Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstårsmöte 2013-11-19 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2013 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstårsmöte 2013-11-19 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2013 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstårsmöte 2013-11-19 kl 18:30

2 Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2013 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

3 forts dagordning 6. Val av: a: klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år; b: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c: 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; d: (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. ( I detta val får styrelsens ledamöter ej delta) e: (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f: ombud till GDF ‑ möte.

4 forts dagordning 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor. – Info om banan – Övrig info – Frågestund – Prisutdelning Klubbmästerskap

5 Verksamhetsplan 2014 Prova-på fortsätter vår, sommar, höst Utveckla kommittéverksamheten med nya grupper Utveckla samverkan med SGF och regionens golfklubbar samt 9 håls banor i Småland Färdigställa altanen nere vid rangen Genomföra minst en öppengolfdag Delta i seriespel H35, H45 och H65 Vidareutveckla junior och tävlingsverksamheten

6 forts. Marknadsföra för medlemsanskaffning Marknadsföra för sponsoranskaffning Knyta kontaktmän från företag/org Organisera frivilligjobb bana resp. kansli Genomföra klubbmästerskap 23-24 aug. Genomföra tävlingar i varierande spelformer Genomföra Mönsterås kommunmästerskap 13 sept

7 Årlig medlemsavgift Erläggs med belopp som fastställs av årsmötet Beloppet redovisas på faktura med två delbelopp; en del som går till klubben och en del till Högemåla Golf AB Summan av delbeloppen ska betalas

8 Medlemsavgifter 2014 Senior är man fr o m det år man fyller 22. Senior 2500:- Dist.medlem 495:- vid boende mer än 15 mil från Mönsterås, reducerad greenfee vid spel på banan Jr 1 750:- t o m det år man fyller 13 Jr 2 1100:- 14 –det år man fyller 17 Jr 3 1350:- 18 – det år man fyller 21 Stud 1800:- ;intyg om heltidsstudier krävs Passiv 100:- medger ej spel Städ avgift (fullvärdiga medlemmar) senior 100:- samt junior 50:- 15-21 år. Beloppet åter betalas till de medlemmar som medverkar vid städdag.

9 Greenfeeavgifter 2014 9 hål sr160:- 18 hål sr250:- 9 hål jr t o m 17 år 0:- 18 hål jr t o m 17 år 0:- Fr o m 18 år senioravgift

10 Banan Övningsområdet färdig ställs vid stolpar Öppning av putting green Fortsatt dressning och luftning av greener Utvärdera alternativa tee Rensa vattenhinder vid hål 8 Rensning av sten & buskar bakom stenmur vid hål 7


Ladda ner ppt "Välkommen till höstårsmöte 2013-11-19 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2013 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."

Liknande presentationer


Google-annonser