Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basala hygienrutiner och klädregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basala hygienrutiner och klädregler"— Presentationens avskrift:

1 Basala hygienrutiner och klädregler

2 Sjukhus Mycket människor på liten yta
med olika sjukdomar och behandlingar Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning

3 Vårdrelaterade infektioner, VRI
Drabbar 10 % av patienterna inom sluten vård. Ett stort lidande Ca 1500 patienter dör varje år till följd av VRI Ger minskat förtroende för sjukvård Upptar ca 2700 sängplatser Kostnad: Sverige ca 4 miljarder / år Kostnad: SkaS ca 135 miljoner / år

4

5 Arbetskläder Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare Tillhandhålls av arbetsgivaren Används endast på arbetsplatsen

6

7 Händerna Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.

8 Ringar

9 Klockarmband

10 Andra smycken ?

11 Hår och skägg Långt hår och skägg ska fästas upp
Om huvudduk används ska den fästas upp och tvättas dagligen

12 Hårstrån

13 Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar

14 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.

15 Naglar Kortklippta Inget nagellack Inga lösnaglar

16 Innan handtvätt

17 Efter tvätt med tvål/vatten

18 Efter handdesinfektion

19 Infekterade sår hos personal
OBS! Arbeta inte direkt med patienter om du har en bakteriell infektion på händer eller underarmar (sårinfektion, infekterade nagelband). Arbeta inte med mathantering

20 Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.

21 Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras

22 Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.

23 Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.

24 Skyddsförkläde Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Plastförklädet minskar klädburen smitta med ggr

25 Handskar Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Hel hud är bästa handsken! Kemikalier påverkar handskmaterialet

26 Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.
Växla aldrig mellan smutsigt till rent moment med samma handskar!

27 Med enkla metoder kan mycket lidande och många liv sparas!
Basala hygienrutiner, sjukvårdens skyddsnät!

28 Punktdesinfektion Allt spill av smittsamt material och kroppsvätskor torkas upp direkt. Ansvaret har den vårdpersonal som är med i den aktuella situationen Torka först upp spill / stänk med torkpapper. Desinfektera därefter ytan med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

29 Ytdesinfektion 70 + Alkoholbaserat desinfektions- och rengöringsmedel
Används för upptorkning av spill på mindre ytor Ev. föremål Snabb inverkningstid

30 VirKon Hållbarhetstid: 5 dagar Inverkningstid: Ca 10 min (Torrt)
Eftersköljning: vid behov, vattenfuktad torkduk Dosering: 1% (1påse/1l vatten) Vid punktdesinfektion av stora ytor och vid slutstäd. Använd flitigt i ”calici-tider”. Clostridium diff.

31 Vid städning och desinfektion skall ytan alltid behandlas mekaniskt.
GNUGGA!

32 E- utbildning i Basala hygienrutiner

33

34

35 Vårdhygien direkt :


Ladda ner ppt "Basala hygienrutiner och klädregler"

Liknande presentationer


Google-annonser