Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Organisation 2 C.1 Systemdesign.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Organisation 2 C.1 Systemdesign."— Presentationens avskrift:

1

2 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Organisation 2 C.1 Systemdesign

3 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Fråga What does groupware mean to the organisation hosting it? Svar: ?

4 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Svar Organisationen måste hela tiden ställa sig själva frågan: “What does groupware mean to us?”

5 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Groupware The word contains two distinct elements: A socioorganizational one: the group – a collective way of working, collaboration, the intimacy of staying together and sharing A technical one: the ware – the artifact and the tool Are these two worlds actually connected in the organisations hosting it?

6 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Vad är groupware? Delade arbetsytor Traditionellt exempel: Lotus notes Nyare exempel: Google docs

7 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Case & empiri Ciborra och hans forskarteam sitter på en omfattande mängd insamlad data De har studerat hur groupware används i ett antal multinationella företag Ciborra presenterar de övergripande teman han identifierat

8 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Form Svårläst? Varför?

9 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Care Hur kan en gruppvara bli appropriated (=tagen till sig) av användarna i en organisation? Ny teknik är ömtålig, dvs ”Handle with care” Ciborra urskiljer tre former av care: perception, circumspection, understanding

10 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 1. Perception Ett nytt system ska beställas och implementeras i en organisation – vilken roll och funktion ska systemet ha i den miljö där den är tänkt att implementeras? Care tar sig uttryck i att kunna t ex: Utveckla visioner Designa mer effektiva arbetsprocesser Utveckla strategier för hur utbildning av personalen ska gå till

11 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 2. Circumspection Care består av att lösa praktiska problem Hur fungerar systemet i situationer av vardagligt användande? Hur passar systemet in i arbetsflödet? Hur reagerar och utvecklas organisationen?

12 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 3. Understanding Inträffar när tekniken blivit transparent eller åtminstone så pass integrerad att användarna knappt reflekterar över att den finns Tekniken är en del av det dagliga arbetet Inte ett störande moment som måste hanteras

13 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Drifting The outcome of two intertwined processes: 1. The openness of the technology. Its plasticity in response to the re-inventions carried out by users and specialists, who gradually learn to discover and exploit features and potentialities of groupware 2. The unfolding of actors “being-in-the-workflow” and the continous stream of interventions and improvisations that “colour” the entire system life cycle Dvs, när tekniken används till något annat än vad som var planerat. Användarna påverkar teknikens roll.

14 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Learning The process of learning by doing is the basic step toward an effective integration of the technology into the workflow Vi använder oss av teknik för att lösa problem och då kommer vi mest troligt att prova oss fram. Medan vi provar oss fram så lär vi oss.

15 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Hospitality Ny teknik är en gäst som vi måste ta hand om och den är särsklit ömtålig i början av besöket Att Ciborra använder just ordet ”hosting” i titeln visar på hans synsätt

16 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Ambiguity Tekniken kan möjliggöra öppenhet=samarbete och lärande på gruppnivå Öppenhet möjliggör också större kontroll från management


Ladda ner ppt "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Organisation 2 C.1 Systemdesign."

Liknande presentationer


Google-annonser