Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case – ABB, FG Wilson och CAT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case – ABB, FG Wilson och CAT"— Presentationens avskrift:

1 Case – ABB, FG Wilson och CAT
TEIE42 Mattias Karlsson, matka090

2 Lärdomar av caset Det är viktigt att lära sig förstå kunden och hur dess processer fungerar för att att på bästa sätt kunna identifiera vilka produkter som efterfrågas. Att ha god förståelse för maktbalansen som finns när två parter gör affärer och hur den påverkar affären i fråga. När affärer görs mellan olika företag är personliga relationer av mycket stor betydelse Svårigheten av att styra alla delar av en stor organisationn så som ABB/CAT på ett tillfredställade sätt Att få alla divisioner inom ett förtag att styra mot organtiationens gemensamma mål. Det är lätt att divisionerna sub-optimerar om incitamentstrukturen är fel gjord. Att man kan vända ett problem i en affärsrelation mellan två parter till en möjlighet om det sköts på ett bra sätt. När väl en kundrelation har skapats är det viktigt att upprätthålla dessa för att inte tappa kunden till en annan leveratör. Man får således aldrig ta en kundrelation för givet. Det finns en mängd barriärer för kunder att byta leverantör. Om du redan äger en kund är det således viktigt att skapa höga barriärer för att behålla sina kunder. På samma sätt är det av stor vikt att hjälpa kunden med att minska dessa barriärer om man försöker vinna kunden

3 Positiva och negativa saker
Positivt Bra att disskutera caset med många. Det gör att man får höra andras synviklar och åsikter som man själv inte hade tänkt på Väldigt bra att öva på att prata i stora grupper, något som inte är allt för vanligt förekommande på utbildningen Även om man är väl förberedd inför caset kommer man ha lärt sig något när det är klart. Det är ett bra sätt att lära sig saker på. Ett mycket bra moment i kursen som jag gärna hade sett mer av i kursen och i utbildningen Negativitet Det är lätt att studenter svävar ut och tappar den röda tråden i caset. Om möjligt skulle grupperna kunnat var något mindre. Nu var det några få som stod för det mesta disskuterandet Caset hade kunnat ligga direkt efter duggan istället för mitt under Vattenforsuppgiften Ett problem är att vissa/många inte tar för sig vilket innebär att de inte lyckas förmedla sina åsikter.


Ladda ner ppt "Case – ABB, FG Wilson och CAT"

Liknande presentationer


Google-annonser