Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop inför Projektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop inför Projektet"— Presentationens avskrift:

1 Workshop inför Projektet

2 Definiera ditt Problem
Einstein ska ha sagt att om han hade 1 timme på sig att rädda världen skulle han spendera ”fifty-five minutes defining the problem and only five minutes finding the solution”. Innan man kan hitta lösningen på ett problem så behöver man ökad förståelse för problemet. En tydlig definition gör det lättare att hitta lösningar.

3 Kreativitetsövning – Osthyveln
Leta reda på papper och penna. Spåna fram så många användningsområden som möjligt för en osthyvel. 20 idéer är ett minimum! Ni har fem minuter på er. Kör!

4 1. Se problemet med nya ögon
 Hitta och utmana förutfattade meningar: Det problem du hittat kommer antagligen med antaganden och förutfattade meningar. En del av dessa kan vara fel eller missvisande. För att hitta dessa antaganden, skriv en lista med så många antaganden om ditt problem som du kan komma på. Testa sedan om dessa antaganden är giltiga. Till exempel, om du behöver ett par nya jeans, så kan ett antagande vara ”jag måste gå till en affär och köpa ett par”, fast egentligen kanske det finns andra sätt att lösa det på; second hand, loppis, klädbyte, laga de du har etc.

5 2. Dela upp problemet Olika skalor:
Är ditt problem en del av ett större problem? Vad är detta i så fall? Är ditt problem för generellt eller för specifikt? Till exempel, du kör mycket bil och skulle vilja köra mindre/använda mindre bensin. Det större problemet är kanske att alla skulle behöva göra samma sak men att möjligheten inte finns. Det kanske inte finns andra kommunikationer som buss eller cykelvägar. Stora transporter kanske inte kan göras på annat sätt än med lastbil. Om ditt problem är för generellt så försök bryta ned det. Detta större problem kanske består av många små problem. Till exempel, förhöjda koldioxidhalter, vilket beror på bilanvändning, jordbruk, flyg, elektricitet, fabriker etc. Expandera problemet Vem påverkar det/vem påverkar det inte? Vad påverkar det/vad påverkar det inte? Hur påverkar det/hur påverkar det inte? När är det ett problem/när är det inte ett problem? Var är det ett problem/var är det inte ett problem? Varför är det viktigt att lösa problemet?

6 3. Ändra perspektiv Hitta olika perspektiv:
Hitta olika perspektiv: Försök att tänka dig in hur andra personer skulle kunna se på ditt problem. Någon i en annan stad, ett annat land? Hur skulle en politiker/ledare för en stor organisation formulera problemet? Någon med andra kulturella eller sociala förutsättningar? Försök komma på saker som du kanske förbisett. Testa även att vända på problemet! Om du till exempel vill konsumera mindre, hur ska du gå tillväga för att istället konsumera mer? Sedan behöver du alltså bara göra tvärtom för att konsumera mindre. Språk: Formulera problemet med ”på vilket/vilka sätt kan jag lösa problemet…”. Detta öppnar upp för att det kan finnas flera lösningar. Använd inte negativt språk. Till exempel, skriv inte ”hur kan jag sluta konsumera” utan istället ”hur kan jag konsumera på ett smartare sätt”. Skriv problemet i form av en fråga. Det kommer att aktivera din gärna till att vilja hitta en lösning och svara på frågan. Exempel ”På vilket/vilka sätt kan jag konsumera annorlunda så att jag blir mer miljövänlig?”.

7 Övning - Utvidga din idé!
Dela in i grupper om 4. En person börjar. Beskriv ditt problem. Gå runt så att alla har beskrivit. Alla tar fram papper och penna. Skriv ned ditt problem. Get to work! Kasta ner en idé på pappret. Du ska inte tänka för mycket. Ingen idé är dålig. Tänk inte på om idén är genomförbar eller inte. Idén kan vara galen, jobbig, rolig etc. Många idéer är vad som kan leda till en bra idé. Kör i 1½ min. Skicka sedan varje papper vidare till nästa deltagare, fyll på med ytterligare idéer. En är minimum. Fortsätt så tills pappret kommer tillbaka till sin ursprungliga skribent. Avsluta sedan med att var och en läser upp idéerna på lappen. Får någon en ny idé vid detta är det bara att anteckna. Kanske får du själv ytterligare några idéer vid uppläsningen?

8 Sammanfattningsövning - Elevator pitch
En elevator pitch är en supersnabb presentation. Som längst brukar den vara 30 sekunder, 90 ord eller 10 meningar. Begreppet kommer från en situation av typen att om man t.ex. träffar en VD i en hiss som man vill ska bli intresserad av den idé man har, ska man hinna lägga fram idén så effektivt och intresseväckande som möjligt innan VD:n hinner fram till våningen där hen ska kliva av. Din elevator pitch ska ha svar på följande frågor/påståenden: 1. En identifikation av kärnan i ditt problem. 2. Varför är just ditt problem så intressant/viktigt i relation till något annat problem? 3. Engagera lyssnarna i just ditt problem – ställ till exempel en fråga som vänder sig till de egna värderingarna. 4. Förklara vad just du kommer att göra för att komma åt problemet och lösa det. Vad blir ditt första praktiska steg när du har lämnat klassrummet för att sätta igång med ditt projekt? (Tips: dina två meningar från övningen i förändringsteorier får ingå i pitchen.)


Ladda ner ppt "Workshop inför Projektet"

Liknande presentationer


Google-annonser