Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriftlig individuell uppgift Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriftlig individuell uppgift Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén."— Presentationens avskrift:

1 Skriftlig individuell uppgift Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén

2 Innehåll & disposition Titel Abstract Inledning Relaterad forskning (Metod) Resultat Diskussion (Slutsatser) Referenser

3 Titel Beskriver vad texten handlar om Lockar till läsning Abstract En kort sammanfattning av texten Skrivs på engelska och består av max 150 ord Säkerställ att alla delar av texten berörs

4 Inledning Problembakgrund Bakgrundsfakta och/eller nulägesrapport Varför är ämnet intressant? Vilken typ av kunskap om ämnet saknas? Vad ska undersökas, belysas, jämföras, förklaras? Syfte Definiera syftet med att genomföra studien Hur kan studiens slutsatser användas? Motivera Forskningsfrågor Formulera två forskningsfrågor Ex: Vad/vilket är…? Varför är…? Hur kan vi…? osv.

5 Relaterad forskning Välj ut några modeller, teorier eller centrala begrepp från kurslitteraturen som kan hjälpa dig att analysera ditt case. Redogör för dessa. Förklara dem tydligt så att en person som inte är insatt i forskning inom interaktionsdesign kan förstå innebörden.

6 (Metod) Vetenskaplig metod Vilken och varför? Kvantitativ eller kvalitativ? Data Vilken typ av data (t ex enkätsvar eller intervjuer) Hur har den samlats in? Hur har den analyserats? Beskriv utförligt – ska kunna följas och upprepas!

7 Resultat Presentera caset som du kommer att analysera Beskriv materialet/fenomenet/caset utan att analysera det Välj ut delar och aspekter som du ”zoomar in” på och beskriver närmare

8 Diskussion Analysera caset med hjälp av ditt de modeller, teorier eller centrala begrepp som presenterats i sektionen ”Relaterad forskning” Analysen leder till att de två forskningsfrågorna besvaras Eget tyckande och åsikter är inte relevanta Avsluta gärna med att peka framåt: Vad finns kvar att utforska? Hur skulle andra kunna bygga vidare på det du kommit fram till?

9 Referenser Följ SIGCHI-mallen Numreras fortlöpande i texten Referenslista: Sortera först alfabetisk ordning efter författarnas efternamn, numrera sedan Ex: 1.Klemmer, R.S., Thomsen, M., Phelps-Goodman, E., Lee, R. and Landay, J.A. Where do web sites come from? Capturing and interacting with design history. In Proc. CHI 2002, ACM Press (2002), 1-8. 1.Schwartz, M. Guidelines for Bias-Free Writing. Indiana University Press, Bloomington, IN, USA, 1995.

10 1.What is the problem? Problembeskrivning Historiska fakta eller nulägesrapport 2. So what? 3. What is the goal? 4. Who cares? …about the question …about the solution 5. What’s the point?

11 6. What is the theoretical framing? Why did we pick this model? (over others) 7. What’s new? 8. What are the data? And how will they be analyzed? 9. What are the truth claims? … of this research 10. What is the warrant? …To the claims being made


Ladda ner ppt "Skriftlig individuell uppgift Interaktionsdesign i digitala medier (A.1) HT-2012, 7,5 hp Lärare: Daniel Nylén."

Liknande presentationer


Google-annonser