Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska språk lektion3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska språk lektion3."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska språk lektion3

2 Historik och släktskap
Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med att de skilda språken började utvecklas. I Norden talas två andra språk som är nära besläktade med de skandinaviska språken: isländska och färöiska.

3 Men det finns också andra språk
Men det finns också andra språk. Finska, som tillsammans med svenska är nationalspråk i Finland och som dessutom är officiellt minoritetsspråk i Sverige. Samiska finns i olika varianter i Norge, Sverige och Finland. Så finns det två språk som uppstått som varianter av finska: meänkieli, som talas i Tornedalen, och kvänska, som talas i Norge. På Grönland, som också tillhör Norden genom att det är en del av det danska riket, talas grönländska, som är helt obesläktat med de övriga språken i Norden. Utöver dessa språk finns på flera håll i Norden sedan gammalt romani och jiddisch. Sedan finns cirka 200 andra språk som kommit in med invandringen.

4 Eftersom Färöarna och Grönland är en del av det danska riket, lär man sig där danska som första främmande språk. Så har det varit även på Island, som tidigare var en del av det danska riket. Nu är engelska första främmande språk där. Danska (alternativt norska eller svenska) finns kvar som obligatoriskt skolämne.

5 Likheter och olikheter i de skandinaviska språken
Danska/norska Svenska bevæge/bevege 1. flytta 2. beveka Bolig- bostad by stad sv. by = da./no. landsby

6 forskellig/forskjellig olik
kjole klänning sv. kjol = da. nederdel/no. skjørt pæn/pen söt, vackerrolig lugn sv. rolig = da./no. morsom

7 Att skilja på danska och norska i skrift
Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. Säkra tecken på norska är ei (som ii vei = väg), au (som i sau = får), øy (som i øye = öga) Sedan har norskan (som svenskan) nästan alltid p, t, k i ord där danskan har b, d, g. Jämför gap, fot, rik (i norska och svenska) och gab, fod, rig (i danska). Om du hittar orden eg (= jag, ), ikkje (= inte) och etter (= efter), så är det en norsk text. Om du hittar orden I (= ni), jeres (= er) är det en dansk text. Danskan har ändelsen e, svenskan a kage, kaka

8 En översikt skillnader i danska, norska och svenska
pdf

9 Text analys Nu är det dags att titta på texten. Ringa in alla ord du förstår. Använd grön penna om ordet är exakt samma som svenskan och gul om det skiljer sig lite men är så pass likt svenskan så att du förstår det. De ord du inte förstår ska rödmarkeras. Använd ett online-lexikon för att kolla upp de rödmarkerade orden, och kanske även ett par av de andra om du inte är helt säker på att de betyder samma sak som de svenska ord de liknar. Förslag på lexikon norska, svenska, danska

10 http://www.youtube.com/watch?v=LWnDDYSqbJk ”MEDINA” Danska
”SKAMBANKT” Norska

11 Karl Ove Knausgård


Ladda ner ppt "Nordiska språk lektion3."

Liknande presentationer


Google-annonser