Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktionsforskning Harriet Axelsson 2006-02-06. Teacher Professionalism Content Knowledge Perspectives on Content (science history, theory and education)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktionsforskning Harriet Axelsson 2006-02-06. Teacher Professionalism Content Knowledge Perspectives on Content (science history, theory and education)"— Presentationens avskrift:

1 Aktionsforskning Harriet Axelsson 2006-02-06

2 Teacher Professionalism Content Knowledge Perspectives on Content (science history, theory and education) Conditions for L and T Teaching Skills Continous Professional Development

3 Lärarprofessionalism Det dagliga klassrumsarbetet Undervisningens kontext Reflektion för att verbalisera tyst kunskap

4 Forskarens uppgifter är att Systematisera och ackumulera insamlade data Artikulera nya frågor Hantera metoder/data på ett genomskådbart sätt Generalisera eller visa det samhälleligt möjliga Ständigt ifrågasätta om det finns andra perspektiv som gör att resultaten ter sig annorlunda

5 Forskning bör utmärkas av sin förmåga att Artikulera nya frågor Systematiskt finna svar på sina frågor Hantera metoder och data på genomskådbart sätt Utsätta resultaten för kritisk granskning i diskussion och via publicering Visa det samhälleligt möjliga/generaliserbarheten

6 Aktionsforskningens kännetecken Syftar till förändring/utveckling/förbättring Arbetar utifrån ett underifrån-perspektiv Poängterar samtalets betydelse Arbetet sker i nätverk

7 Samtalet mellan deltagarna Hur ter sig verkligheten för var och en? Vilken frågeställning är aktuell? Vilka förföreställningar bär var och en med sig? Vilka metoder är användbara?

8 School Espionage No best practice prescribed BUT curiosity on what actually happens in the classroom

9 Lärare som aktionsforskare Formulerar sina egna frågeställningar Genomför observationer/samlar data Reflekterar över data, även skriftligt...

10 Lärare och aktionsforskning Ser inte behovet av att samla data då det mesta redan fungerar Väljer att samla data som visar det som redan fungerar Samlar data men vill inte dela dessa med andra Samlar data och funderar hur de förhåller sig till målen Upplever problem och samlar data för att hitta orsaker samt lösningar

11 Teacher as Researcher Collecting data in the classroom Interview students Collect work from students Describe a situation Record a lesson on tape or video Describe the first minutes of a lesson

12 Reflecting discourses To deepen our understanding of classroom practice Starts with a five minutes introduction, not longer…. Colleagues/critical friends ask questions, to quiet curiosity….. You are not allowed to refer to your own projects…. You are not allowed to give solutions…. After 10 minutes you are fed up Give it another 10 minutes…...

13 Kvalitetsredovisning Ska ge en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera förbättringsåtgärder Förordning 1997:702 samt Allmänna råd 1999:1

14 Kvalitetsredovisning 1. Bedömning av i vilken mån målen för utbildningen nåtts 2. Vilka åtgärder som behövs om målen inte har uppnåtts


Ladda ner ppt "Aktionsforskning Harriet Axelsson 2006-02-06. Teacher Professionalism Content Knowledge Perspectives on Content (science history, theory and education)"

Liknande presentationer


Google-annonser