Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att gå från magkänsla till faktabaserad utveckling Stöd för förskolor och skolor som vill ordna analysgrupp Metoden har utvecklats och prövats i Eu-projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att gå från magkänsla till faktabaserad utveckling Stöd för förskolor och skolor som vill ordna analysgrupp Metoden har utvecklats och prövats i Eu-projektet."— Presentationens avskrift:

1 Att gå från magkänsla till faktabaserad utveckling Stöd för förskolor och skolor som vill ordna analysgrupp Metoden har utvecklats och prövats i Eu-projektet Data, knowledge, development

2 En analysgrupp… har 6-8 deltagare. har en ordförande som håller i mötet, sammankallar osv har en coach som stödjer arbetet, gärna extern En skolledare bör ingå. Kan vara en grupp med blandade kompetenser eller t ex en ämnesgrupp

3 Några reflektioner från tidigare deltagare Vad var bra? ” Att jag har fått en förståelse för vikten av att formulera en hypotes när jag vill angripa ett problem.” ”Oerhört givande. Vitaliserar kreativt tänkande kring problemen, att nå djup i de frågor som man bearbetar.” Utmaningar: ”Att finna tiden för detta” ” Tror det är viktigt, att man arbetar disciplinerat, att man har en realistisk plan, verktygen, att gruppen innan arbetet kan dedicera sig till uppgiften. Detta underlättas av att man har mötestider, som fungerar för alla (gruppen kan inte vara för stor) och att alla har små men betydelsefulla uppgifter att förbereda till nästa möte.”

4 Några råd och erfarenheter Bestäm tid för terminens möten. 90 minuter var fjärde vecka kan vara lagom, ev tätare möten i början. Bestäm hur ni ska dokumentera det ni kommer fram till på varje möte. Utgå från problem/förbättringsområden som är relevanta för er på förskolan/skolan Följ modellen! Lägg tid på de första stegen – don’t jump to conclusions!

5 Några råd och erfarenheter Börja med att använda och analysera data som redan finns tillgängliga. Skolledare bör vara delaktig i gruppen för att kunna se gå vidare med arbetet/resultaten. Fundera på hur gruppens arbete och resultat ska spridas. Ha tålamod – arbeta långsiktigt, låt arbetet pågå minst en termin, helst mer. Tänk på att det är ni i gruppen som äger arbetet!

6 Arbetsgång för data teams enligt Schildkamp, K., Handelzalts, A., & Poortman, C.L.

7 Modellen mer i detalj 1.Definiera problemet - Är det ett problem? - Är det ett problem som går att lösa? 2.Formulera en hypotes - Vad beror problemet på? - Tydlig hypotes som går att testa

8 Forts. modellen.. 3.Samla in data - Vilka data finns redan när det gäller frågeställningen, på skolan, i kommunen, nationellt? Prov, betyg, kundundersökning, självvärdering? - Behöver vi samla in egna data för att förstå, komma längre? 4.Granska data - Ger data svar på frågan? - Vilken kvalitet har data?

9 Forts. modellen.. 5.Analysera - Vilka förklaringar finns till det vi ser? - Kan vi jämföra, t ex mellan grupper, med andra, över tid? 6. Tolka och dra slutsatser - Stämmer hypotesen? (Om inte, gå tillbaka till 1)

10 Forts. modellen.. 7. Planera för åtgärder - Hur kommer vi tillrätta med problemet? Vem gör vad och när? - Hur följer vi upp vår åtgärd? 8. Utvärdera – Vad lär vi oss till nästa gång?


Ladda ner ppt "Att gå från magkänsla till faktabaserad utveckling Stöd för förskolor och skolor som vill ordna analysgrupp Metoden har utvecklats och prövats i Eu-projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser