx Pneumoni LE
Svår Astma/KOLex

27 AE ABCDE GG Status Se: Lyssna: Känn: Mät
Cyanos, halsvenstas, effort, förlängt expirium, thoraxasymmetri, paradoxal rörlighet/flail chest Lyssna: finns bilat? rhonki/rassel, dämpning Känn: Räkna AF, trachealdeviation, revbensfx, subkutant emfysem Mät SpO2

28 AE ABCDE GG Åtgärder 15L O2 på reservoirmask till ALLA med
dyspne, trauma eller medvetandepåverkan

29 AE ABCDE GG Åtgärder Hjärtsvikt/lungödem hjärtläge,mo,CPAP,Nitro,Furix
Ventilpntx ThorakocentesDrän Pneumoni Antibiotika. CPAP LE Heparin/Actilys(/kir) Svår Astma/KOLex sittande, Inhalationer+NIV Handventilation med rubensblåsa

30 AE ABCDE GG CHOCK CIRKULATION Potentiella hot Preload Pumpfel
Blödning Dehydrering LE Ventilpntx Gravid uterus Pumpfel STEMI Arytmi Vitium KMP Tamponad Afterload Sepsis Anafylaxi Intox Neurogen chock

31 AE ABCDE GG Status Se: Blek/grå, marmorerad. Halsvenstas
Lyssna: Blåsljud, arytmi. Rassel, dämpning Känn: Pulsar (frekv, rytm, karaktär) Kapillär återfyllnad Varm/kall periferi Benödem Bukstatus/bäcken/lårben Mät BT. Koppla Hjärtövervak. Radialis >90 mmHg Femoralis >70-80 mmHg Carotis >60-70 mmHg

32 AE ABCDE GG Åtgärder 2 st ”grova” infarter.*
Intraosseös nål om PVK misslyckas! Ofta KAD Blodgr & bastest alt 0- Blå ,9 mm (2,5 l/h) Rosa 1,1 mm (4,0 l/h) Grön 1,3 mm (6,1 l/h) Vit ,5 mm (7,9 l/h) Grå ,8 mm (14,1 l/h) Orange 2,0 mm (16,2 l/h)

33 AE ABCDE GG Åtgärder Vätsketerapi Tippa huvudändan/Trendelenburg
Bolus Ringer-Acetat 0,2-0,5L Bedöm deficit  2/3 första 4h MILD <5% MÅTTLIG 5-10% ALLVARLIG >10% Törst Konc urin turgor P diures Perifer kyla, marmorering P, BT Mental påv anuri

34 Klass I Klass II Klass III Klass IV < 750 750-1500 1500-2000
Blodförlust (ml) < 750 > 2000 %blodvolym < 15 15 – 30 30 – 40 > 40 Puls <100 >140 BT Normalt Minskat AF 14 – 20 20 – 30 > 35 Diures (ml/h) > 30 5-15 Mentalt Mkt lätt oro Lätt oro Oro, förvirring Mkt påverkat

35 Läkartidningen 46/2013

36 Dagens Medicin

37 AE ABCDE GG Åtgärder forts. Adrenalin Antibiotika, vasopressor
Elkonvertering, cordarone, betablockad externpacing, atropin, isoprenalin inotropa droger, nitro, (PCI) Blodtx, Tryckförband, Tournique, txdrän, bäckengördel, hare. (OP: laparotomi, coiling/packning, thorakotomi) Antidot Perikardiocentes

38 AE ABCDE GG Blodgas och EKG

39 AE ABCDE GG BLODGAS Mycket mer än pH, pO2 och pCO2!

40 AE ABCDE GG EKG Direkt dx livshotande tillstånd  rätt beh tidigt

41 AE ABCDE GG Blodgas och EKG Åtgärder syrgastitrering
handventilering, CPAP/NIV  respirator AKS-beh  PCI-lab Atropin, Isoprenalin, extern pacing  PM-op Valsalva/Adenosin Elkonvertering Glukos i.v. Akutbeh elektrolytrubbning, intox Åtgärder

42 AE ABCDE GG FUNKTIONSBORTFALL Potentiella hot H Herpesencefalit U
S Status epileptikus K M Meningit I Intoxikation D DKA/Hypoglykemi A S SAH/SDH/EDH/Stroke H E Potentiella hot

43 AE ABCDE GG Status Medvetandegrad Pupiller
motorik + sens i extr x4 (lateralisering). Nackstelhet Glukos i blodgasen tillhör D

44 AE ABCDE GG Åtgärd Tiamin frikostigt H Herpesencefalit U
S Status epileptikus K M Meningit I Intoxikation D DKA/Hypoglykemi A S Hjärnblödning H E Aciklovir. Högdos steorider. Diazepam, ProEpanutin/Keppra, Propofol LP m tryckmätn. Ab+Kortison inom 30min! Naloxon 0,1-0,2mg IV/IM, Lanexat 0,1-0,2mg IV Glu 30%, 30ml IV, Glukagon 1mg/ml, 1ml IM DKA: vätska + GIK CT-skalle. Actilys, ectomi. Evakuering Tiamin frikostigt

45 EXPONERING/OMGIVNING
AE ABCDE GG EXPONERING/OMGIVNING Exponera hela kroppen! PR – Trauma, Ryggmärgsskada, GI-blödning Allmänt intryck Sympatikuspåslag Temp Kap CRP, Odlingar, KAD Status

46 AE ABCDE GG Åtgärder Temperaturkontroll Hudrodnader
Avlägsna våta kläder, täck med filtar, värmd vätska Antipyretika, kyld vätska Hudrodnader nekrotiserande fasciit, erysipelas: Kirurgi, AB Grovreponera frakturer Smärtlindring Brännskador: Vätska och morfin Sätt V-sond

47 AE ABCDE GG Försök komma igenom relativt snabbt
MÅL: hitta och åtg potentiellt livshotande tillstånd Bokstävernas delfynd  bättre idé om grundtillstånd  rätt behandling Fortsätt med riktad sekundärbedömning vb Rekapitulera Planera Lab, röntgen, etc Övervakning och behandling närmaste h Vårdnivå Stäm av med bakjour

48 Uppenbart sjuka Icke uppenbart sjuka

49 L - mikroABCDE – ABCDE - 2°(ABCDE)anamnes - def vård
Åtgärd potentiellt livshot L - mikroABCDE – ABCDE - 2°(ABCDE)anamnes - def vård AE GG

50 AE ABCDE GG Take Home Läs på Förlita dig på konceptet
Du blir lugnare av struktur Du hittar potentiella livshot Du hittar det mest livshotande först Du får ledtrådar till övriga tillstånd Du kan använda det på alla patienter Glöm inte Blodgas och EKG Glöm inte de enkla åtgärderna


Ladda ner ppt "Akut omhändertagande ABCDE."

Liknande presentationer


Google-annonser