Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk i Norden Svenska 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk i Norden Svenska 2."— Presentationens avskrift:

1 Språk i Norden Svenska 2

2 Känner du till följande flaggor?

3 Svaret? Danmark Färöarna Island Finland Norge Sverige Sameförbundets Åland Grönland

4 Föredragets upplägg Förmågor som ska tränas Centralt innehåll
Betygsmål Språken i Norden – vad är lika och vad skiljer dem?

5 Förmågor Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

6 Centralt innehåll Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språk-lagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

7 Betyg E Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden

8 Betyg C Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

9 Betyg A Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språk-situationen i Sverige och övriga Norden

10 Språk i Norden I Norden finns åtta språk Övning 1 Du har fått 7 texter som är skrivna på dessa språk. Para ihop språk och text!

11 Språk i Norden Facit: Text 1 samiska Text 2 grönländska Text 3 finska Text 4 danska Text 5 färöiska Text 6 norska Text 7 isländska Färöarna

12 Förstår du norska och danska?
Norrmän och danskar är bättre på svenska än svenskar är på norska och danska! Särskilt det danska uttalet ställer till besvär för oss. Färöiskan och isländskan skiljer sig mycket från svenskan

13 Förstår du norska och danska? forts
Finska, samiska och grönländska är inte alls släkt med svenskan. Finska och samiska tillhör den finsk-ugriska språkgruppen.

14 1-5 på språken i Norden Övning 2 Titta på nästa uppgift. Ser du släktskapen mellan språken?

15 Svenska minoritetsspråk
1999 erkänns samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar som kulturella minoriteter i Sverige.

16 Svenska minoritetsspråk
1999 – rätt att använda finska, samiska och meänkieli: i kontakter med domstolar och myndigheter få förskoleverksamhet och äldreomsorg på dessa språk

17 Svenska minoritetsspråk forts.
Samiskan är egentligen flera språk. Nordsamiska är det största samiska språket och omfattas av lagen.

18 Danska Skriven danska är lätt att förstå
Ordförrådet skiljer sig inte särskilt mycket Ca 90% av orden i dansk normaltext är igenkännbara

19 Danska forts. Grammatiken skapar heller inga större problem
Det stora problemet är uttalet. Titta på uttalstipsen i häftet Danska lånord i svenskan är säregen, slank, spydig och moms.

20 Danska forts. Övning 4 Gör övningen ”Fallgropar för svenskar” på s. 23

21 Räkna på danska 0 Nul 1 En 2 To 3 Tre 4 Fire 5 Fem 6 Seks 7 Syv 8 Otte
9 Ni 10 Ti

22 Räkna på danska forts 20 Tyve 30 Tredive 40 Fyrre 50 Halvtreds
51 Enoghalvtreds 60 Tres 65 Fem og tres 70 Halvfjerds 75 Fem og halvfjerds 80 Firs 90 Halvfems

23 Norska I Norge finns två officiella språkformer – bokmål och nynorsk. Bokmål går tillbaka på det danska skriftspråket. Bokmål är den i särklass vanligaste språkformen.

24 Norska och nynorsk Nynorskan skapades i mitten av 1800-talet och bygger på västnorska dialekter.

25 Bokmål och nynorsk Nynorsk Noreg Eg Ikkje sjå Bokmål Norge Jeg Ikke se

26 Norska forts Titta på ”Fallgropar för svenskar” inte en ”Guleböj”

27 Isländska Isländskan talas av knappt personer. Skriftspråket ser idag nästan likadant som för 1000 år sedan. Ett litteraturspråk redan på 1200-talet - de berömda isländska sagorna

28 Isländska forts Har förändrats minst Lättare för en islänning att förstå tusen år gamla runskrifter. Ursprungligen en norsk dialekt som talades av de norska nybyggarna på Island.

29 Isländska forts. Vill hålla isländskan fri från låneord .
Gamla ord ges ny ”simi” (tråd) =´telefon. 2 isländska låneord: idrott och dyrgrip.

30 Färöiska Består av 18 öar i Nordatlanten En självstyrande del av Danmark. Invånare omkr Färöiskan blev skriftspråk först 1846.

31 Färöiska forts Skriftspråket liknar isländskan.
Uttalet påminner om norska dialekter (utvecklats ur fornnordiskan) Färörana fick självstyre 1848 och då erkändes färöiskan som öarnas huvudspråk

32 Finska Hör till den finsk-ugriska språkgruppen. Släkt med est- niska, ungerska och samiska. Drygt 5 miljoner personer i Norden har finska som modersmål. Ung finsk- talande bor i Sverige. Finskan och tornedalsfinskan (meänkieli) är lagskyddade som minoritetsspråk i Sverige.

33 Finska forts. Hus, ”talo”, kan böjas till talossa (i ett hus) och talosta (ut ur ett hus) Finska låneord i svenskan är ”pojke”, ”pjäxa” och ”rappakalja”. Skiljer sig från de nordiska språken. Substantiv kan böjas i 15 kasusformer (svenskan har två kasus, grundform och genitiv)

34 Svenskan i Finland Två officiella språk – finska och svenska.
Omkring personer med svenska som modersmål. Förklaringen är historisk

35 Svenskan i Finland Svensktalande finns på Åland, i kust-trakterna och i Helsingfors. Skiljer sig i både i uttalet och ordförrådet. Svenskans ställning är stark i Finland Svenskspråkig utbildning från förskola till universitet.

36 Samiska Samma språkfamilj som finskan, den finsk-ugriska. Omkr personer i Norden ( ca 9000 i Sverige) talar samiska. Stora skillnaden mellan de samiska dialekterna

37 Samiska forts. 6 olika samiska skriftspråk: syd, lule-, nord-, enare- skolt- och kildinsamiska. Nordsamiskan är officiellt minoritetsspråk i Sverige. Ordförråd präglat av den traditionella kulturen

38 Grönländska Ett eskimåspråk, talas av ca grönlänningar (inuiter)’ Ett långt sammansatt ord kan uttrycka det vi använder en hel mening för att säga: Sikursuarsiurpugut = Vi seglar genom storisen Kingmersianiarumarpunga = Jag vill försöka köpa hundar

39 Grönländska forts Danskan spelar fort-farande stor roll inom bl.a. administration, handel och under-visning Utöver standard-grönländskan finns: östgrönländska (3000 talare) polareskimåiska (700 talare) Grönländska officiellt språk


Ladda ner ppt "Språk i Norden Svenska 2."

Liknande presentationer


Google-annonser