Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till information inför gymnasievalet 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till information inför gymnasievalet 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015

2 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Betygsvärden Ansökan och tidsplan Ansökan och tidsplan

3 De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt 60 olika inriktningar. Av dessa program benämns 6 st som högskoleförberedande program och 12 st som yrkesförberedande program. I yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors APL. Man kan också söka lärlingsinriktning på yrkesprogrammen.

4 G ymnasieskolans 18 nationella program De 6 högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE)

5 För dessa program krävs lägst betyget E i 12 ämnen svenska/ svenska som andraspråk svenska/ svenska som andraspråk matematik matematik engelska engelska samt nio andra ämnen

6 För EK, HU och SA krävs minst betyget E i: geografi, historia, samhällskunskap och religion samt 5 valfria ämnen För NA, TE krävs minst betyget E n i: biologi, fysik och kemi samt 6 valfria ämnen För ES krävs E i: 9 valfria ämnen

7 De 12 yrkesprogrammen är: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

8 För dessa program krävs lägst betyget E i svenska/ svenska som andraspråk svenska/ svenska som andraspråk matematik matematik engelska engelska samt fem valfria ämnen

9 Man räknar ihop sina 16 bästa betyg. A = 20,0 poäng B = 17,5 poäng C = 15,0 poäng D = 12,5 poäng E = 10,0 poäng Har man läst moderna språk som språkval får man räkna 17 betyg. Max poäng för ansökan blir då 340 poäng (Undantaget de som söker med inträdesprov till Estetiskt program) DET ÄR VÅRTERMINENS BETYG SOM GÄLLER VID DET ÄR VÅRTERMINENS BETYG SOM GÄLLER VID SLUTANTAGNINGEN! SLUTANTAGNINGEN!

10 Ex. Naturvetenskapligt program Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1-3/Svenska som andraspråk 1-3 300 ------------------------------------------------------------------------ Programgemensamma karaktärsämnen 450 p Biologi 1 100 Fysik 1 150 Kemi 1 100 Moderna språk 100 ------------------------------------------------------------------------- Inriktning Naturv. 400 Inriktning Naturv. och samhälle 300 Fysik 2 100 Biologi 2 /Fysik 2/Kemi 2 100 Kemi 2 100 Geografi 1 100 Biologi 2 100 Samhällskunskap 2 100 Matematik 4 100

11 Programfördjupning 200 p Ex. Matematik 100 Moderna språk 100 Fysik 100 Naturvetenskaplig spec. 100 Engelska 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Individuellt val 200 p Ex. Aktivitetsledarskap 100 Bioteknik 100 Engelska 7 100 Entreprenörskap 100 Entreprenörskap och företagande 100 Estetisk kommunikation 1 100 Filosofi 1 50 Fysik 2 100 Fysik 3 100 Geografi 1 100 Moderna språk Geografi 2 100 Historia 2a 100 Historia 3 100 Hållbart samhällsbyggande 100

12 Alla ämnen på gymnasiet är indelade i kurser som var och en består av ett antal poäng. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Man läser sammanlagt 2500 poäng under 3 år.

13 Tidsplan  Vecka 3-4 2015 Eleven får ett personligt lösenord hemskickat med post. 19/1 Kan man logga in på www.gyantagningen.se www.gyantagningen.se med personnummer och lösenord och börja göra med personnummer och lösenord och börja göra sin gymnasieansökan. sin gymnasieansökan. Eleverna bör göra minst fem val! Eleverna bör göra minst fem val! Ansökan ska skrivas ut, undertecknas och Ansökan ska skrivas ut, undertecknas och lämnas till SYV. lämnas till SYV. 16/2 Sista dag för gymnasieansökan.

14 16/4 Preliminärt antagningsresultat visas på webben 23/4 Webben öppnas för ev. omval. Om eleven gör ett omval måste ansökan skrivas ut på ett omval måste ansökan skrivas ut på nytt, undertecknas och lämnas till SYV. nytt, undertecknas och lämnas till SYV. 18/5 Sista dag för omval. 30/6 Eleven kan logga in på sin sida och se slutligt antagningsresultat. slutligt antagningsresultat. Två reservantagningar görs också i juli- augusti

15 Tänk på att inte vänta till sista dagen med ansökan då nätet lätt blir överbelastat när slutdatum närmar sig. Tänk på att inte vänta till sista dagen med ansökan då nätet lätt blir överbelastat när slutdatum närmar sig. Eleverna får information om ansökningsförfarandet men vårdnadhavare bör se till att ansökan fylls i på rätt sätt och att tidsplanen hålls. Eleverna får information om ansökningsförfarandet men vårdnadhavare bör se till att ansökan fylls i på rätt sätt och att tidsplanen hålls. Utan ansökan ingen gymnasieplats!!! Utan ansökan ingen gymnasieplats!!! OBS! Glöm inte Glöm inte Gymnasiemässan i Älvsjö den 20-22 november 2014.

16 Man får tillgodoräkna sig extra poäng (max 2,5p) när man söker universitet/högskola om man under gymnasietiden läser fortsättningskurser i moderna språk, engelska och matematik. Engelska 7 – 1,0 meritpoäng Matematik - högst 1,5 meritpoäng ( Beroende på universitets-/högskolekursens krav på särskild behörighet ) ( Beroende på universitets-/högskolekursens krav på särskild behörighet ) Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng


Ladda ner ppt "Välkommen till information inför gymnasievalet 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser