Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan
Hearing Skellefteå

2 Program 9:30 Fika och registrering
10:00 Inledning av Erik Bergkvist, Regionråd och Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens län och ordförande i Övre Norrlands strukturfondspartnerskap 10:30 Handlingsplanen i Övre Norrland, information från arbetsgruppen 11:00 Information om nya programperioden och erfarenheter från föregående period, Svenska ESF-rådet 12:00 Lunch 13:00 Workshop med möjlighet att lämna inspel på handlingsplanutkastet och ställa frågor till ESF-rådets programkontor i Övre Norrland 14:40 Summering och avslutning 15:00 Fika

3 ESF is about people ”Europeiska socialfonden (ESF) stöder åtgärder och prioriteringar som ska bidra till full sysselsättning, förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet, öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten för arbetstagare i EU, förbättra utbildningssystemen och främja social inkludering och därigenom bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.” Svenska ESF-rådet förvaltande myndighet Nationellt program med 8 regionala handlingsplaner + nationell handlingsplan

4 Arbetsmodell Programområde Övre Norrland
Arbetsgrupp Kontaktpersoner och nätverk Extern referensgrupp Hearing Workshops Norr- och Västerbottens respektive partnerskap Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten koordinerar processen i samverkan med ESF-rådet. Region Västerbotten har samordningsansvaret. Arbetsgrupp: Består av 4 tjänstemän från Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten. Från Länsstyrelsen Norrbotten är det Tove Cullhed och Mats Lindell. Från Västerbotten är det Barbro Lundmark och Niklas Gandal som också är processledare. Referensgrupp: Kopplat till arbetsgruppen finns en utsedd referensgrupp om 10 personer med ersättare. Personerna representerar arbetsmarknadens parter, myndigheter, civila samhället. Arbetsgruppen diskuterar utkast till handlingsplan med referensgruppen. Representanterna tar fram faktaunderlag. Partnerskap: Representerar den politiska nivån i länen. Kontaktpersoner och nätverk: Utöver referensgrupp och partnerskap har arbetsgruppen dialog med kontaktpersoner och nätverk i regionen. Hit hör exempelvis samerna och samordningsförbund. Utbildningsväsendet mfl. Workshops/Hearing: Har organiserat arbetet via nya eller existerande forum och nätverk Genomfört två parallella workshopar 10 februari i Luleå och Lycksele. Över 100 personer från kommuner, landsting, näringsliv, fackföreningar, den sociala ekonomin och akademin deltog. Syftet var att få inspel till HPL ESF Bland annat diskuterades omvärldsfaktorer och förutsättningar som påverkar Övre Norrlands möjligheter till kompetensförsörjning och att få fler i arbete, samt hur den europeiska socialfonden kan bidra till att möta dessa utmaningar. ESF-rådet i Övre Norrland informerade om erfarenheter från nuvarande programperiod samt möjligheterna i det kommande programmet. Hearing: kommer till detta längre fram. - Lycksele och Luleå 10/2 - Skellefteå 28/8

5 Arbetsgruppen i Övre Norrland
Niklas Gandal – Region Västerbotten (Processledare) Barbro Lundmark – Region Västerbotten Mats Lindell – Länsstyrelsen Norrbotten Tove Cullhed – Länsstyrelsen Norrbotten

6 Den regionala handlingsplanen
Bygger på en socioekonomisk analys + dialogen Ett aktivt dokument Revideras fortlöpande Formellt styrande dokument Dokumentet har flera målgrupper Projektägare, handläggare, strukturfondspartnerskapet Koppling mellan avsnitt 2 (utmaningar) och avsnitt 3 (Investeringsprioriteringar) Fondsamordning

7 Efter hearingen Vi tar in inspel och vidarearbetar
Skriftliga kommentarer senast imorgon Handlingsplanen lämnas in till ESF-rådet 30 september Ev. Revidering efter det att nationellt program godkänts i Bryssel Första utlysning eventuellt kring årsskiftet

8 Dokumentets utformning
Mer eller mindre styrt av en mall Kapitel 1: Beskrivning av programområdet ”Kontexten och ramarna” Kapitel 2: Regionens utvecklingsbehov och inriktning för europeiska socialfonden Våra utmaningar kopplade till socialfondens inriktning Kapitel 3: Programområden Investeringsprioriteringar och mål

9 Dokumentets utformning
Kapitel 4: Horisontella principer Hållbar utveckling, Lika möjligheter, icke diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionshinder samt Jämställdhet Kapitel 5: Transnationellt samarbete Särskilt Östersjöstrategin Kapitel 6: Regionala principer för urval Bygger i utkastet på principerna i regionalfonden Kapitel 7: Fondsamordning Kapitel 8: Hållbar stadsutveckling Kapitel 9: Framtagande Kapitel 10: Strukturfondspartnerskapet

10 Eftermiddagens workshop
Stationer Uppdelade efter rubriker i kapitel 2 - Regionens utvecklingsbehov och inriktning för Europeiska socialfonden En station kring nationella programmet och ESF-rådet På samtliga stationer diskuteras kapitel 2 och 3 Vad insatser inom programområdena skall leda till sätts upp på Markera de tre ni tycker är viktigast per område

11 Eftermiddagens workshop
Stationer 1: Geografi och befolkning+ kapitel 4-10 (Niklas Gandal) 2: Kompetensutveckling, ökad mångfald och lärande (Mats Lindell) 3: Öka mångfalden på arbetsplatserna (Tove Cullhed) 4: Vidareutveckla strukturer för lärande och kompetensförsörjning (Barbro Lundmark) 5: Nationella programmet, nationella handlingsplan och Svenska ESF-rådet (Lars-Erik Sjöblom mfl)

12 Tack. Synpunkter kan även skickas digitalt till niklas
Tack! Synpunkter kan även skickas digitalt till dock inte senare än 29/8.


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden - Övre Norrlands handlingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser