Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är språksociologi?. Vad är språksociologi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är språksociologi?. Vad är språksociologi?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är språksociologi?

3 Vilka är de fem nordiska språken?
Svenska, Danska, Isländska, Färöiska, Norska

4 Sveriges minoritetsspråk
Vilka är Sveriges fem minoritetsspråk? Finska, samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch

5 Språkliga varieteter Språklig variation (Varieteter)

6 Språkliga varieteter De 6 lekterna Dialekt Idiolekt Sociolekt
Kronolekt Sexolekt Etnolekt

7 Språkliga varieteter Dialekt: Tal som är karaktäristiskt för ett visst geografiskt område. Uttal, böjning, ordförråd, satser och meningars uppbyggnad. Regionalt färgat språk. – Stockholmska Jämtland, Åsarne socken Inspelat 1959 KI: Kvinnlig informant, född 1886 (73 år) Älvdalska

8 Språkliga varieteter Idiolekt: En persons egna sätt att tala. Man ändrar sitt sätt att tala beroende på situation och umgänge.

9 Språkliga varieteter Sociolekt: Hur man talar inom olika sociala grupperingar, samhällsklasser, yrken, olika skolor. – Jan Guilluo – Stefan Sundström

10 Språkliga varieteter Kronolekt: Hur personer med olika åldrar talar, framförallt med andra personer i samma ålder.

11 Språkliga varieteter Sexolekt: Kommunikativa drag kopplade till en persons kön, det vill säga, manligt sätt och kvinnligt sätt att tala.

12 Språkliga varieteter Etnolekt: Hur etnisk tillhörighet kommer till uttryck vid mötet av olika minoritetsspråk och majoritetsspråk. Handlar inte om en viss grad av behärskning av språk utan en mer eller mindre medveten markering av etniska tillhörigheten. Flera språkliga drag från flera olika etniciteter samspelar. Etnolekt är en medveten markering för att tala om vem man är och vad man kommer ifrån.

13 Språkliga varieteter Kodväxling: En person blandar två språk (eller flera språk). Detta kan märkas dels när en person, i samma mening, använder ord från två olika språk. Kodväxling kan också vara när en person talar ett språk men böjer det efter grammatiska regler från ett annat språk. Det handlar helt enkelt att man kan se spår av flera språk när en person talar.

14 Att undersöka i Stockholm!
Dialekter Idiolekter Sociolekter Kronolekter Sexolekter Etnolekter och Kodväxling

15 Språkhandlingar Språkhandlingar tar vi efter rasten, rast i tio minuter…

16 Språkhandlingar Indirekt, direkt och mångtydligt
Meningen ”Det är stökigt, kan du städa köket?” kan omformuleras på tre olika sätt.  Indirekt: Kan du städa köket? Direkt: Städa köket! Mångtydligt: Det är väldigt smutsigt här

17 Språkhandlingar Turlämnande, turhållande och turbegärande

18 Språkhandlingar Turlämnande: Fallande intonation
Dra ut på sista betonande stavelsen Sluta gestikulera Återvända och stanna med blicken på lyssnaren Slutföra en grammatisk sats.

19 Språkhandlingar Turhållande: Påbörja en ny sats
Fylla upp pauser med t.ex., eeeh Gestikulera Inte titta på lyssnaren

20 Språkhandlingar Turbegärande: Börja gestikulera
Ändra kroppsställning/ansiktsutryck Dra in andan hörbart Speciella fraser (får jag säga en sak) Göra ljud (ah, eh,)

21 Språkhandlingar Vad innebär kommunikativ kompetens?

22 Diskussionsfrågor Diskutera om fler språk än de nuvarande fem nationella minoritetsspråken bör få samma (eller liknande) officiella status i Sverige? Diskutera varför språk som till exempel arabiska eller polska inte är och kanske inte kommer att bli ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.


Ladda ner ppt "Vad är språksociologi?. Vad är språksociologi?"

Liknande presentationer


Google-annonser