Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium Industriell Försäljning Eric Marketoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium Industriell Försäljning Eric Marketoft."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium Industriell Försäljning Eric Marketoft

2 Problemanalys av ABB – CAT  Bristfällig kommunikation mellan företagen => ingen tillit skapad mellan parterna => hög upplevd risk i samarbetet  Olika uppfattningar om hur arbetet ska styras mellan företagen => missuppfattningar om den andre partens roll i relationen  Ingen ”win-win” mentalitet i samrbetet Analys och lösningsförslag  CAT vill förmodligen fortsätta samarbetet, då de annars redan hade avslutat den => Tydliggör ABB:s intresse i att bibehålla samarbetet genom personlig direktkontakt och uppmärksamhet  Samordning av affären => KAM ska vara CATs kund och inte en kund för en enskild affärsenhet vid ABB  Fördjupa samarbetet => skicka ABB:s GKA till CAT i USA permanent  Högre grad av integrering företagen emellan => Behandla samtliga enheter på CAT på samma sätt => Gemensamma mål och värderingar skapas => Tillit skapas  Definiera tydliga roller i relationen => Effektivare och förbättrat samarbete

3  A) Det skriva caset Caset var intressant då det visade på hur viktigt relationsskapade är mellan företag, vilket ofta inte får den uppmärksamhet det förtjänar. Öppen utgångspunkt att resonera kring vilket skapade bra diskussioner  B) Ditt eget deltagande Aktiv i diskussionen både med moderatorn och deltagarna Bidrog med intressanta åsikter gällande ABB – CAT problemet  C) Diskussionerna Flera intressanta idéer bildades i samspel mellan de deltagande God kvalité mestadels då deltagarna kompletterade varandras tankar  D) Moderatorn Aktiverade samtliga deltagare, även de passiva till diskussion Bidrog med bra frågeställningar för deltagarna att överväga


Ladda ner ppt "Seminarium Industriell Försäljning Eric Marketoft."

Liknande presentationer


Google-annonser