Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några reflektioner kring LSS/LASS-verksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några reflektioner kring LSS/LASS-verksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Några reflektioner kring LSS/LASS-verksamheten

2 Kommuners avvaktansbeslut om LASS
Kommunerna fattar beslut om LASS-ersättning (avvaktansbeslut) Försäkringskassan tar lång tid på sig att fatta beslut om LASS-ersättning (6-12 månader) Kommuner utbetalar ersättning utöver 20h utan att FK fattat formellt beslut Vad säger lagen (LASS)?

3 Vad säger lagen (LASS)? 2 § Frågor om assistansersättning handläggs av Försäkringskassan 5 § Ansökan om assistansersättning skall göras skriftligen hos Försäkringskassan. 5 § Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till Försäkringskassan. I sådant fall skall Försäkringskassan även utan ansökan pröva frågan om assistansersättning. 5 § Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före den månad då ansökan eller anmälan gjorts.

4 Vem står risken …? Om personlig assistans utförs innan FK fattat beslut? Kommunen? Klienten? Försäkringskassan? Lagstiftaren erkänner att betalning kan ske av personlig assistans innan beslut har fattats Men utsäger inget om vem som ansvarar för sådan betalning? (se dock 8 §) LASS 5 § Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före den månad då ansökan eller anmälan gjorts. Variantformulering av LASS 5 §: Assistansersättning får lämnas för tid tillbaka till en månad före den månad då ansökan eller anmälan gjorts.

5 Vem ska fatta provisoriskt beslut?
LASS 8 § Om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om någon har rätt till assistansersättning men det finns sannolika skäl för att sådan rätt föreligger, skall Försäkringskassan besluta att ersättning skall betalas ut med ett skäligt belopp om detta är av väsentlig betydelse för den funktionshindrade. Detsamma gäller om det står klart att rätt till assistansersättning föreligger men ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål. För sådan ersättning får föreskrivas särskilda villkor. 8 § Om det senare bestäms att assistansersättning inte skall lämnas eller skall lämnas med lägre belopp, är den ersättningsberättigade inte skyldig att betala tillbaka utbetald ersättning i andra fall än som anges i 16 §. FK förväntas fatta provisoriska beslut (avvaktansbeslut) och stå för utbetalning

6 Vilken roll och ansvar har kommuner för att informera om utbud av personlig assistans?
LSS 6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. LSS 15 § Till kommunens uppgifter hör att 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda, 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

7 Två samverkande praktiker

8


Ladda ner ppt "Några reflektioner kring LSS/LASS-verksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser